Eportál

epo

WWW: Eportal

Sociální sítě: Facebook

Počet vydaných textů za duben 2016: 70

Vznik: První článek pochází z května 2004.

Poslání: Na svých stránkách tvrdí, že vychází „z hodnotového tradicionalismu, ekonomického liberalismu, silného důrazu na obhajobu národních zájmů České republiky a negativního postoje k moderním fenoménům tzv. politické korektnosti, multikulturalismu, environmentalismu, feminismu, human-rightismu, jakož i snaze omezovat moc tradičních rozhodovacích struktur ve prospěch nevládních organizací a tzv. občanského sektoru.“

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Šéfredaktorem je Josef Provazník, jako další člen redakce je uveden Jan Koucký. Pod články jsou často zmíněni i jiní autoři, případně texty pocházejí tzv. „odjinud“, často z jiných spřátelených webů Parlamentních listů.

S těmito subdoménami Parlamentních listů Eportál sdílí vlastnickou strukturu a do jisté míry i obsahovou náplň. Server se prezentuje články pod jménem Václava Klause, Petra Macha, nebo Jana Zahradila. Šéfredaktorem je Josef Provazník.

Charakteristika obsahu:

Často kritizuje českou politickou scénu, mnohdy vulgárně a urážlivě. Mezi publikované články patří například článeks názvem „Jirka Dienstbier opět bláznil. Proč mu ještě dávají vycházky?“ Zvolení starosty muslimského vyznání do čela Londýna je pak podle autorů na Eportálu důkazem toho, že zemi labouristé zcela rozložili. Nedávno zde také vyšel text kritizující údajně „nejobludnější nařízení EU“, ve kterém vyjmenovává některou českou legislativu, která s evropskými nařízeními nemá nic společného.