Tým

Think-tank Evropské hodnoty je občanským sdružením, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru jmeno.prijmeni@evropskehodnoty.cz

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku

Předseda: Radko Hokovský
Místopředseda: Jan Famfule
Místopředseda: Jakub Janda

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jiří Kopal
Členka: Jana Holcová
Člen: Petr Holec

Management – realizuje činnost think-tanku

Výkonný ředitel: Radko Hokovský
Zástupce ředitele pro politické záležitosti: Jakub Janda
Zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení: Jan Famfule
Výkonný editor: Jakub Vlasák
Manažer Analytického týmu a lidských zdrojů: Klára Hendrychová
Provozní manažerka: Marianna Karcolová
Projektová manažerka: Sára Valachová

Provozně-projektová sekce – realizuje činnost think-tanku

Zástupkyně výkonného editora: Barbara Zmušková
Koordinátor účetních procesů: Dalibor Vágner
Odborná spolupracovnice – koučka: Michaela Kopalová
Komunikační manažerka: Tereza Svobodová
Tajemnice vnějších vztahů: Kristina Hrbková
Tajemník ředitele a projektový koordinátor: David Kořínek
Projektová koordinátorka: Lenka Hrabová
Spolupracovnice finančně-právního oddělení: Kateřina Zadáková
Spolupracovník finančně-právního oddělení: Viktor Derka
Tajemnice EH Brno: Andrea Michalcová
Koordinátor interních akcí: Matěj Sechovský


Analytický tým
– dlouhodobě se věnuje analýzám (nejen) české pozici v EU

Hlavní analytik: Jan Kovář
Koordinátorka monitoringu TT a anotací: Kateřina Blažková
Manažerka Analytického týmu: Klára Hendrychová
Seniorní analytička Kremlin Watch: Lenka Víchová
Analytik Kremlin Watch: Roman Máca
Analytička: Adéla Zábražná
Analytička: Lucie Chládková
Analytik: Jan Famfule
Analytička:
Sára Valachová
Juniorní analytik: Jakub Vlasák
Juniorní analytička: Tereza Nováková
Juniorní analytička: Veronika Víchová
Juniorní analytička: Vlaďka Vojtíšková 
Juniorní analytik: Lukáš Hendrych
Juniorní analytik: Jan Zdrálek
Juniorní analytik: Jan Gillern
Externí seniorní analytik: Kamil Kovář
Externí analytička: Jitka Hofbauerová
Externí analytička: Eva Palatová
Externí analytička: Pavla Břízová
Externí analytička: Monika Shaw Salajová
Externí analytik: Marek Janovský
Spolupracovník Analytického týmu: Adam Čech
Spolupracovník Analytického týmu: Jan Brojáč
Spolupracovník Analytického týmu: David Kořínek
Spolupracovník Analytického týmu: Vladimír Bízik
Spolupracovnice Analytického týmu: Kateřina Blažková
Spolupracovnice Analytického týmu: Klára Burianová
Spolupracovník Analytického týmu: Tomáš Hošek
Spolupracovník Analytického týmu: Petr Pospíšil
Externí spolupracovník: Ivan Raffaj
Externí spolupracovnice: Hana Valerie Blštáková
Externí spolupracovník: Dominik Bergmann
Externí spolupracovnice: Markéta Krejčí
Externí spolupracovnice: Veronika Smolková
Externí spolupracovník: Jiří Hruban
Stážistka: Aneta Fragnerová
Stážista: David Semera
Stážista: Patrik Amler
Stážista: Pavel Kudrna
Stážista: Jan Krpata
Stážista: Daniel Jakubek
Stážista: Pavel Senderák

RADKO_WEB

Radko Hokovský

Předseda správní rady a výkonný ředitel

E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Původem z: Braník, Praha

Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o roli politických stran v Evropské unii dokončuje na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“. Jeho životopis je k dispozici v češtině.

