Hodnotová debata s Petrem Pavlem: „Které hodnoty je třeba bránit?“, 16. 6. 2016

Předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář diskutovali o obraně evropských hodnot a  největších hrozbách v plném sále paláce Lucerna. Shodli se, že největším nebezpečím pro Evropu je Rusko.

Věci hodnotové s věcmi vojenskými utvořily zajímavou a poučnou kombinaci pro diváka a otevřely otázku, jakou roli hraje armáda a ozbrojené síly v demokracii a při obraně demokratických hodnot.

Určitou hrozbou jsme sami sobě, a to v tom, že tyto hrozby vnímáme jako něco abstraktního. Necháme se často a snadno ukonejšit třeba tím, že Rusko je hrozbou pouze potenciální a tak špatně se zase nechová, abychom museli dělat mimořádná opatření (…),“ řekl v úvodu generál.

Není snadné udržet konsenzus, bezpečnostní zájmy zemí se liší

Petr Kolář, jakožto průvodce diskuzním večerem uvedl, co jsou konkrétní hodnoty, které chceme bránit, a svou tezi formuloval takto: „Česká republika je dnes součástí rodiny liberálně demokratických států, založených na svobodě jednotlivce a svobodě s tím související, vzájemné toleranci, respektu k menšinám, právním státě.”

Kolář dodal, že jsme se nikdy neměli tak dobře jako dnes, a to z hlediska ekonomiky i bezpečnosti. Přesto jsou v naší společnosti a nejen v ní výrazné tendence k panice vyvolané strachem, čehož někdo šikovně využívá a manipuluje s veřejným míněním.

V řadě věcí jsme na USA moc závislí

Petr Kolář poukázal na to, že dnes často bereme americkou pomoc jako samozřejmost a v řadě věcí jsme na USA závislí – pokud by došlo k rozpuštění Aliance, pro USA by šlo o okrajovou záležitost, zatímco pro nás by to znamenalo katastrofu.

Podle armádního generála Petra Pavla máme hodně co dohánět a pokud chceme být těmi, kteří háji hodnoty, o kterých se bavíme, protože nám na nich záleží, měli bychom pro to být připraveni něco udělat.

Kde se ve vztahu s Ruskem stala chyba?

Poté se Petr Kolář zeptal, kde se vzhledem ke dnešní situaci mezi euroatlantickým spojeneckým prostorem a Ruskem stala chyba, když jsme kdysi byli spojenci a poté se vše obrátilo.

Pan generál řekl, že spojenectví mezi Ruskem a ostatními mocnostmi ve druhé světové válce nebylo na základě společných zájmů, ale bylo účelové a bylo výrazně limitováno porážkou Německa.

S Ruskem je třeba jednat tak, jak je zvyklé – rozumí argumentům síly, protože vůle k jednání a kompromisu je brána za slabost. Až takový dialog nastane, musíme být připraveni. Musíme být připraveni razantně bránit hodnoty, na kterých nám záleží a také vést dialog s každým, uzavřel pan generál.

Rusko má snahu uplatnit nárazníkovou zónu i dnes, proto vždy je pro ně rozšiřování Aliance s agresivním podtextem. Pro nás je to rozšíření zóny klidu, stability a prosperity, ze strany Ruska je to agresivní krok, kterým se Aliance neustále přibližuje k jeho hranicím,” uzavřel debatu o současném Rusku Pavel.

Evropská armáda je utopie a ruská informační válka

Z publika zazněl dotaz, jak se pan generál staví k čistě teoretické úvaze o vzniku evropské armády. Ten to zhodnotil jako utopii – v nadcházejícím období pro to nebude vhodná atmosféra a také na vznik evropské armády nebyl vznesen žádný požadavek. Budovat něco nového,  nevyzkoušeného a neověřeného, když struktura je ověřena časem a má potenciál i do budoucna, je mrháním času i zdrojů, které by bylo lepší věnovat na vylepšení toho, co máme.

Další otázka byla žádostí o vojenský názor na to, do jaké míry je informační válka ze strany Ruska reálným nebezpečím a do jaké míry je to jen okrajová záležitost.

Informační válku pan generál označil za „velmi nebezpečnou plíživou nákazu, která je jako plyn, co není vidět, ale za nějakou dobu spolehlivě zabíjí.” Propaganda se od dob Sovětského svazu výrazně poučila – zatímco dříve zdůrazňovala úspěchy Sovětského svazu a Západ kritizovala jen okrajově, dnes ruská propaganda téměř vynechává vnitřní dění a hlavně se věnuje kritice Západu. Tomu my mírně přispíváme tím, že zatím nejsme schopni rychle reagovat protiargumenty z administrativních důvodů i problém s utajením.

Největší hrozbou je Rusko

Poslední otázka z publika se týkala pořadí závažnosti současných bezpečnostních hrozeb pro Evropu a navazoval na vstup Ukrajiny do NATO. Pan generál jako největší hrozbu z hlediska technických schopností zhodnotil Rusko a jako největší hrozbu z hlediska času terorismus.

V otázce Ukrajiny a NATO, Severoatlantická aliance deklaruje pokračující podporu Ukrajiny v politické oblasti. Pro její vstup ale musí být splněna všechna kritéria, což je podle pana generála spíš než záležitostí několika let záležitostí deseti let.

Petr Kolář debatu uzavřel tím, že se nesmíme nechat manipulovat a děsit ani jedním extrémem, musíme být solidární a pokud vše zvládneme a zachováme sebevědomí a chladnou hlavu, jen nás to posílí.