Akce - 2008

Téma: .

olitický marketing pro volby do Evropského parlamentu, tak se jmenoval expertní workshop, který uspořádala asociace Evropské hodnoty o.s. za podpory Konrad Adenauer Stiftung, Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Francouzské ambasády v Praze. Workshop proběhl 11. – 14. září 2008 v Konviktu Svatých andělů v Telči a zúčastnilo se ho 23 mladých politiků, akademiků a politicky aktivních členů občanské společnosti. Účastníci se prostřednictvím přednášek a interaktivních metod seznámili s nástroji a strategiemi politického marketingu. Za pomoci připravených simulací si vyzkoušeli role politiků a naučili se efektivně obhajovat vlastní stanoviska. Číst dále

Téma: , .

Evropskou unii čeká v příštím roce několik výzev. Vedle těch „vnějších“, zahraničně-politických, také výzvy „vnitřní“, které představují dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy a volby do Evropského parlamentu. Stále častěji je právě s otázkou voleb do EP spojován problém demokratického deficitu EU. Volby jsou chápány jako nástroj k jeho zmírnění, jako možnost, jak zprůhlednit rozhodovací procesy EU. Třetí výroční konference Evropských hodnot si kladla za cíl definovat, co je to demokratický deficit, kde se nachází a hledat cesty, jak ho minimalizovat. Číst dále