Autor - Evropské hodnoty

Český premiér a česká vláda by měli jasně říct, co dělají pro ochranu českých zájmů a i českých občanů, kteří jsou nyní předmětem ruských výhrůžek

. Téma: .

Ruská federace proti České republice zahájila nejagresivnější diplomatickou a zpravodajskou eskalaci za posledních třicet let.

Českým politikům vyhrožuje ruský ministr obrany. Na českou ambasádu v Moskvě a generální konzulát v Petrohradu byly provedeny fyzické útoky. Ruská federace začala „trestně stíhat“ české politiky na základě absurdního šikanózního „zákona“, přičemž českým představitelům tak například hrozí ruská šikana pomocí zneužití Interpolu. Dle informací časopisu Respekt dorazil během Velikonoc do Prahy ruský zpravodajec představující hrozbu pro české lokální politiky, přičemž tato osoba byla z pražského letiště odvezena ruským diplomatickým autem na ruskou ambasádu. Ve stejný čas byla dvěma českým lokálním politikům poskytnuta policejní ochrana. Souběžně Ruská federace vede nejen agresivní dezinformační kampaň proti České republice, ale také bezostyšně zasahuje do českých vnitřních záležitostí a do rozhodování legitimně a demokraticky zvolených politiků a institucí.

Číst dále

Sněmovna by měla připravit zřízení vyšetřovací komise pro vyhodnocení připravenosti a rozhodování vlády během pandemie

. Téma: .

Během reakce české vlády na pandemii COVID-19 vyšlo najevo několik zásadních problémů. Jejich příčiny, důsledky a individuální odpovědnost za konkrétní činy bude možné a potřebné vyhodnotit, aby k podobným selháním při příštích krizích nedocházelo. Jde zejména o:

 • nepřipravenost českého státu v oblasti zdravotních ochranných pomůcek
 • vládní ignoranci opakovaných varování před nadcházející krizí
 • dlouhou prodlevu před aktivováním Ústředního krizového štábu
 • několikatýdenní ignorování nabídek a výrobních kapacit českých firem ze strany státu
 • závazky a dohody mezi představiteli českého a čínského státu během krize
 • roli čínského státu, předsedy Česko-čínské smíšené komory Jaroslava Tvrdíka a osob okolo něj v rozhodování českého státu během krize
 • rozhodovací procesy vedoucí k nákupům od konkrétních čínských firem

Číst dále

Česká vláda by měla provést stupňovanou reakci na ruské zasahování do vnitřních záležitostí ČR

. Téma: .

V minulém týdnu se Ruská federace rozhodla vztah s Českou republikou agresivně eskalovat:

 • Ruský ministr obrany začal vyhrožovat českým politikům – radním městské části Prahy 6 – za to, že přesunuli normalizační sochu maršála Koněva z náměstí do Muzea paměti 20. století.
 • Ruský Výbor pro vyšetřování zahájil „trestní stíhání“ českých politiků, protože přesunuli český majetek z českého náměstí do českého muzea. Rusko je tak bude moci začít šikanovat například skrze snahy nechat je zadržet ve třetích zemích zneužitím Interpolu, jako se to stalo v květnu 2018 lídrovi protikorupční kampaně za Magnistského zákon Billu Browderovi ve Španělsku.
 • Po fyzickém útoku ruských extremistů na český zastupitelský úřad v Moskvě a generální konzulát v Petrohradě ruské ministerstvo zahraničí útočníky nahlas ocenilo, tento agresivní čin neodmítlo.

Číst dále

Vláda by měla transparentně zveřejňovat stav nabídek zdravotnických dodávek

. Téma: .
 • Úkolem české vlády v pandemické krizi je zajistit dostatečné množství zdravotních ochranných prostředků, jako jsou kvalitní roušky a respirátory vysoké kvality, a to zejména pro pracovníky integrovaného záchranného systému. Jelikož vláda v zajištění dostatečného množství těchto prostředků v době od prvních varování před začínající pandemií od letošního ledna selhala, dochází k urgentní snaze tyto prostředky zajistit.

