Autor - Roman Gamanov

Jaká rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014-2019?

. Téma: .


prospektivNa základě jednoduchého metodologického rámce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v následujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou přímo či nepřímo spolurozhodovat poslanci, které si zvolíme ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Podstatným prvkem je posílení role EP dle platné Lisabonské smlouvy ve volbě předsedy Komise, která bude následovat po ustavení nového parlamentu v červenci 2014. Volby do EP tak přeneseně mimo jiné rozhodnou o předsedovi Komise, jejích členech a dalších předních představitelích Unie. Další balík důležitých témat tvoří neutěšený stav evropských ekonomik. Boj s nezaměstnaností nejen mládeže, vleklá krize eurozóny, neschopnost některých států dostát svým finančním závazkům a vynucená úsporná opatření tvoří prostor pro soupeření různých politických konceptů a návrhů řešení. Toto soupeření se odehrává jak na tradičním pravolevém politickém spektru, tak i na specifické štěpící linii mezi posilováním společných řešení nebo naopak preferováním národní úrovně. Stranou by nezůstane ani budoucí vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by měla posílit vliv EU na globální úrovni, tak aby odpovídal její ekonomické síle. Podobně i spolupráce v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí v sobě obsahuje mnoho kontroverzních témat s výraznými ekonomickými dopady. Volby do EP mohou rozhodnout o budoucím směru EU a bylo by chybou v kampani zůstat pouze u domácích témat.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Studie: Jak pracovali čeští europoslanci v letech 2009 – 2013?

. Téma: .

retrospektiv

Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období od posledních voleb. Konkrétně tedy od počátku sedmého funkčního období až do posledního plenárního zasedání před začátkem zpracování této studie (14. 07. 2009–14. 07. 2013). Navazuje na obdobné odborné práce z jiných států EU a snaží se přinést relevantní argumenty pro rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Nutnost podrobněji sledovat práci europoslanců je úzce svázána se zvyšujícími se pravomocemi EP. Studie pracuje s osmi kvantitativními indikátory činnosti poslanců EP. Jedná se o docházku na plenární zasedání a účast na jmenovitých hlasováních. Dále jsou to počty zpráv předložených zpravodajem, stanovisek (k legislativním návrhům) předložených navrhovatelem, pozměňovacích návrhů, parlamentních otázek (směřovaných na Radu a Komisi), písemných prohlášení, návrhů usnesení, o nichž se hlasuje na plenárním zasedání, a nakonec o počty vystoupení na plenárním zasedání. Tato data jsou následovně zpracována do tabulek a žebříčků, aby poslanci mohli být snadno porovnáni mezi sebou navzájem. Druhým srovnáním je vztažení výsledků českých europoslanců jako celku na kontrolní skupiny – například průměrné hodnoty daných indikátorů pro postkomunistické státy EU nebo původní EU – 15. Výsledky ukazují, že jednotliví čeští europoslanci se ve své pracovní aktivitě na půdě EP výrazně liší. Od velmi aktivních europoslanců, kteří snesou srovnání i s poslanci EU – 15, až po ty, kteří v oblastech vyžadujících větší osobní iniciativu zcela zaostávají a jejich práce se nejeví jako dostatečná. To představuje výrazný argument pro výběr nových kandidátů v příštím roce. Další významné zjištění je, že průměrné hodnoty pro české europoslance se zpravidla nacházejí pod průměry kontrolních skupin, což ještě podtrhává nutnost věnovat v nadcházející předvolební kampani pozornost i otázce pracovní aktivity českých europoslanců, zvláště u těch kandidátů, kteří usilují o znovuzvolení.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Hospodářství – cesta ven z krize

Uzavřený kulatý stůl se zástupci státní správy, politických stran a dalších zainteresovaných subjektů.

Cílem uzavřeného kulatého stolu je diskutovat pozici České republiky k bankovnímu dohledu a nadcházející ekonomickou agendu Evropské rady mezi českými vysokými úředníky, zástupci politických stran, dalších zainteresovaných hráčů a odborné veřejnosti. Číst dále

Odhlášení

Odhlášení z rozesílání výstupů Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty

Pro odhlášení prosím vložte svůj e-mail do následující kolonky.

NvS – červenec

logo_special
říjen 2013
screen (1)

Jak kompetentní jsou budoucí poslanci?

 

S kamerami České televize jsme zpovídali kandidáty, jestli znají Ústavu nebo třeba výši státního rozpočtu, o kterém budou za pár týdnů rozhodovat. Dvacetiminutovou reporáž shlédnete na XXX.

Někteří budoucí poslanci nám řekli strašlivé věci. Že státní rozpočet je 300 miliard nebo 3 biliony, že tu máme milion legálních imigrantů, popřípadě, že se premiéři potkávají v instituci EU zvané “G18”. Na ty nejlepší budoucí poslance se podívejte ZDE.

EU: Co ví a chtějí kandidující strany?

 

babis_1379

 

Andrej Babiš: O přistoupení Turecka k EU ať si rozhodne Německo

 Dále jsme před kamerami iHNED.cz mluvili s:

TOP 09:

ODS:

Úsvit:

SPOZ:

Strana Zelených:

ČSSD a KSČM si na náš čas nenašly.

Místopředseda Evropských hodnot Jiří Kopal v pravidelné rubrice o tom, co vše lze zlepšovat při styku byznysu a veřejné správy.

Inovace – nadějné vyhlídky, nebo ponurý dům?

 

Autorem článku je Lynn Martin, vysokoškolská pedagožka (Manchester Metropolitan University, ředitelka Centra pro podnikání a předsedkyně Institutu malých podniků.

Názorové články think-tanku Evropské hodnotyJsou ústavní zvyklosti idiotské, jak říká náš prezident? 
Němci si pomalu rozmýšlejí turecký vstup do Evropské unie
Česká strategie v EU, kupředu ni krok
Kam nás povede Rusnokova vláda v Evropě? Nikam.
Na co se můžete těšit v nadcházejících týdnechPROGRAM PEGAS: Interní setkání s Oldřichem analMartinůUteklo Vám

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ: “Malé a střední podniky a jejich spolupráce s vědou a výzkumem”

seminar

XIII. DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH. Více o fiskálním paktu si můžete přečíst v našem  faktografickém shrnutí.

 

 

INTERNÍ SETKÁNÍ: Karel Havlíček

interni

 

 

 

 

 

 

Think-tank Evropské hodnoty pořádal v rámci Programu Pegas interní setkání s Karlem Havlíčkem, předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků ČR.