Doporučení týdne: Boj proti terorismu nesmí skončit u zátarasů na vánočních trzích

. Téma: .

V kontextu nadcházejícího zasedání Rady Evropské unie k otázce zlepšení spolupráce v boji proti terorismu je důležité se zaměřit na příčiny této bezpečnostní hrozby, které spočívají zejména v radikalizaci směrem k islámskému extremismu. 

I tomuto tématu se věnovalo 120 účastníků z 19 zemí na mezinárodní konferenci HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague, kterou koncem listopadu pořádal think-tank Evropské hodnoty v Praze. Z diskuse se světovými odborníky vyplynula jasná doporučení pro zlepšení prevence islámského extremismu.

Dlouhodobě evropské státy musí předcházet nejen samotným útokům, ale zejména šíření ideologie založené na touze vnutit určitou interpretaci islámu celé společnosti, která představuje klíčovou motivaci k páchání terorismu. To vyžaduje větší nasazení proti islámským extremistům, ale i zlepšení integrační a migrační politiky s cílem minimalizovat počet osob náchylných k jejich propagandě.

V následujících letech je nutné k potírání projevů islámského extremismu aplikovat stávající legislativu a případně novelizovat zákony týkající se oblastí, ve kterých jsou právní možnosti nedostačující. Jednotlivci i organizace šířící islámský extremismus by měli být systematicky monitorováni a jejich vliv by měl být snižován v mezích zákona. Je rovněž zapotřebí navýšit transparentnost financování náboženských společností a neziskových organizací ze třetích zemí s cílem omezit podporu pro islámský extremismus v Evropě ze zahraničí.