Číst dále

Tisková zpráva: Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v únoru 2020 oslavilo patnáct let své existence

Organizaci založila v roce 2005 skupina přátel, kteří se po vstupu České republiky do Evropské unie chtěli veřejně vyjadřovat ke směřování evropské politiky a formulování českých zájmů. Hned první projekt, který Evropské hodnoty zrealizovaly, byla mezinárodní petiční kampaň proti zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem. Důležitou motivací zakladatelů Evropských hodnot byla také frustrace z české politické reprezentace, která po vstupu do EU a do NATO nevedla strategickou debatu o zájmech Česka v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.

Růst Evropských hodnot ze spolku motivovaných studentů po profesionální bezpečnostní centrum lze rozdělit do tří etap, během nichž organizací prošlo na 500 spolupracovníků.

V počátcích organizace mezi lety 2005 a 2010 se mladý tým zaměřoval kromě veřejných debat, konferencí a letních škol také na celoevropské aktivity v rámci programu European Values Network, který učil mladé lidi formulovat konkrétní politická doporučení pro Evropskou unii. Malý tým tvořený převážně dobrovolníky s ročním rozpočtem okolo tří milionů korun se snažil především přispívat ke vzdělávání v oblasti evropské politiky a ke kultivaci české veřejné diskuze.

Mezi lety 2011 a 2014 došlo v Evropských hodnotách ke generační obměně a změně zaměření na mladé české experty jednotlivých sektorových politik v rámci českého členství v Evropské unii. Organizací prošly desítky mladých lidí, kteří se věnovali fungování institucí EH, vnitřní bezpečnosti a tématům spojených s migrací, radikalizací a terorismem či se zaměřili na zahraniční a bezpečnostní politiku. Řada z nich dnes působí v českých a mezinárodních institucích.

Po zahájení ruské války proti Ukrajině v roce 2014 jsme jako instituce strategicky přehodnotili naše aktivity. Dále jsme etablovali vnitro-bezpečnostní specializaci na radikalizaci, nelegální migraci a terorismus, ale zejména jsme založili program Kremlin Watch, který se věnuje tématu ruského vlivu a dezinformací. Náš úspěch v rámci této bezpečnostní agendy byl stvrzen roku 2016, kdy nás české bezpečnostní instituce přizvaly k tvorbě vládního Auditu národní bezpečnosti, v rámci něhož jsme se stali spoluautory české národní politiky v oblasti čelení vlivu cizí moci.

Zúžením naší specializace na téma nepřátelského zahraničního vlivu na evropské demokracie jsme sice zanechali řady dosavadních aktivit, avšak na druhou stranu jsme si v této úzce specializované agendě začali vytvářet hlubokou expertízu. Od roku 2016 jsou naše analýzy a doporučení užívány bezpečnostními institucemi našich spojenců, citovány zahraničním výborem amerického Senátu, pravidelně se nás dotazují největší globální média, briefovali jsme Politický výbor NATO a na naše akce pro komunitu specialistů jezdí každý rok vládní představitelé z více než 30 států. Přirozeně jsme se stali nepřáteli představitelů zájmů Ruské federace v ČR, jakým je například prezident Miloš Zeman, což však jen potvrdilo, že naše aktivity mají smysl a dopad, který nepřátelům suverenity Česka vadí.

Od roku 2019 jsme spustili nový Program bezpečnostních strategií a program Red Watch – oba zaměřené na čínský vliv v Evropě. Personálně jsme se rozrostli a z původně malé skupiny studentů jsme se stali profesionálním bezpečnostním centrem, které ve své úzce profilované oblasti patří k největším a nejvlivnějším v Evropě. Do této pozice se Evropské hodnoty dostaly nejenom díky nasazení desítek motivovaných mladých expertů, ale také díky strategické vizi generace zakladatelů.

Na počátku roku 2020 je Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty jedním z lídrů v oblasti čelení ruskému a čínskému vlivu v Evropě s aktivitami ve střední Evropě, Gruzii, Ukrajině a na západním Balkáně.