Zpět na úvod

kopal_web

Jiří Kopal

Předseda dozorčí rady

E-mail: kopal@evropskehodnoty.cz

Původem z: Praha

V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat především na vybudování její značky a rozvíjení jejích vztahů navenek. V letech 2007 – 2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Jako místopředseda Evropských hodnot bdí od srpna 2012 nad programovým směřováním a publikační činností, zejména přispívá k rozvoji nových pilířů Odpovědné vládnutí, Vitální ekonomika a Sebevědomý Západ. Ze své dlouholeté činnosti v oblasti vedení lidí a ochrany lidských práv přinesl důraz na hodnotu lidské důstojnosti, brand management, transparentní financování a udržitelnost.

Kromě dobrovolnické činnosti v Evropských hodnotách vede rodinnou firmu MANOFI, s.r.o. zaměřenou na branding, coaching, projektovou evaluaci a manažerské poradenství.

Zpět na úvod

Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V think-tanku Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.

Zpět na úvod

Petr Holec

Člen dozorčí rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer pro společnost Ariba Inc. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).

Zpět na úvod
 

MANAGEMENT

JAKUB_WEB

Jakub Janda

Zástupce ředitele pro politické záležitosti

E-mail: janda@evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 962 643

Původem z: České Budějovice

Působí jako zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty a jako politický komentátor. Ve Slovak Security Policy Institute působí jako Associate Fellow. Je členem redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk, dále je členem Aktivních záloh Armády ČR. V roce 2016 byl Ministerstvem vnitra ČR přizván jako konzultant pro oblast „Působení cizích mocností“ v rámci Auditu národní bezpečnosti, kde se jako spoluautor podílel na české strategii proti dezinformačních kampaních.
V minulosti působil v humanitární organizaci ADRA International, jako poradce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dále jako stážista Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR. Své vzdělání dokončuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je absolventem Vysoké školy veřejných a mezinárodních vztahů. Jeho životopis je k dispozici v češtině a v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


Jan Famfule

Zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liason Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V think-tanku Evropské hodnoty postupně zastával pozici Manažera Analytického týmu a poté Zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení při souběžném působení v pracovní skupině Ekonomika. Občasně publikuje v českých médiích na téma evropské bankovní a kapitálové unie. Byl rovněž koordinátorem víceletého mezinárodního projektu zaměřeného na boj proti nárůstu extremismu v Evropě „Defining Responses to the Rise of Extremism in Europe“. Mluví anglicky a francouzsky.

PROVOZNĚ-PROJEKTOVÁ SEKCE

vlasak_fotoJakub Vlasák

Výkonný editor

Původem z: Praha

Je studentem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zabývá se vnějšími vztahy Evropské unie a právními a ekonomickými aspekty demokratizačních a evropeizačních procesů na hranicích EU. Absolvoval studijní pobyt v Nizozemsku na Universiteit Twente.

 

 

.

misa01Michaela Kopalová

Odborná spolupracovnice – koučka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Vybudovala právní oddělení v nevládní organizaci IQ Roma servis a oddělení práv pacientů v Lize lidských práv. Od roku 2007 se věnovala rozvoji studentů v rámci klinického vzdělávání  studentů práv na Právnické fakultě v Olomouci a vzdělávání zdravotníků. Je autorkou řady publikací na téma práv pacientů. Od roku 2011 se věnuje profesně koučování jednotlivců, týmů a komunit. Absolvovala mezinárodně uznávaný certifikovaný program Koučink – věda i umění u prestižní vzdělávací instituce Erickson College. Je členskou Rady Ligy lidských práv. 

Zpět na úvod

 

 

misa01

Tereza Svobodová

Komunikační manažerka

Studuje mediální studia na Fakultě sociálních věd a anglický a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti absolvovala stáž v internetovém zpravodajství Českého rozhlasu a během studia se podílela na výzkumné činnosti fakulty v oblasti vztahu politiků a novinářů. Zabývá se střetem mainstreamových a alternativních mediálních diskurzů.

