Autor - Evropské hodnoty

Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální. Číst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Analýza: Na nutnost mediální výchovy upozorňuje Audit národní bezpečnosti, ale stát se jí nevěnuje dostatečně

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální. Číst dále

Doporučení týdne: Český stát by měl dát jasně najevo, že novináře bude chránit před výhrůžkami či násilím

. Téma: .
  • Vražda slovenského investigativního novináře a jeho partnerky otřásla středoevropskou politickou a mediální scénou. V Česku naštěstí k takto brutálnímu činu zatím nedošlo, nicméně nepřátelský tlak vůči novinářům se stupňuje z různých stran. Minimálně vyhrožování násilím se v Česku již objevuje pravidelně.

Číst dále

Tym – preview 2018

Think-tank Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru jmeno.prijmeni@evropskehodnoty.cz

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku

Předseda: Radko Hokovský 
Člen: Jan Famfule
Člen: Jakub Janda

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jiří Kopal
Členka: Jana Holcová
Člen: Petr Holec

Management – řídí činnost think-tanku

Výkonný ředitel: Jakub Janda
Zástupkyně ředitele: Andrea Michalcová
Zástupkyně ředitele: Klára Veverka
Finanční a fundraisingový manažer Milan Zálešák

Provozně-projektová sekce – realizuje činnost think-tanku

Koordinátorka komunikace: Monika Kutějová
Výkonná editorka: Barbara Zmušková
Projektová koordinátorka: Kristýna Karešová
Manažerka vnějších vztahů Anežka Nekovářová
Koordinátor EH Brno: Tomáš Dvořák
Koordinátorka EH Ostrava: Markéta Čuříková
Koordinátorka EH Olomouc: Tereza Fridrichová
Koordinátorka EH České Budějovice: Hana Nejdrová

Naše analytiky naleznete na stránkách naší pracovní skupiny, Kremlin Watch.

 


Radko Hokovský 

Předseda správní rady a Vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost

E-mail: hokovsky(at)evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Původem z: Braník, Praha

Předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost. Do roku 2018 byl ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o ochraně Schengenského prostoru před nelegální imigrací obhájil na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“. Jeho životopis je k dispozici v češtině.


Jan Famfule

Člen správní rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v think-tanku Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.


kopal_web

Jiří Kopal

Předseda dozorčí rady

E-mail: kopal@evropskehodnoty.cz

Původem z: Praha

V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat v oblasti policie a mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv na rozvoj programů organizace i vnějších vztahů. V letech 2007 – 2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

V letech 2012-2015 bděl v dobrovolnické pozici místopředsedy Evropských hodnot nad rozvojem programových priorit, transparentním financováním a udržitelností organizace, jako předseda dozorčí rady dohlíží na dodržování pravidel hospodaření, stanov a etického kodexu. Ve své profesní činnosti se zabývá poradenstvím v oblasti managementu a ochrany osobních údajů, vedle toho od roku 2010 nezávisle posuzuje kompatibilitu evropského a českého práva pro instituce Evropské unie.


Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V think-tanku Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.


Petr Holec

Člen dozorčí rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).  


JAKUB_WEB

Jakub Janda

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty a Vedoucí programu Kremlin Watch

E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


Klára Veverka

Zástupkyně ředitele 

veverka@evropskehodnoty.cz

Původem z: Dobruška

V současné době na pozici Zástupkyně ředitele pečuje o hladký provoz think-tanku, jeho lidské zdroje a má na starosti Vzdělávací program, který především studenty středních škol budí k sebevědomému občanství v liberální demokracii. Spolupráci s Evropskými hodnotami zahájila v červnu 2014 coby stážistka Analytického týmu. Předtím pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct v Brně. Zde také na FSS MU absolvovala bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia, aktuálně tamtéž dokončuje magisterské Mezinárodní vztahy. Mimo práci pro Evropské hodnoty se spolu s manželem věnuje pořádání městských her a teambuildingových aktivit. Tři semestry se učila čínsky, o svou psychiku pečuje vařením a zahradničením a aktivně propaguje dárcovství krve.


Milan Zálešák

Finanční a fundraisingový manažer

Původem: Uherské Hradiště

Vystudoval  VŠE v Praze.  Po ukončení studia  se věnoval práci v oblasti kapitálových trhů jako makléř a portfoliomanažer. Další jeho pracovní zkušenosti se týkaly práce v oblasti řízení úvěrových rizik v bance. Pracoval jako analytik v marketingovém oddělení ČSA a později zodpovídal za řízení personálního rozpočtu ve finanční správě. Před pár lety  zakotvil v neziskových organizacích, což je pracovní zkušenost, která jej baví a zajímá. To co jej nejvíce přitahuje je vidět věci v celkových souvislostech, a to nejenom finančních, ale organizace jako celku.  První zkušenosti v neziskovém sektoru získal v méně známé neziskové organizaci Amelie, a později vedl  ekonomické oddělení v Charitě Česká republika.

Jako finanční a fundraisingový manažer je odpovědný za řízení finančních toků a nákladů ve společnosti a zodpovídá za fundraisingové aktivity celé společnosti.


Anežka Nekovářová

Manažerka vnějších vztahů

Anežka se do týmu Evropských hodnot přidala na podzim roku 2017. Předtím  pracovala pro Evropský institut odkazu šoa, kde působila jako projektová manažerka a později jako ředitelka. Tato obecně prospěšná společnost se věnovala prosazování práv obětí holocaustu a ostatních obětí nacistické perzekuce na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Anežka vedla projekty spojené se sociální péčí o oběti nacismu a restitucemi nemovitého majetku a tato nelehká, avšak velice důležitá témata prosazovala v Evropském parlamentu. Mimo to spolupracovala s vládami 47 zemí, ambasádami, mezinárodními organizacemi, židovskými obcemi a samotnými oběťmi šoa.

Anežka vystudovala obor Bezpečnostní studia, kde získala bakalářský titul a Ochranu obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství pod ČVUT, odkud si odnesla titul inženýrský. Ve své diplomové práci se věnovala ochraně měkkých cílů před teroristickými útoky, díky čemuž získala vhled do této problematiky, která je bolestivou realitou naší doby.

A proč se do našeho týmu přidala? “Věřím v silnou občanskou společnost, jejímž posláním je chránit lidská práva, demokracii, právní stát a naše členství v EU či NATO, bez nichž bychom se mohli až příliš lehce vrátit do dob před Sametovou revolucí. Budoucnost České republiky leží v rukou každého z nás a záleží jen na nás, jak se k této odpovědnosti za naší budoucnost postavíme.”


 

Tisková zpráva: Think-tank Evropské hodnoty obměnil své vedení. Cíle a priority zůstávají stejné.

Zakladatel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský předal funkci výkonného ředitele svému dlouholetému zástupci Jakubu Jandovi, jenž je zároveň vedoucím programu Kremlin Watch, zaměřujícího se na obranu proti nepřátelskému vlivu Ruska. Hokovský se bude jako předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost soustředit na problematiku prevence masové migrace a islámského extremismu na evropské úrovni. Číst dále

Tisková zpráva: Think-tank Evropské hodnoty obměnil své vedení. Cíle a priority zůstávají stejné.

Zakladatel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský předal funkci výkonného ředitele svému dlouholetému zástupci Jakubu Jandovi, jenž je zároveň vedoucím programu Kremlin Watch, zaměřujícího se na obranu proti nepřátelskému vlivu Ruska. Hokovský se bude jako předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost soustředit na problematiku prevence masové migrace a islámského extremismu na evropské úrovni. Číst dále