, Praha, Sněmovní 4.

Think-tank Evropské hodnoty pořádal veřejnou debatu v rámci programu Kremlin Watch. Diskuze se konala pod záštitou paní poslankyně Heleny Langšádlové a za podpory Evropského parlamentu. 

Ruská federace vede proti státům EU systematickou dezinformační kampaň. Ministři zahraničí EU tuto hrozbu identifikovali a na základě jejich požadavku vznikl v Evropské službě vnější akce tým, který se mapování této hrozby proti liberální demokracii věnuje. Jak pravidelně varuje ve svých zprávách BIS, zájem Ruské federace o ovlivňování situace v ČR není zanedbatelný. Reagují unijní instituce, česká státní správa a nevládní sféra na tuto hrozbu dostatečně?

Datum: 29. února 20160001 (4)

Místo: Sál Státní akta, PS PČR, Sněmovní 4

Na diskuzi vystoupili:

Helena Langšádlová, místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti PS PČR
Ivan Gabal, předseda Podvýboru pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR PS PČR
Jakub Kalenský, český expert v EEAS East STRATCOM Team
Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty

Zprávu z průběhu debaty si můžete přečíst na našem blogu.

Záznam z debaty: