Akce - 2007

Téma: .

Rok 2007 začal pro Evropskou unii již šestým rozšířením o další dva nové členské státy, Bulharsko a Rumunsko, a současně s tím byla vedena stále více napjatá diskuse ohledně perspektiv dalšího rozšiřování. Druhá výroční konference Evropských hodnot, jejímž tématem byly právě „Hranice, rozšiřování a sousedství EU“, dala prostor pro realistickou a vyváženou debatu o stanovení hranic EU a nalezení nejlepšího modelu spolupráce s našimi sousedy.

Právě debata o hranicích EU totiž patří k nejzásadnějším tématům pro celou Evropu, protože je úzce spojena s budoucí orientací Evropského společenství a novou architekturou evropského kontinentu. Zejména v České republice, zemi, jež v první polovině roku 2009 povede další směřování EU, bylo otevření konstruktivní diskuse o budoucím vymezení Evropské unie zcela nezbytné. Číst dále

Téma: , .

Zdmi kláštera Svatého Jana se rozléhají vzrušené debaty studentů, kteří projednávají usneseni o budoucích výzvách Evropské unie a za každou cenu se snaží protlačit svoji formulaci do jeho konečné verze. Atmosféra houstne, čas se krátí, studenti se snaží najít sympatizanty se svým návrhem a neváhají k tomu využít kuloárních jednání a sestavování tajných koalic. „Já ti podpořím tento pozměňovák a ty mě zato tenhle“, je možné zaslechnout z koutů rozlehlých chodeb. Číst dále