Program stáží v think-tanku Evropské hodnoty

EH2
Stáže jsou vypisovány s dobou trvání čtyř měsíců, tedy třikrát ročně.

 • Stáž probíhá jak formou osobní účasti na pravidelných setkáních týmů (1x za týden/1x za dva týdny), tak formou online spolupráce.
 • Stážistům poskytujeme možnost flexibilní spolupráce pro zvládání pracovních nároků v TTEH v kombinaci se studijními a pracovními závazky stážistů či s jejich dojížděním do Prahy
 • Stážisté jsou zapojeni v týmech pod vedením team-lídrů a seniornějších kolegů
 • Časová náročnost týdně 10-15 hodin (dle týmu)

Dále vypisujeme nepravidelná výběrová řízení na pozice, která potřebujeme aktuálně obsadit.

Stáže v Provozním týmu 
Po dobu trvání stáže se seznamují s fungováním think-tanku na denní bázi:

 • Pod vedením Komunikační manažerky se učí, jak správně a efektivně komunikovat na sociálních sítích.
 • Pod vedením Výkonného editora získají znalosti o fungování publikačních procesů.
 • Získávají potřebnou praxi v oblasti grafické, překladatelské či korektorské činnosti.
 • Pod vedením Projektové manažerky se učí jak organizovat veřejné i neveřejné akce (debaty, konference, tiskové konference, diskuzní kluby aj.), vytvářet rozpočty a plnit projektové plány.
 • učí se vyhledávat, psát a podávat grantové žádosti u veřejných institucí i soukromých nadací.
Vzdělávací aktivity a příležitosti nad rámec standardní náplně stáže
Interní workshopy

 • Tematicky se workshopy zaměřují jak na zlepšování technických dovedností potřebných nejen pro práci vykonávanou v rámci think-tanku, tak na tzv. měkké dovednosti potřebné pro pohyb ve společnosti.
 • Pravidelný program workshopů zahrnuje například: správu webu, event management a projektový plán, formátování v MS Office, publikační styly, etiketu, prezentační schopnosti, využití potenciálu sociálních sítí, grafické programy atd.

Interní setkání

 • Zveme zajímavé osobnosti veřejného života k otevřené neformální rozpravě dle Chatham House Rules
 • Dosud nás navštívili např.: Petr Kolář, Pavel Bělobrádek, Miroslav Kalousek, Ondřej Kundra, Josef Pazderka, Martin Veselovský,…

Diskuzní kluby

 • K diskuzi zveme tři odborníky z předem specifikované oblasti, akce probíhá podobně jako interní setkání.
 • Dosud jsme organizovali například: 10 let EH (Štefan Füle, Petr Kolář, Jan Bubeník); Co chybí českým médiím? (Daniela Drtinová, Filip Horký, Ondřej Kundra),…

Delegátství na mezinárodních konferencích

 • Aktivní stážisté mají možnost jako delegáti doprovázet naše hosty z celého světa při jejich účastech na námi pořádaných mezinárodních konferencích jako HOMEAFFAIRS či Prague European Summit, kulatých stolech, a jiných příležitostech

EH1

Absolventi stáží v think-tanku Evropské hodnoty

 • Pokud je po uplynutí stáže její absolvent v think-tanku Evropské hodnoty spokojen a my s jeho prací rovněž, je mu nabídnuta možnost další spolupráce, ať už formou honorované pozice v některém z týmů, nebo pokračující interní, příp. externí spolupráce.
 • Při navazující spolupráci jsou vzdělávací aktivity a základní pracovní náplň podobné jako u stáží, spolupracovníci si prohlubují zvolenou oblast expertízy v odpovídajícím pracovním týmu pod vedením zkušenějších kolegů.
 • Poskytujeme odborné reference a doporučení našim spolupracovníkům, kteří se hlásí nejen na zahraniční studijní či pracovní pobyty, ale i na pozice v českém veřejném sektoru.
 • Zprostředkováváme možnosti dalších stáží – například u českých poslanců EP.
 • Naši současní i bývalí členové pracují na Úřadu vlády, ministerstvech, studují v zahraničí a využívají další zajímavé pracovní a studijní příležitosti

Případné dotazy ke stážím v think-tanku Evropské hodnoty zodpoví Manažerka lidských zdrojů Klára Veverka.