Kdo stojí za Iniciativou

 

kolar-BPředseda dozorčí rady:

Petr Kolář (bývalý velvyslanec a náměstek ministra zahraničí) 

Bývalý český diplomat Petr Kolář působil jako zahraničně-politický redaktor a zahraniční korespondent v několika českých denících a časopisech, v roce 1993 hostoval v Norském Nobelově institutu, v rámci kterého se podílel na mezinárodním výzkumném projektu s tématem „Velmoci a mezinárodní systémy“. Zastával nejrůznější pozice na ministerstvu zahraničních věcí včetně funkce poradce či náměstka ministra zahraničí. Na svou první diplomatickou misi vycestoval do Švédska (1996-1998), následně zastupoval ČR jako velvyslanec v Irsku (1999-2003), v USA (2005-2010) a v Rusku (2010-2012). V letech 1998-1999 byl zahraničně politickým poradcem pro evropskou integraci a Balkán prezidenta Václava Havla.

 

Roucek_AMístopředseda dozorčí rady:

Libor Rouček (bývalý místopředseda Evropského parlamentu)

V roce 1977 emigroval do Rakouska, kde vystudoval Vídeňskou univerzitu. Pracoval pro Sociálně demokratickou stranu Rakouska, byl stipendistou na Smithsonian Institution ve Washingtonu. Následně působil jako redaktor Hlasu Ameriky, dále také v Královském institutu mezinárodních záležitostí v Londýně. Po návratu do Česka začínal jako mluvčí ČSSD, později mluvčí vlády. V letech 2003-2009 předsedal Zahraniční komisi ČSSD, od roku 2002 byl poslancem a místopředsedou evropského i zahraničního výboru. Mezi lety 2004 a 2014 zasedal jako poslanec v Evropském parlamentu. Své zaměření rozvíjel jako první místopředseda zahraničního výboru EP, později jako místopředseda Evropského parlamentu. Jako dosud jediný Čech se stal místopředsedou jedné z dvou největších politických skupin v Evropském parlamentu – v sociálnědemokratickém klubu byl jako místopředseda zodpovědný právě za zahraniční politiku.

 

fule-APředseda poradního výboru:

Štefan Füle (bývalý eurokomisař a ministr pro evropské záležitosti)

Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. 1990 až 1995 byl prvním tajemníkem stálé mise při OSN. Po návratu do České republiky byl ředitelem odboru mezinárodních organizací, podílel se také na jednáních o vstupu do NATO. Byl velvyslancem v Litvě (1998 – 2001) a ve Spojeném království (2003 – 2005). V letech 2001 až 2002 byl prvním náměstkem ministra obrany. Od července 2005 zastával post velvyslance České republiky při NATO. Od května 2009 do listopadu stejného roku byl ministrem pro evropské záležitosti ve vládě Jana Fischera. Od roku 2010 do 2014 působil ve funkci eurokomisaře zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství. 

 

bubenik-BČlen poradního výboru:

Jan Bubeník (generální ředitel Bubenik Partners) 

Studoval medicínu na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy, kde jej zastihla sametová revoluce. Patřil mezi organizátory následné studentské stávky. V prosinci 1989 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění. Byl tehdy nejmladším poslancem parlamentu. Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období, tedy do svobodných voleb roku 1990. V letech 1996-1999 pracoval ve společnosti McKinsey & Co. V roce 1999 byl hlavním organizátorem akce Deset let poté k 10. výročí sametové revoluce. Počátkem roku 2001 byl spolu s politikem Ivanem Pilipem zatčen při cestě na Kubu a několik týdnů vězněn tamním komunistickým režimem. Vystudoval ekonomii na University of Colorado. Od roku 2000 působil jako šéf pražské pobočky firmy Korn/Ferry. Později založil headhuntingovou firmu Bubenik Partners, kterou dosud vede.

