Středoškolské debaty

“Čím se platí za svobodu?” debaty na středních školách, únor 2016

V únoru jsme uspořádali tři debaty na středních školách v Praze na téma „Čím se platí za svobodu?“

První únorová debata proběhla ve středu 17. února. Ve spolupráci s Českou středoškolskou unii jsme uspořádali debatu, které se zúčastnilo více než 90 studentů Rakouského gymnázia v Praze.  Na akci vystoupil předseda Iniciativy pro evropské hodnoty a bývalý velvyslanec, Petr Kolář a redaktor časopisu Newsweek, Daniel Anýž. Moderování debaty se ujal Adam Kolář, bývalý reportér České televize.

Debata na téma „Čím se platí za svobodu?“ byla rozdělena do dvou částí. První část byla věnována svobodě a demokracii. Diskutovány byly např. rozdíly ve vnímaní svobody mladší a starší generace, která zažila dobu nesvobody. Druhou část debaty zahájil moderátor Adam Kolář otázkou do publika. „Co vnímáte jako největší hrozbu?“ ptal se studentů, kteří měli na výběr mezi Ruskem, radikálním islamismem a migrační krizí. Studenti v největší míře hlasovali proto, že se cítí být ohroženi radikálním islámem a v druhé řadě Ruskem. Oba řečníci také vyjádřili své postoje k hrozbám, které ohrožují nejen naši zemi, ale celou evropskou civilizaci a upozornili na to, že je potřeba si uvědomovat souvislosti mezi jednotlivými hrozbami a všem přikládat podobnou váhu. Debata se nakonec stočila především k současné migrační vlně, dopadům, které má na Evropskou unii a k ruské propagandě.

Záznam z této debaty můžete zhlédnout na našem youtube kanále: Inciativa pro evropské hodnoty – záznamy z akcí. Odkaz zde.

Na dalších dvou debatách vystoupil místopředseda Iniciativy pro evropské hodnoty a bývalý místopředseda Evropského parlamentu, Libor Rouček.

První z nich se uskutečnila v pondělí 22. února na Střední škole Náhorní v Praze. Libor Rouček se zde setkal s 90ti budoucími grafiky či knihtiskaři, kteří se s ním zapojili do velmi živé debaty. Libor Rouček zahajil diskuzi otázkami na studenty “co je to svoboda?” “proč máte svobodu?” a “co je demokracie?” a připomněl, že ne vždy jsme byli v České republice svobodní.  Nejvíce diskutovaným tématem byly rozdíly ve vyspělosti naší demokracie a ostatních evropských zemí i hodnotový základ občanů ČR.

Záznam z akce najdete zde.

V úterý 23. února  navštívil Libor Rouček pražkou soukromou školu 1.KPŠA. I zde se studenti zapojili do živé debaty. Především o demokracii, západních hodnotách, budoucnosti Evropy a nebezpečích, kterým čelíme. Není překvapením, že nejvíce palčivými tématy doby se i zdejším studentům jevili problémy spjaté s migrací, jejímuž náporu nyní Evropa čelí. Libor Rouček studentům mimo jiné předal i své cenné zkušenosti někdejšího migranta a na závěr všem doporučil, aby se zajímali o dění ve světe a nebyli lhostejní, cestovali a učili se jazyky.

 

Diskuze se studenty Obchodní akademie v Kolíně: “Čím se platí za svobodu,” 25. 1. 2016

V pondělí 25. 1. 2016 jsme uspořádali  debatu na další střední škole. Tentokrát jsme navštívili Obchodní akademii v Kolíně. Studenti 3. a 4. ročníku měli možnost debatovat s místropředsedou Iniciativy pro evropské hodnoty Liborem Roučkem a občanským aktivistou Martinem Uhlířem.

Po úvodním slově obou řečníků na téma “čím se platí za svobodu,” dostali studenti prostor pro své zvídavé dotazy.  Jejich otázky se týkaly především migrace, problému a hrozeb s ní spojených. Řečníci se snažili snížit jejich obavy poskytnutím širších informací o této problematice i pomocí osobních zkušeností někdejšího migranta Libora Roučka.

 

“Čím se platí za svobodu?” gymnázium v Nové Pace, VOŠ Hořice a gymnázium Hořice, 12. 1. 2016

V úterý 12. 1. 2016 jsme uspořádali debatu na gymnáziu v Nové Pace a následně v Hořicích pro místní VOŠ Hořice a gymnázium Hořice. Debatu moderoval Adam Kolář, bývalý reportér České televize. Na debatě vystoupil předseda dozorčí rady Iniciativy pro evropské hodnoty, Petr Kolář spolu s pedagogem a komentátorem Hospodářských novin, Davidem Klimešem. Diskutovalo se na téma “Čím se platí za svobodu?” a obě debaty se těšily velkému zájmu studentů. Celkově obě akce navštívilo cca. 500 studentů a jejich učitelů. Z publika bylo vzneseno mnoho zajímavých dotazů. Děkujeme za hojnou přítomnost studentů a výbornou spolupráci se školami.

 

Martin Veselovský na Gymnáziu Budějovická: Nesmíme být vůči politice apatičtí, 24.6.2015

 

Diskuze se studenty Gymnázia Na Vítězné pláni: O svobodu musíme pečovat, 23.6.2015