České úřady by měly výrazně posílit kapacity pro boj s praním špinavých peněz

Nedávno zveřejněné materiály agentury FinCEN, které obsahovaly informace o podezřelých transakcích, ke kterým docházelo v celém světě prostřednictvím bank, ukázaly, že k praní špinavých peněz mohlo docházet i skrze české banky.

Podle těchto dokumentů, které za ČR zpracovala Investigace.cz, se na praní špinavých peněz mohly podílet i některé české banky. Podle dlouhodobějších zjištění investigativních novinářů patří Česká republika k mezinárodně nejvíce oblíbeným tzv. laundromatům, tedy zemím, jejichž prostřednictvím legalizují své příjmy různé kriminální skupiny nebo instituce či osoby z totalitních a autoritářských režimů, na které byly uvaleny mezinárodní sankce.

Je znepokojivé, že přes častá upozornění expertů či investigativních novinářů na skutečnost, že Česká republika umožňuje praní miliardových částek prostřednictvím českého bankovního systému především osobám a subjektům z Ruska (a také z dalších post-sovětských zemí), jsou schopnosti a kapacity českých institucí v této věci nedostačující.

Česká republika by proto měla urychleně a náležitě začít tento problém, který v mezinárodním měřítku kazí reputaci země, řešit, a to posílením kapacit příslušných institucí: Finančního analytického útvaru na Ministerstvu financí, příslušných složek kriminální policie a také dohledu ze strany České národní banky. Tato opatření by měla být doplněna přijetím Magnitskeho zákona, který by umožňoval uvalit sankce na osoby, které se podílejí na korupci, praní špinavých peněz či na porušování lidských práv.