 

4-aČlen poradního výboru:

Šimon Pánek (spoluzakladatel a ředitel Člověk v tísni)

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V roce 1989, se stal jedním ze studentských vůdců sametové revoluce v tehdejším Československu, byl jmenován do Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a za studenty, byl členem Občanského fóra. Patřil také do zvláštního týmu Václava Havla, který jednal o vytvoření nové demokratické vlády. V roce 1992 spoluzakládal soukromou informační agenturu Epicentrum, přinášející zpravodajství z krizových oblastí světa. V letech 1992–1997 pracoval pro Nadaci Lidových novin. V tomto roce již působil v Kanceláři prezidenta republiky a současně se věnoval filmové produkci. Je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni. V současnosti je i jejím ředitelem.

 

Rovna-AČlenka poradního výboru:
 
Lenka Rovná (prorektorka Univerzity Karlovy pro evropskou problematiku) 

Založila a vedla katedru západoevropských studií IMS FSV UK. Je garantkou oboru západoevropská studia a Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies (první svého druhu ve Střední a východní Evropě). Jako profesorka se věnuje se aktuálním otázkách Evropské unie a reáliím Spojeného království a Kanady. Přednášela na kanadských univerzitách v Ontariu, Québecu a Calgary. Byla členkou-alternátkou zástupce české vlády při vytváření ústavní smlouvy EU. V roce 2004 byla jmenována francouzským prezidentem rytířkou Národního řádu za zásluhy ve prospěch evropské věci. Je také nositelkou titulu Jean Monnet Chair Ad Personam pro Evropská politická studia. Je členkou vědecké rady Univerzity v Helsinkách, CERGU Univerzity v Gothenburgu ve Švédsku, ECSA-Canada v Montrealu, evaluátorkou programu Evropské komise Jean Monnet a Horizon 2020 a členkou České komise UNESCO.

 

grub-AČlen poradního výboru:

Libor Grubhoffer (bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ve stejném roce se stal prorektorem JU pro zahraniční vztahy (2001-2004) a poté děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Funkci děkana PřF JU vykonával ve dvou funkčních obdobích (2004 – 2011). Rektorem JU byl od roku 2012 do roku 2016. Je autorem více než 90 publikací v impaktovaných časopisech, řešitelem a spoluřešitelem grantů Grantové agentury AV, Grantové agentury České republiky a řešitelem nebo spoluřešitelem několika mezinárodních projektů. Společně s kolegy z Parazitologického ústavu se podílí na objevech týkajících se boje proti klíšťatům jako přenašečům lymeské borreliózy a klíšťové encefalitidy. Veřejně se vyslovil proti odmítnutí prezidenta Zemana jmenovat Martina C. Putnu profesorem, na protest se odmítl zúčastnit jmenování nových profesorů.

 

Jabu-AČlenka poradního výboru:

Milena Jabůrková (manažerka vládních programů ČR a SR ve společnosti IBM)

Je manažerkou vládních programů ČR a SR ve společnosti IBM Česká a Slovenská republika a členkou expertního týmu pro ICT ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na počátku profesní kariéry působila v oblasti terénní sociální práce s lidmi s postižením a seniory. Následně pracovala ve Svazu měst a obcí České republiky, kde se specializovala se na posilování místních samospráv, reformu veřejné správy a vyjednávání s evropskými institucemi. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se podílela na reformě sociálních služeb. Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální politiku a rozvoj na Victoria University of Manchester.

 

putnaČlen poradního výboru:

Martin C. Putna (literární historik, kritik a profesor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy)

Martin C. Putna vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1987 se účastnil opozičních kulturních a náboženských aktivit a na podzim 1989 byl jednou z hlavních postav sametové revoluce na Filosofické fakultě UK. Rovněž byl jedním z iniciátorů založení České křesťanské akademie a revue pro křesťanství a kulturu Souvislosti. V letech 2008–2011 byl ředitelem Knihovny Václava Havla a dnes působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí a komentáři, recenzemi a glosami přispívá do řady českých periodik.

 

halik_AČlen poradního výboru:

Tomáš Halík (profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a prezident České křesťanské akademie)

Tomáš Halík působil za komunistického režimu v náboženském a kulturním disentu. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po 6 kontinentech. Byl mimojiné hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.“ Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012). V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou.