EUportál

EUp

WWW: Euportal

Počet vydaných textů za duben 2016: 87

Vznik: První článek pochází z října 2004.

Poslání: EUportál se označuje za eurorealistický internetový časopis, který se kromě současné formy evropského integračního procesu také oficiálně vymezuje proti „nebezpečným jevům, jako jsou radikální feminismus, ekologismus, sociální inženýrství, homosexualismus, NGOismus, antiamerikanismus, politická korektnost a multikulturalismus.“ Podle zmíněného webu o nich tehdejší prezident Václav Klaus prohlásil, že „je rád, že existuje takováto netriviální diskusní platforma, protože diskuse o těchto věcech je podle jeho přesvědčení stále málo.“

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Šéfredaktorem webu je Lukáš Petřík, který zároveň působí jako redaktor Parlamentních listů. Na webu jsou uvedeni i ostatní členové redakce. Mnoho textů je ale podepsáno různými politiky, příkladem může být Tomio Okamura, případně jsou články označeny jako převzaté „odjinud“, který obvykle skrývá články převzaté z médií, mezi něž patří Russia-insider, případně z jiných subdomén Parlamentních listů. Vydavatelem webu je Český portál o.p.s.

Web patří do portfolia OUR MEDIA, tudíž sdílí vlastnickou strukturu s Parlamentními listy.

Charakteristika obsahu:

Texty zde publikované obvykle tvoří výrazně protizápadní a proruské komentáře. Příklad z poslední doby představuje text Stanislava Novotného, ve kterém označuje českou opozici proti průjezdu Nočních vlků za „kocourkovský boj“, který je výrazem slabosti. Případně článek z pera Paula Craiga Robertse, který vysvětluje, že USA si přejí setrvání Velké Británie v Evropské unii proto, že se jim zdá „lacinější řídit vládu EU, než řídit 28 vlád jednotlivých v EU sdružených.“