Brno

eh_logo_brno

Evropské hodnoty Brno jsou projektovým týmem think-tanku Evropské hodnoty. Našim cílem je poskytovat informace a rozvíjet veřejnou debatu o aktuálních tématech, dotýkajících se evropského měřítka a hodnot liberální demokracie. Snažíme se o prohloubení dialogu mezi odborníky a širší veřejností v regionech. Otevírá se tím prostor pro diskuzi široké veřejnosti. Přijďte také Vy na námi pořádané debaty. Jste srdečně zváni.

Co děláme:

Veřejné debaty:

13055256_776771105792866_183979874591396009_o

Veřejné debaty představují velký formát debat, kterých se účastní několik pozvaných hostů na určité téma. Společně s moderátorem debaty se snaží téma vysvětlit ze všech úhlů pohledu a názorů všech skupin společnosti. Akce jsou konané na veřejných místech, například v Knihovně Jiřího Mahena, na Právnické fakultě Masarykovy university, Fakultě sociálních studií Masarykovy university, nebo na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy university. Kapacita těchto debat se odhaduje na 50-150 míst v závislosti na místě konání.

Kavárenské debaty:

img_3114-imp

Kavárenské debaty naopak představují malý formát debat, kterých se zúčastní jeden pozvaný host na určité téma. Těchto debat se samozřejmě také účastní široká veřejnost. Debaty se konají v kavárnách, nebo místních hospůdkách v centru Brna v komornějším duchu a s menší formálností a strukturovaností. Kapacita se odhaduje maximálně na 20-30 míst taktéž v závislosti na místě konání.

Náš tým:

Tajemník EH Brno:

Štěpánka Czerninová, czerninova@evropskehodnoty.cz

Členové EH Brno:

Barbara Zmušková, výkonná editorka, zmuskova@evropskehodnoty.cz

Markéta Krejčí, externí spolupracovnice, krejci@evropskehodnoty.cz

Šimon Levíček, spolupracovník skupiny Counter-Radicalisation Task Force, levicek@evropskehodnoty.cz

Veronika Víchová, juniorní analytička, vichova@evropskehodnoty.cz

Stážisté:

Tomáš Spáčil, spacil@evropskehodnoty.cz

Naše akce:

6.12. 2016: Role médií v ruské dezinformační kampani

15.11. 2016: The influence of the US presidential elections on the EU

10.5. 2016: Jak bezpečně nakupovat na internetu?

9.5. 2016: Schengen 2.0 – Jak posílit ochranu vnějších hranic EU?

11.4. 2016: TTIP: Šance pro Evropu nebo špatný vtip?

26.4. 2016: Jak funguje ruská dezinformační kampaň v Česku?

26.1. 2016: Vystoupení ČR z Evropské unie – důsledky pro Českou republiku