Eurasia24

euroa

WWW: Eurasia24

Sociální sítě: Facebook

Počet vydaných textů za duben 2016: 14

Vznik: Články zde vycházejí od května 2013.

Poslání: Dle svého webu publikuje články o „všech zemích, které našly dostatek síly a odvahy, aby se vzpříčily válkychtivému parazitizmu západních hegemonů a začaly pomalu otáčet kormidlem moderních dějin.

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Redakce, způsob či vlastnická struktura nejsou známy. Doména je zaregistrovaná na jméno Jiří Ondrášek.

Charakteristika obsahu:

Tematicky se zaobírá pouze mezinárodním děním, předně Blízkým východem a Ukrajinou, a to výhradně z ruského pohledu. Sám se označuje za proruský web. Kromě Ruska se zaměřuje také na Čínu nebo Írán. Podstatnou část článků tvoří překlady zahraničních autorů, z rusky i anglicky psaných stránek.

Server nedávno zveřejnil rozhovor s poradcem ruského prezidenta pro regionální ekonomickou integraci Sergejem Glazjevem, který se zde vyjádřil k současnému stavu a možnému rozvoji ruské ekonomiky, načež se pustil do kritiky USA. Jejich cílem by podle něho mělo být zničení Ruska a získání kontroly nad jeho územím. Dále tvrdí, že USA okupují Ukrajinu. Vyšel zde také text, ve kterém se autor odvolává na rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu změnit pravidla poskytování úvěrů tak, aby mohl dále podporovat i ty země, které nejsou schopny splácet svůj dluh. Interpretuje jej jako odpuštění ukrajinského dluhu vůči Rusku, což by mělo znamenat vtažení MMF do studené války vyprovokované USA.