Program pro soudržnou společnost (PSS)

Program pro soudržnou společnost vznikl jako reakce na znepokojivé fenomény, které pozorujeme již dlouho v západní Evropě. Coby členský stát Evropské unie se musíme nyní k těmto problémům a rizikům postavit čelem, protože dopadají také na nás. Program pro soudržnou společnost se zaměřuje na boj s radikalismem, migrační politiku a integrační politiku.

Soudržnost evropských společností je ohrožena na jedné straně rostoucím počtem islamistických teroristických útoků, šířením ideologie džihádismu mezi mladými muslimy a sílícími potížemi v přistěhovaleckých komunitách, na druhé straně aktuálně probíhající masovou imigrací z Blízkého východu a Afriky, kterou evropští politici zatím nebyli schopni dostat pod kontrolu. Společnosti mnoha zemí Evropy se proměňují, což s sebou nese řadu negativních bezpečnostních, sociálních a politických důsledků. Patří mezi ně i rostoucí frustrace většinové populace a zvyšující se podpora populistických a extremistických stran a hnutí.

Společnosti zemí střední Evropy byly kvůli své násilné izolaci v době komunismu těchto výzev až doposud ušetřeny. Už více než 25 let je však Česká republika svobodnou, otevřenou a prosperující zemí, která profituje z úzkého napojení na státy západní Evropy. Problémy a rizika, která se týkají našich západních sousedů, proto dopadají i na nás. Naši politici tak stojí tváří v tvář podobným výzvám, před kterými stáli a stojí jejich západoevropští kolegové.

 

Think-tank Evropské hodnoty zřídil v roce 2015 Program pro soudržnou společnost, jehož hlavní cílem je ochrana soudržnosti naší společnosti a hodnot, na kterých stojí. To vyžaduje postup ve třech oblastech (a) a na třech úrovních (b):

a) Tři oblasti legislativních a nelegislativních opatření

  • Boj proti radikalizaci – cílem je zabránit šíření islamistického extremismu a terorismu.
  • Imigrační a azylová politika – cílem je udržet kontrolu nad tím, kolik osob, jakého původu a kvalifikace v ČR pobývá.
  • Integrační politika – cílem je zajistit úspěšné začlenění přistěhovalců do společnosti.

b) Tři úrovně prosazování těchto opatření

  • Národní úroveň – Vláda České republiky, Parlament ČR, politické strany
  • Evropská úroveň – Evropská komise, Evropský parlament
  • Odborný a veřejný diskurz v ČR a na evropské úrovni – média (články, komentáře, rozhovory, odborné analýzy)

 

V Programu pro soudržnou společnost pracují odborníci ve třech týmech:

 

Již publikované expertní analýzy, policy doporučení a výzkumné zprávy čtěte v sekci Naše analýzy.

Přispějte na naši činnost

Program pro soudržnou společnost funguje díky darům vás, občanů České republiky, soukromých osob, kterým záleží na budoucnosti naší společnosti. Děkujeme!

Aktuálně hledáme prostředky mimo jiné na založení třetího týmu „Integration Policy Task Force“, jehož cílem je předejít problémům v přistěhovaleckých komunitách a posílit zejména hodnotovou integraci migrantů do české společnosti.

 

Podpořit nás můžete jednorázovým darem, nebo trvalým příkazem.
Využijte prosím tento formulář.
Je to bezpečná cesta pro vaše dary na náš účet.

 

Přísně si střežíme naši nezávislost na politických stranách a zájmových skupinách. Viz náš etický kodex a náš transparentní účet.