 

 

 

ANALYTICKÝ TÝM


honza_webJan Kovář

Hlavní analytik

E-mail: kovar@evropskehodnoty.cz

Původem z: Krč – Lhotka, Praha

Jan Kovář je hlavním analytikem think-tanku Evropské hodnoty. Je absolventem doktorského program mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Na katedře International Relations a European Studies Metropolitní univerzity Praha přednáší o různých aspektech evropské integrace. Ve své disertační práci se věnoval volbám do Evropského parlamentu v postkomunistických zemích v letech 2004 a 2009. Odborně se věnuje problematice demokracie a demokratizace EU, institucionálním otázkám evropské integrace, volbám do Evropského parlamentu a evropeizaci. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků a příspěvků na mezinárodních konferencích. Jeho práce byly vydány v časopisech jako například East European Politics, Perspectives on European Politics and Society, Journal of Contemporary European Research a Romanian Journal of European Affairs. Je členem American Political Science Association, International Political Science Association, Czech Political Science Association a Euroacademia. Je externím spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Životopis ke stažení: ZDE.

KAMIL_WEBKamil Kovář

Externí seniorní analytik

Je studentem doktorského programu Ekonomie a Ekonometrie na CERGE-EI v Praze, kde působí téže jako výzkumný asistent. Je držitelem titulu MSc v oboru ekonomie na London School of Economics and Political Science a Bc. v oboru Ekonomie z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Tamtéž také dokončil bakalářský obor v politologii na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci programu Erasmus pobýval půl roku na Università commerciale Luigi Bocconi v Miláně. Na VŠE přednáší statistické metody a úvod do teorie her na FMV a základní kurz ekonomie na NF, na CERGE-EI vede cvičení v doktorandské Makroekonomii.

V ekonomii se zabývá teorií a empirií finančních krizí obecně se zaměřením na globální finanční krizi z let 2007-2008 a evropskou dluhovou krizi, včetně jejích makroekonomických dopadů.  V politologii se věnuje teorii přechodů k demokracii a výzkumu volebního chování v rámci EU. Je spoluautorem několika odborných článků, které vyšly např. v East European Politics, Perspectives on European Politics a European Electoral Studies

 


 

Analytický tým vybírá každé úterý nejzajímavější studie institucí zabývajících se evropskou tematikou, vydané v uplynulém týdnu. Seznam 77 aktuálně monitorovaných think-tanků naleznete ZDE.
Naši analytici vystupují na veřejných akcích a publikují v odborných publikacích.

 

Typy výstupů

1.     Komentář | Opinion

Komentářem se rozumí kratší text vyjadřující autorův názor na konkrétní věc nebo téma. Komentář má dvě podoby. Jednou z nich je verze pro tištěná média v délce zhruba 3000 znaků, což je čistý text neobsahující žádné reference. O trochu delší (maximálně 5000 znaků) pak může být verze určená k publikaci na našem internetovém blogu, která pomocí hypertextových linků odkazuje na využité zdroje.

2.     Odborný podklad | Background Paper

Účelem podkladu je poskytnout čtenáři potřebné informace k orientaci v daném tématu prostřednictvím podkladů k diskuzi. Podklad zpravidla obsahuje poznámky a reference na použité zdroje na konci textu. V případě potřeby však může mít i náležitosti standardní akademické studie, přičemž rozsah textu není nijak omezený. Do odborného podkladu se na začátek přidává shrnutí v bodech.

3.     Doporučení | Policy Paper

Cílem doporučení je přispět k diskuzi na aktuální témata návrhy konkrétních opatření a kroků, jež by měly být podniknuty. Nemusí obsahovat seznam použité literatury a reference odkazující na zdroje se nacházejí na samotném konci textu. Stručné shrnutí jednotlivých zjištění a doporučení ve formě bodů je uvedeno na začátku textu.

4.     Analýza | Analytical Paper

Analýza je odborná publikace, jež má náležitosti typické pro akademickou práci. Obsahuje jasně definovanou metodologii a stanovuje výzkumné otázky, na něž pokládá odpověď. Její součástí je úplný seznam literatury a pro odkazování na užité zdroje se používá zkrácené citování v textu. Poznámky pod čarou slouží pro obsahové komentáře a doplnění. Analytická studie má také stanovený minimální rozsah, který činí alespoň 10 stran. Doporučení a zjištění jsou na začátku každé analýzy shrnuta v krátkém resumé.