E-republika

erep

WWW: E-republika

Počet vydaných textů za duben 2016: 34

Vznik: První článek pochází z ledna 2009.

Poslání: Deklarovaným cílem webu E-republika je „poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů“. Mezi jeho zásady by měla patřit např. politická neutralita nebo poskytování celostního obrazu světa.

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Šéfredaktorem je Pavel Letko, uvedeni jsou i další tři redaktoři. Jako vydavatel je zapsaný spolek eRepublika.

Na webu je zmíněno, že jediným vlastníkem stránek je spolek eRepublika a investice do rozvoje média jsou pod dohledem členů spolku i veřejnosti, konkrétně na transparentním účtu.

Charakteristika obsahu:

Obsah publikovaný na E-republice je v drtivé většině zaměřen na dění na Ukrajině a často se mezi články objevují dezinformace, např. o údajném ekonomickém rozvratu Ukrajiny řízeném Západem.

Na webu jsou publikovány i články externích přispěvatelů. Podle slov šéfredaktora jejich výběr provádí spolu s ním vždy alespoň jeden z redaktorů, přičemž se řídí kritérii, jako je původnost, originalita nebo serióznost.