Regionální a Občanské debaty

Regionální debata Iniciativy pro evropské hodnoty v Brně, 21. 4. 2016

Regionální debatu Iniciativy pro evropské hodnoty měli možnost ve čtvrtek zhlédnout zájemci v Místodržitelském paláci v Brně. Mezi diskutující se v prvním panelu zařadil textař Michal Horáček, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Břetislav Dančák a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle. Ve druhé půli pak promluvili předseda Iniciativy pro evropské hodnoty Petr Kolář, čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a redaktor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. V diskuzi se mimo jiné hovořilo o tom, jaká by měla být současná Evropa a také kam v dnešních dnech směřuje Česká republika.

Debatovalo se mimo jiné o úloze a budoucnosti Evropské unie a také o roli sociálních sítí ve spojitosti se současnými extremistickými náladami. Diskutující se zamysleli i nad poslední dobou velmi užívaným pojmem evropské hodnoty. Podle esejisty a novináře Michala Horáčka se evropská hodnota zásadně odvíjí od individuálního člověka. Již v křesťanství se podle něj poprvé zohledňuje, že hodnota každého jedince je to nejdůležitější.

Nenaplňované hodnoty postrádají smysl

Bývalý eurokomisař a ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle se poté rozhovořil o současnějším pojetí hodnot, na které je podle něj nutné nezapomínat. „Hodnoty zůstanou prázdné, pokud o nich budeme jen diskutovat a nebudeme je naplňovat. Pokud se jimi nebudeme řídit, kostely v Evropě budou ještě prázdnější. Země s prázdnými kostely má pak spoustu důvodů obávat se nových mešit,“ upozornil v souvislosti se vzrůstajícím strachem z islamizace Evropy.

S touto obavou souvisí i vzrůstající nedůvěra k Evropské unii, jejíž politika se mnohým nezdá oprávněná. Horáček však její roli vnímá veskrze pozitivně. „Nelámejme hůl nad Evropskou unií. Obávejme se jejích chyb, ale nezatracujme samotnou její ideu. Myšlenka spojení evropských států je sama o sobě skvělá, jde však stále o pouhý pokus o její naplnění. Jak bychom to mohli dělat bez chyb?“ uzavřel první část debaty.

Ve druhé části debaty se ujal slova mimo jiné Karel Schwarzenberg, který oproti předchozím řečníkům sdělil, že o definici hodnot jakožto něčeho čistě evropského lze pochybovat. „Nevěřím, že evropské hodnoty existují. Naše hodnoty jsou postaveny na křesťanských základech, křesťanství však máme společné i s jinými kontinenty, nemluvil bych tudíž výlučně o evropských hodnotách,“ upozornil.

Mluvilo se také o extremistických náladách v diskuzích na sociálních sítích. „Mnoho lidí je dnes schopno sdílet na sítích téměř cokoliv. Důležité je pro ně jen to, že má informace titulek odpovídající jejich životnímu názoru. Z tohoto hlediska je potřeba více se věnovat mediální výchově,“ uzavřel šéfredaktor politického zpravodajství a názorů Hospodářských novin Jindřich Šídlo.

Debata se sešla s pozitivními ohlasy. „Diskuzi bych zhodnotil jako zdařilou, pořadatelům se podařilo získat skvělé hosty, ať už Michala Horáčka, se kterým v jeho názoru na nutnost evropské soudržnosti naprosto souhlasím, nebo Karla Schwarzenberga. Podle mě je nutné si připomínat, že jsou zde stále lidé, kteří nepodléhají mase a věří ve skutečné liberální hodnoty,“ zhodnotil student Masarykovy univerzity Vojtěch Jakeš.

(zdroj: www.munimedia.cz)

Videozáznam z prvního panelu si můžete spustit zde,

Videozáznam z druhého panelu si můžete spustit zde.

Regionální debata Iniciativy pro evropské hodnoty: “Abychom v Česku opět neztratili svobodu,” 1. 3. 2016

V úterý 1. 3. 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a magistrátem města Hradec Králové Regionální debatu Iniciativy pro evropské hodnoty. Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Hradec Králové Josef Hynek a primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink. Úvodní projev přednesla děkanka Filozofické fakulty UHK Pavlína Springerová.

Akce nesla název: “Abychom v Česku opět neztratili svobodu” a debatovalo se ve dvou diskuzních panelech.

1. panel – 15:00 – 16:30 – “Proč nedůvěřujeme politickým stranám?”

Na panelu vystoupil: Zdeněk Fink (primátor Hradce Králové), Leoš Heger (poslanec za TOP 09), Jan Hartl (ředitel agentury STEM). Moderátor: Jan Outlý (politolog)

2. panel – 17:00 – 18:30 – “Jakého chceme prezidenta?”

Na panelu vystoupil: Petr Kolář (bývalý diplomat, předseda Iniciativy pro evropské hodnoty), Jiří Pehe (publicista, ředitel NYU v Praze, prof. Evropských studií na NYU v New Yorku), Petr Honzejk (komentátor Hospodářských novin). Moderátor: Radko Hokovský (ředitel think-tanku Evropské hodnoty)

Děkujeme za účast všem divákům Regionální debaty a za jejich otázky ve volné diskuzi.

Videozáznam z prvního panelu naleznete zde.