Doporučení týdne: Ochrana liberální demokracie vyžaduje přísnější přístup k imigraci a islámskému extremismu

  • Liberální demokracie, tedy politický systém založený na svobodných volbách, volné soutěži politických stran a ochraně osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti, je velmi křehká, má mnoho nepřátel a je nutné o ni pečovat s velkou pozorností.

  • Masová ilegální imigrace a islámský extremismus nejsou dnes v Evropě jen společenskou a bezpečnostní hrozbou, ale jejich nedostatečně důsledné a rychlé řešení ohrožuje i samotné základy liberálně-demokratického ústavního uspořádání.
  • Stávající vlády členských států EU proti těmto výzvám zatím přijímají jen dílčí a nedůsledná opatření. Zamezení masové ilegální imigrace vyžaduje zejména vytvoření bezpečných zón a ochranných center v sousedství Evropy. K vítězství nad islámským extremismem je vedle mezinárodního boje proti militantním islamistům především potřeba zastavit jeho beztrestné šíření v evropských městech. Obojí lze učinit v rámci principů demokratického právního státu a mezinárodního práva.
  • Pokud to ovšem středové politické síly v Evropě nezvládnou udělat, dále poroste podpora radikálních populistických stran, které se ale na ústavu a ochranu lidských práv neohlížejí.
  • Alternativa pro Německo je 3. největší stranou v německém Bundestagu s 12,6 %. Národní fronta ve Franci získala 8,75 % v 2. kole parlamentních a 33,9 % v 2. kole prezidentských voleb. Svobodní jsou v Nizozemsku 2. největší stranou v parlamentu s 13,1 %.
  • Zpřísnit opatření proti masové nelegální imigraci a islámskému extremismu s ohledem na principy liberální demokracie je nutné zaprvé proto, že se jedná o objektivně existující a všeobecně vnímané hrozby a zajištění bezpečnosti je povinností státu. Zadruhé proto, že to požaduje výrazná část veřejnosti. A zatřetí proto, že pokud to neučiní rozumné středové strany v rámci ústavních principů, budou se o to snažit radikální populisté bez ohledu na právní stát.