Autor - Evropské hodnoty

Česká republika by měla vyhostit většinu špionážního personálu ruské ambasády

. Téma: .

Českým politikům otevřeně vyhrožuje ruský ministr obrany. Na českou ambasádu v Moskvě a Generální konzulát v Petrohradu byly provedeny fyzické útoky. Ruská federace začala „trestně stíhat“ české politiky na základě absurdního zákona, takže českým politikům hrozí šikana zneužitím Interpolu – mohou být zadrženi například při cestě na dovolenou k moři. Kremlem ovládaná státní agentura Ria Novosti vydala text, který podporuje jejich únos do Ruska. Česká republika se stala terčem systematické dezinformační kampaně řízené ruskou vládou v ruských médiích. Více než měsíc se čeští lokální politici musí bát chodit po vlastním městě, protože jejich zastupitelstva učinila demokratické rozhodnutí ve své obci, které se ruské vládě nelíbí. Kromě systematických ruských aktivit v oblasti výroby dezinformací, masivní nepřátelské špionáže nebo podpory českých extremistů jsme nově terčem nepřátelského nátlaku, který samostatná Česká republika ještě nezažila.

Dlouhodobý problém české bezpečnosti se slovy naší civilní kontrarozvědky (BIS) jmenuje „personální naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR“, která je „nátlakovou pákou na Ministerstvo zahraničních věcí ČR“. „Počet ruských zpravodajských důstojníků [byl] pod diplomatickým krytím extrémně vysoký“, přičemž dle jedné ze starší výročních zpráv BIS je „podíl zpravodajců v diplomatické sestavě ruské ambasády mezi 40 až 50 %“. Ruská ambasáda a dva konzuláty slouží jako základna ruské špionáži – jak například ukázalo rozbití jedné špionážní sítě ruské zpravodajské služby FSB v roce 2018, kdy se pro převozy hackerské techniky používala auta samotné ambasády. Rusko má na českém území zhruba 138 představitelů s diplomatickým statusem (z toho rámcově 51 diplomatů a 87 osob pomocného personálu), zatímco Česko je v Rusku zastoupeno pouze zhruba 60 lidmi (z toho 30 diplomaty).

Díky této aktuální ruské agresivní kampani bychom mohli vyřešit dlouhodobý problém pro český stát a naše spojence, navíc bychom dali Moskvě jasně najevo, že se sebou nenecháme vytírat podlahu.

Prvním krokem by mělo být vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského velvyslance a jeho řidiče. Tím bychom si udrželi formální diplomatický kanál s Moskvou a zároveň bychom prakticky zdevastovali velkou část ruských zpravodajských aktivit. Část ruské sítě není řízená z ambasády, ta by ruským špionážním velitelům zůstala. Výcvik a fungování ruského špiona fungujícího bez diplomatického krytí je výrazně dražší a náročnější, což je přesně to, co je naším zájmem – aby působení v Česku bylo pro ruské bezpečnostní instituce náročné a drahé, tedy méně dostupné. Zdá se to jako nereálná možnost? Velká Británie v roce 1971 vyhostila devadesát sovětských zpravodajců, čímž slovy archivů KGB zdevastovala sovětské operace v Británii na dekádu.

Žádoucí by rovněž bylo tyto kroky koordinovat s dalšími našimi spojenci v EU a NATO, jako tomu bylo s Velkou Británií, kterou na znak solidarity v případu otravy Skripala podpořila řada zemí v celém světě včetně ČR.

V oblasti formálních diplomaticky-politických vztahů nemáme co ztratit, česká diplomacie sama říká, že se v česko-ruských vztazích nic neposouvá. Ruská strana by pravděpodobně zdevastovala hroby československých legionářů na Sibiři, což se bohužel děje tak jako tak. Konzulární pomoc českým občanům v Rusku by bez problémů mohl převzít některý z našich spojenců, což je obvyklá praxe. Česká ekonomika na obchodu s Ruskem závislá není. Reálně tvoří business s Ruskem pouze 2 % našeho exportu, takže i kdyby se ruská vláda rozhodla tyto vazby rozdrtit, Česko to reálně neohrozí. Největší český business v Rusku má Škodovka působící v rámci koncernu Volkswagen. Pokud by se ruský stát rozhodl zmáčknout tento německý gigant, musel by ztrestat Berlín, s kterým se dnes snaží budovat pozitivní vztahy kvůli plynovodu Nord Stream 2.

Po první očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala jednání o znovuobsazení ambasád. Když ruský prezident Putin volá po „diplomatické paritě“, měli bychom ji požadovat – tedy postupně bychom po jednom navyšovali počty ruských diplomatů v Česku a českých představitelů v Rusku.

Vláda by měla vyhodnotit svá selhání v krizové komunikaci během pandemie

. Téma: .

