Hybridní hrozba

Zahrnuje různé formy hrozby v podobě konvenčních nástrojů, neregulérních taktik a formací, teroristických činů, které mohou zahrnovat i bezcílné násilí a nátlak, a kriminální zmatek.[i]

Této hrozbě, která může přerůst ve válku, můžeme čelit jak ze strany státních, tak nestátních aktérů. Jedná se o kombinaci nástrojů konvenční a nekonvenční války, kdy již nemůžeme mezi oběma rozlišovat. Hlavními koncepty v rámci tohoto pojmu jsou:

  • „Válčení čtvrté generace“: mizející hranice mezi tím, co by mohlo být nazváno válkou a mírem, a mizející hranice mezi rozlišením kombatantů a nekombatantů.
  • „Smíšená válka“: možnost vést válečné operace nejenom s regulérní armádou, ale i s neregulérními jednotkami.
  • „Neomezená válka“: válka bez hranic, neboli využití nejenom vojenských kapacit, ale především dalších úrovní války, jako je informační, ekonomická, politická a kulturní.

V článku M. Kubeši a Jána Spišáka Hybridní hrozby a vývoj nové operační koncepce NATO si můžete přečíst více informací o původu pojmů hybridní hrozba a hybridní válka.

Rovněž považujeme za důležité zmínit pojem Russia’s New Generation Warfare, jelikož právě Rusko je v současnosti průkopníkem zcela nového typu vedení války.

  • První a druhá fáze probíhá nevojensky a asymetricky. Ta v sobě zahrnuje použití nejen informační války, ale také využití politických, psychologických, diplomatických, ideologických a ekonomických nástrojů. Kombinace těchto nástrojů je prováděna diplomatickými kanály, skrz média a vrchními vládními agenturami.
  • Třetí fáze slouží ke konsolidaci předchozích dvou fází. V této fázi je využíváno zastrašování a podplácení politických a vojenských představitelů, kteří mají poté upustit od plnění svých povinností.
  • Čtvrtá fáze je charakterizována masivní propagandou, která má způsobit nepokoje v cílové populaci. Tyto nepokoje jsou poté zintenzivněny příjezdem ozbrojenců.
  • V páté fázi přichází vojenská akce, která má však stále jen nepřímou podobu.
  • Šestá fáze se vyznačuje přímými vojenskými akcemi. Jedná se zde hlavně o rozsáhlý vojenský průzkum a subverzivní akce, které mohou zahrnovat i operace speciálních jednotek.
  • Sedmá fáze je kombinací informační kampaně, elektronické války a leteckých operací, za použití nejmodernějších zbraní.
  • Osmá fáze má za cíl rozdrtit poslední ostrůvky odporu a zničení všech nepřátelských jednotek.

[i] Hoffman G. Frank. 2007. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Dostupné zde: https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf