Partnerské akce

Jan Bubeník: “Existují hranice svobody?,” 23. 3. 2016

Může člověk žít spokojený život, i když se mu upírá svoboda a jak chápe Jan Bubeník a diváci v sále svobodu nyní a jak se na ni dívali před rokem 1989? Nejen to byly otázky, které zazněly na besedě. Bývalý československý politik a bezpartijní poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění se rozpovídal také o revolučním roce 1989 a o tom, jak je důležité za svobodu bojovat a že svoboda není zadarmo, a proto se o ní stejně jako o demokracii musí neustále pečovat.

Může si člověk v nedemokratických poměrech udržet vnitřní svobodu, když nemá tu vnější? A kam až lze zajít s humorem, aby ten ještě zůstal výrazem svobody projevu…? Otázek, jimiž účastníci besedy s Janem Bubeníkem skenovali fenomén „svoboda“, byla celá řada. V rámci daného tématu, probíraného 23. března 2016 ve Skautském institutu v samém srdci Prahy, došlo vcelku zákonitě i na politiku, ekonomii, polistopadový vývoj našeho státu i jeho další možné směřování.

Panelová diskuze: “Hledání evropských hodnot, ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií, Univerzita Hradec Králové” 23. 3. 2016

Ve spolupráci s Katedrou kulturních a náboženských studií jsme pořádali v rámci Pedagogických dnů Univerzity Hradec Králové panelovou diskuzi.

Na prvním panelu vystoupil člen poradního výboru Iniciativy pro evropské hodnoty Libor Grubhoffer a Václav Umlauf, bývalý politický vězeň, nyní filozof a teolog. Pánové spolu diskutovali na téma: Univerzita jako garant evropské vzdělanosti? Role akademické obce v současné evropské společnosti. Spolu s moderátorkou Zdenkou Sokolíčkovou diskutovali o vzdělanosti v současné Evropě a společenské angažovanosti univerzit. Diskutující, moderátorka i diváci se ptali, kam sahá společenská odpovědnost univerzit? Jakým způsobem se mají zapojovat do veřejné diskuze? Jaké jsou hranice politické angažovanosti akademické obce a jsou univerzity garantem vzdělanosti nebo jen nástrojem na produkci absolventů?

V druhém panelu Iniciativu po evropské hodnoty zastoupil její předseda Petr Kolář, kterého doplnil novinář z Hospodářských novin Petr Fischer a také zástupci hostitelské Katedry: historik Tomáš Petráček, kulturní antropoložka Zdenka Sokolíčková a panel moderovat David Bouma, odborník přes psychologii náboženství. Diskuze se zaměřila na téma: Hledání evropských hodnot. Debatovalo se i o hledání hranic Evropy v historické, geografické perspektivě. Zároveň diskutující debatovali nad úlohou a postojem Evropy k putinovskému Rusku, prostředky manipulace i náchylností Evropanů jí nekriticky podléhat.

Záznam z prvního panelu naleznete zde.

Záznam z druhého panelu naleznete zde.

“Hrozby a naděje v současném světě” ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, 15. 12. 2015

V úterý 15. 12. se na Univerzitě Pardubice uskutečnilo diskuzní setkání za přítomnosti tamních studentů a široké veřejnosti. Příchozí měli příležitost debatovat s Petrem Kolářem, Liborem Roučkem a s komentátorem Hospodářských novin, Davidem Klimešem. Diskuzní setkání moderoval děkan Filozofické fakulty, prof. Karel Rýdl. Debatovalo se na téma: Hrozby a naděje v současném světě. Debatu sledovalo přibližně 150 lidí.

Ne debatě se podílelo Eurocentrum Pardubice a dobrovolníci z tamní univerzity.

O debatě informoval Pardubický deník ve článku zde a rádio Impuls zde.

Petr Kolář pokřtil knihu o Češích: 47 odstínů české společnosti, 9. 12. 2015

Petr Kolář křtil 9. 12. knihu s názvem: 47 odstínů české společnosti od Pat Lyons a Rity Kindlerové. Nakladatel knihy je Sociologický ústav AV ČR. Několik fotografií z této slavnostní akce si můžete prohlédnout zde.

O knize:
Co si Češi nalhávají o Češích? Proč nedůvěřují policii a soudům? Co si dnes myslíme o sametové revoluci nebo o rozdělení Československa? Může mít jméno vliv na naši kariéru? Proč nám nevadí bezpečnostní kamery? Je u nás náboženství mrtvé? Jsou české hodnoty něčím výjimečné? Je česká společnost skutečně tak tolerantní, jak se traduje? Jaké je vůbec v České republice „Názorové klima“? Tato populárně‐vědná kniha nastiňuje témata spojená s výzkumem společnosti. Pokouší se přístupnou formou seznámit čtenáře‐neodborníka s prací sociologů. Vždyť mnohé otázky, které sociologie zkoumá, jsou přímo spojené s rozhodováním a opatřeními, jež mají dopad na nás všechny.

 

DSC_0035DSC_0077

Petr Kolář: Jaké jsou evropské hodnoty?, 1. 12. 2015

Dne 1. 12. vystoupil Petr Kolář ve Skautském institutu a debatoval s přítomnými lidmi o evropských hodnotách. Akce proběhla ve spolupráci se Skautským institutem.

Videozáznam z akce naleznete zde.

