Hodnotové debaty

Hodnotová debata s Petrem Pavlem: “Které hodnoty je třeba bránit?”, 16. 6. 2016

Předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář diskutovali o obraně evropských hodnot a  největších hrozbách v plném sále paláce Lucerna. Shodli se, že největším nebezpečím pro Evropu je Rusko.

Věci hodnotové s věcmi vojenskými utvořily zajímavou a poučnou kombinaci pro diváka a otevřely otázku, jakou roli hraje armáda a ozbrojené síly v demokracii a při obraně demokratických hodnot.

Určitou hrozbou jsme sami sobě, a to v tom, že tyto hrozby vnímáme jako něco abstraktního. Necháme se často a snadno ukonejšit třeba tím, že Rusko je hrozbou pouze potenciální a tak špatně se zase nechová, abychom museli dělat mimořádná opatření (…),“ řekl v úvodu generál.

Není snadné udržet konsenzus, bezpečnostní zájmy zemí se liší

Petr Kolář, jakožto průvodce diskuzním večerem uvedl, co jsou konkrétní hodnoty, které chceme bránit, a svou tezi formuloval takto: „Česká republika je dnes součástí rodiny liberálně demokratických států, založených na svobodě jednotlivce a svobodě s tím související, vzájemné toleranci, respektu k menšinám, právním státě.”

Kolář dodal, že jsme se nikdy neměli tak dobře jako dnes, a to z hlediska ekonomiky i bezpečnosti. Přesto jsou v naší společnosti a nejen v ní výrazné tendence k panice vyvolané strachem, čehož někdo šikovně využívá a manipuluje s veřejným míněním.

Více se dočtete v celé reportáži.

Videozáznam z debaty můžete sledovat zde.

 

 

Hodnotová debata s Věrou Jourovou: “Které hodnoty je třeba bránit?”, 4. 5. 2016

Na hodnotové debatě vystoupila Věra Jourová (Eurokomisařka pro spravedlnost, genderovou politiku a ochranu spotřebitele) a Petr Kolář (Předseda Iniciativy pro evropské hodnoty).

Jako první se ujal slova Petr Kolář, který přivítal publikum a vzpomenul na okolnosti zrušení hodnotové debaty z minulého měsíce. Poté představil agendu eurokomisařky Věry Jourové  – spravedlnost, genderová politika a ochrana spotřebitele – kde zdůraznil, že se jedná o velice důležitou agendu v souvislosti s aktuálním vývojem v Evropě, kdy Evropě chybí nějaký hodnotový základ, vyjednává se TTIP apod. Následně krátce zhodnotil současný stav společnosti, kde zmínil rozdíl mezi vnímáním evropských hodnot a EU celkově  v Praze, tzv. “Pražském akváriu”, a dalšími regiony, ve kterých se snaží Iniciativa pro EH debatovat s lidmi. Jako znepokojující fakt uvádí, že 53 % obyvatel se domnívá, že EU nemá perspektivu (průzkum CVVM), má negativní vztah k EU, společné měně apod.

Kolář se také krátce vrátil k přístupu ČR po roce 1989. “Dříve jsme chtěli zpět na Západ, zpět do Evropy a bylo jasné, co a proč chceme” říká a dodává: “dnes jsme však konfrontování množstvím krizí, které nás nutí znovu přemýšlet o Západu a o tom proč chceme být jeho součástí. Znovu musíme vysvětlovat, proč je důležité být součástí EU, ke které není jiná alternativa nebo proč je důležitá spolupráce s USA.”

Více se dočtete v celé reportáži.

Videozáznam z debaty můžete sledovat zde.