Během posledních dvou měsíců česká státní správa prošla zátěžovým testem své komunikace. Důvěra ve vládní opatření během nouzového stavu byla opakovaně narušována kvůli nekoordinované komunikaci státních složek, neschopnosti aplikovat základní zásady krizové komunikace a evidentnímu nezvládnutí nadresortní koordinace komunikace. Přitom již v prosinci 2016 byl vládou schválen Audit národní bezpečnosti, který například stanovuje jako potřebné kroky vytvoření týmů strategické komunikace na silových rezortech. To se za necelé čtyři roky stalo pouze na ministerstvu vnitra (kde vzniklo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám), zatímco rezorty obrany a zahraničí stále byť malé týmy koordinující plánování a realizaci strategické komunikace nemají. Neschopnost státní správy efektivně komunikovat v krizové situaci probíhající pandemie se tak ukázala v celé nahotě. Dalším dlouhodobým selháním státu je faktická absence koordinační role Úřadu vlády v oblasti strategické komunikace bezpečnostních témat.

Vláda by po skončení urgentní fáze pandemické krize měla provést vyhodnocení svých komunikačních chyb tak, aby byly popsány systémové problémy. Toto vyhodnocení by mělo být začleněno do každoročního vyhodnocení Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti, který je předkládán Bezpečnostní radě státu.

Evropská služba pro vnější činnost by měla založit tým na analýzu čínských dezinformací

. Téma: .

Když po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014 spustila Ruská federace masivní dezinformační kampaň proti evropským demokraciím, rozhodla na jaře 2015 Evropská rada o zřízení týmu pro analýzu ruských dezinformací – v rámci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) tak vznikl East Strategic Communications Task Force. Tento tým je i díky účasti českých expertů a kontinuální podpoře českých institucí jedním z hlavních center znalostí o této bezpečnostní hrozbě v Evropě. Bez impulsu zvenčí také EEAS založila týmy se zaměřením na Balkán a na dezinformační aktivity islamistických hnutí. V současné době se navzdory extrémní důležitosti vztahů EU s Čínou tématu informačního působení čínského státu v Evropě věnují v EEAS pouze jednotlivci, neexistuje dedikovaný tým expertů na toto téma.

Je českým i evropským zájmem, aby unijní diplomacie měla dostatečně rozsáhlý expertní tým na téma čínských dezinformací, proto:

  1. EEAS by měla založit nový Task Force na téma čínských dezinformací.
  2. České ministerstvo zahraničí by tento krok mělo podporovat a na Radě pro zahraniční věci (FAC) by mělo tento bod navrhnout.
  3. Europoslanci by měli po EEAS požadovat, aby takový tým specialistů založila

Čeští zákonodárci by měli po Komisi požadovat vyhodnocení viny čínské vlády

. Téma: .
  • Skupiny britských, amerických a australských zákonodárců požadují vyšetření viny čínské vlády na rozsahu globální pandemie COVID-19. Dnes jsou již zmapovány kroky čínské vlády během prosince 2019 a ledna 2020, kdy docházelo k cílenému umlčování čínských lékařů, ničení laboratorních vzorků a systematickému lhaní čínských institucí o rozsahu a vážnosti nákazy. Londýnský think tank Henry Jackson Society nově vydal hodnocení právní a ekonomické odpovědnosti čínské vlády za tuto globální katastrofu.

Číst dále

Česká vláda by měla ustanovit koordinátora pro poskytování pomoci v boji s koronavirem v zahraničí

. Téma: .
  • V současné krizové situaci kolem šíření koronaviru v ČR jsme každodenně svědky nezištné občanské pomoci a solidarity mezi jedinci i různými skupinami obyvatel. Způsob, jak nejen řadoví občané, firmy, vědecká pracoviště a univerzity, nevládní organizace, umělci či sportovci na situaci kreativně a rychle zareagovali, je obdivuhodný a povzbuzující.

Číst dále

Doporučení týdne: Česko by se mělo přidat k opozici vůči plynovodu Nordstream 2

  • Ruská federace se dlouhodobě pokouší využívat energetických zdrojů kromě vydělávání peněz také pro získávání politického a geopolitického vlivu. V posledních letech Rusko začalo s některými evropskými partnery připravovat a prosazovat projekt plynovodu Nordstream 2, který by obešel středovýchodní Evropu a přiváděl ruský plyn přímo do Německa. Pro jeho prosazování si na Kreml navázaná společnost Gazprom koupila služby bývalého německého kancléře Gerharda Schrodera, který tak de facto pracuje pro zájmy Moskvy. Estonská kontrarozvědka přímo mluví o snahách Kremlu “kupovat si moc” skrze “nabídek lukrativních pozic bývalým politikům.”

Číst dále

Doporučení týdne: Českým zájmem je zachování co nejpevnější vazby mezi EU a Velkou Británií

  • Po formálním začátku jednání o vystoupení Velké Británie z EU se stále vrací otázka, jaké priority by měla česká vláda v tomto procesu hájit. Jasná shoda panuje na tom, že v první řadě je potřeba ochránit práva našich spoluobčanů, kteří ve Spojeném království žijí a pracují. Vzhledem k tomu, že je úkolem vlády hájit zájmy svých občanů v zahraničí, tak je správné, že se na této prioritě shodlo celé politické spektrum.

Číst dále