 

12333782_10205299251189624_866473473_o 12333674_10205299246629510_1295143507_o 12315223_10205299246429505_1877645301_o 12315020_10205299246269501_1724214177_o

 

Petr Kolář a Libor Rouček na VŠB – TU debatovali se studenty na téma: Zahraničně-bezpečnostní aspekty současného světa, 25. 11. 2015

Debata začala otázkou po evropských hodnotách a pokračovala v režii studentů. Ti se měli možnost členů Iniciativy pro evropské hodnoty zeptat na jejich názory na současné bezpečnostní hrozby. Debatovalo se o Rusku, Islámském státu a to v často širších souvislostech, které byly doplněny zkušenostmi řečníků z jejich politické a diplomatické sféry.

Na besedu dorazilo přes 90 studentů. Nutno dodat, že po naplánovaném rautu se debatovalo ještě přes hodinu a to nad rámec plánované události. Studenti spolu se svými učiteli vytvořili skvělou atmosféru.

Jak ubránit českou demokracii, aneb občanskou společností k demokracii, 30. 11. 2015

V posledním listopadovém dnu se v pražském klubu Impact Hub uskutečnilo setkání neziskových organizací, kterou pořádala Iniciativa pro evropské hodnoty. Na toto symbolické setkání dorazili zástupci nevládních neziskových organizací a také známe osobnosti českého veřejného prostoru, které sdílí hodnoty společné pro západní civilizaci a jsou ochotni se za ně postavit.
Setkání bylo doplněno o besedu na téma: “Jak ubránit českou demokracii, aneb občanskou společností k odpovědnosti”, kde vystoupili: Petr Kolář, Jan Hartl, Mikuláš Kroupa, Daniel Anýž a Jan Hřebejk.
Během diskuze se řešily ty nejpalčivější témata, která pálí českou společnost, anebo alespoň její část, jež sdílí potřebu bránit principy liberální demokracie.

Debata s Petrem Kolářem, bývalým velvyslancem v USA a Rusku, FSV UK HOLLAR, 11. 11. 2015

Politologický klub FSV UK  uspořádal debatu s bývalým velvyslancem České republiky, Petrem Kolářem. Na besedě debatoval Petr Kolář se studenty o aktuálním vztahu mezi Ruskem a USA, o své diplomatické kariéře a současných bezpečnostních hrozbách. Zaznělo i téma uprchlické krize.

zdroj: https://www.facebook.com/pkfsvuk/

 

2. Broumovská diskuze: „Mír. Jaké jsou předpoklady mírového soužití? Aneb od sousedského soužití k válčení národů…”, 2. – 3. listopad 2015

Devět diskutujících z různých koutů České republiky, tři diskusní bloky, kterými provázela moderátorka Daniela Brůhová, více než stovka posluchačů, promítání filmu, výstava, dušičkový koncert a mše svatá. Taková je bilance druhého ročníku Broumovských diskusí, které tématem Míru připomněly 70. výročí konce 2. světové války.

První diskusní blok otevřel v pondělí 2. listopadu publicista, politik a komentátor Roman Joch, který si vybral téma „Znamená mír, že mlčí zbraně?“ a zamyslel se nad vývojem demokracie, míru a spravedlnosti, nad pacifismem, klidem zbraní.

„Je důležité, aby diskuse nikdy nepřestala, protože jak říkal Masaryk, demokracie, to je diskuse. A pokud chceme s našimi sousedy a s našimi občany dlouhodobě žít v tomhle prostoru, tak si musíme mnohé věci vyjasnit. A myslím, že je dobré, pokusit se vyjasnit i věci v mezinárodních konsekvencích a vůbec hodnoty, o které se opíráme. Často se teď vzhledem k mezinárodní situaci hovoří o hodnotách, evropských hodnotách, ale málokdy slyšíme diskusi o tom, co to vůbec je,“ sdělil mimo jiné druhý diskutující, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Pondělní diskusní blok pak uzavřel klimatolog, spisovatel a filosof Václav Cílek, který s početným publikem diskutoval na téma integrace menšin, migrace či náboženství.

V úterý 3. listopadu pokračoval 2. blok diskusí dopoledním vystoupením kněze, pastora a pedagoga Rostislava Staňka, který se ve svém příspěvku Most smíření zamýšlel nejen nad vyznáním, odpuštěním a smířením, ale také nad tím, jak se od sporů a válek dostat k míru, pokoji a klidu. Místostarosta Police nad Metují Jiří Škop diskutoval s publikem o svobodném toku informací a právech občanů. Reportér, překladatel a komentátor Zdeněk Velíšek podrobil diskusi témata Evropské Unie, Schengenu či globalizace. Mezi jeho slovy mimo jiné zaznělo: „Největším nepřítelem Evropy jsou národní volby…“ „Víra patří do duše. Jakmile se dostane na prapory, tak je zle…“

Poslední, odpolední diskusní blok nabídl setkání s vojenským kaplanem, knězem Tomášem Holubem, který diskutoval na téma Etické aspekty použití vojenské síly, minulost a současnost a rozhovořil se i o pragmatismu českého národa a hrozbách terorismu. Diplomat a filosof Petr Tůma se zamýšlel nad situací v Sýrii, Islámském státu a nad způsobem, jímž aktuální blízkovýchodní konflikty redefinují naše chápání války a míru. 2. Broumovské diskuse uzavřel bývalý český diplomat a zahraničně politický poradce Václava Havla Petr Kolář, který pohovořil o putinovském Rusku, válečném konfliktu na Ukrajině nebo intervencích v cizích zemích.
(oficiální text)

Krátké video z akce se můžete prohlédnout zde.
Fotografie z akce jsou dostupné zde.

70 let od války: Svoboda znamená zodpovědnost, České Budějovice, 6.5.2015