Koronavirus: Kde najít aktuální informace a jak lze pomoci ostatním?

. Téma: .
 • V reakci na šíření infekčního onemocnění COVID-19 vláda České republiky v noci z neděle na pondělí zakázala volný pohyb osob, a to až do 24. března. Rovněž byl aktivizován Ústřední krizový štáb, v jehož čele stane náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Jedním z důsledků tohoto opatření je, že mnoho občanů ČR, včetně rizikových skupin jako jsou například senioři, zůstává doma. Informačním prostorem se rovněž šíří mnoho mýtů a dezinformací, které mohou vyústit v šíření společenské paniky. Kde tedy hledat aktuální a ověřené informace o současné situaci?

Číst dále

Česká vláda by měla prosazovat zpřísnění sankcí proti Rusku

. Téma: .
 • Tento týden začal v Haagu dlouho očekávaný proces ohledně sestřelení letadla MH17. Ruská federace, která má podle všech dostupných indicií vazbu na pachatele tohoto teroristického útoku na civilní letadlo, na vyšetřování tohoto zločinu se 198 oběťmi odmítla spolupracovat, i když ji k tomu mezinárodní společenství a mezinárodní organizace mnohokrát vyzývaly.

Číst dále

Think-tank Evropské hodnoty vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátora/ky kybernetické bezpečnosti

Deadline na podání přihlášek: pátek 3. května 2019

Informování uchazečů o výsledku 1. kola: pondělí 6. května 2019

Pohovory s vybranými uchazeči: dle domluvy

Informování uchazečů o výsledku 2. kola: dle domluvy

Zahájení spolupráce: v dubnu 2019 nebo dle domluvy

 

Výběrové řízení think-tanku Evropské hodnoty na pracovní pozici

Vyplňte prosím jednotlivé položky formuláře, aby Vaše přihláška mohla být zahrnuta do výběrového řízení na danou pracovní pozici.
Osobní údaje získané přihlášením do tohoto výběrového řízení budou použity výhradně pro účely daného výběrového řízení. Své případné dotazy směřujte na veverka@evropskehodnoty.cz.

Think-tank Evropské hodnoty vypisuje výběrové řízení na pozici Social Media & PR koordinátor/ka

 

Deadline na podání přihlášek: pátek 3. května 2019

Informování uchazečů o výsledku 1. kola: pondělí 6. května 2019

Pohovory s vybranými uchazeči: dle domluvy

Informování uchazečů o výsledku 2. kola: dle domluvy

Zahájení spolupráce: v dubnu 2019 nebo dle domluvy

 

Výběrové řízení think-tanku Evropské hodnoty na pracovní pozici

Vyplňte prosím jednotlivé položky formuláře, aby Vaše přihláška mohla být zahrnuta do výběrového řízení na danou pracovní pozici.
Osobní údaje získané přihlášením do tohoto výběrového řízení budou použity výhradně pro účely daného výběrového řízení. Své případné dotazy směřujte na veverka@evropskehodnoty.cz.

Think-tank Evropské hodnoty vypisuje výběrové řízení na pozici Projektového koordinátora/Projektovou koordinátorku

Deadline na podání přihlášek: pátek 3. května 2019

Informování uchazečů o výsledku 1. kola: pondělí 6. května 2019

Pohovory s vybranými uchazeči: dle domluvy

Informování uchazečů o výsledku 2. kola: dle domluvy

Zahájení spolupráce: v dubnu 2019 nebo dle domluvy

 

Výběrové řízení think-tanku Evropské hodnoty na pracovní pozici

Vyplňte prosím jednotlivé položky formuláře, aby Vaše přihláška mohla být zahrnuta do výběrového řízení na danou pracovní pozici.
Osobní údaje získané přihlášením do tohoto výběrového řízení budou použity výhradně pro účely daného výběrového řízení. Své případné dotazy směřujte na veverka@evropskehodnoty.cz.