Co je Iniciativa pro evropské hodnoty

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Je tomu již čtvrt století, co se naše společnosti zemí střední Evropy osvobodily od totalitní diktatury a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí principy osobní svobody, lidské důstojnosti a vlády práva, jsme potvrdili vstupem do Severoatlantické aliance a Evropské unie.

Avšak dnešní svět i vývoj v bezprostředním sousedství Evropy ukazuje řadu alternativ v podobě neliberálních a autokratických režimů. Postoje některých čelných politických představitelů ve středoevropských zemích naznačují, že založení našich společností na principech liberální demokracie není ani samozřejmé, ani nezvratné.

Cílem Iniciativy je budování veřejného konsenzu o věrnosti principům liberální demokracie a vlády práva v domácí i zahraniční a obranné politice. Za tímto účelem EVI sdružuje osobnosti veřejného života a představitele organizací občanské společnosti zemí střední Evropy, kteří si uvědomují, že svobodu nestačí pouze vybojovat, ale že je nutné o ni také pečovat a aktivně ji bránit proti silám, které ji zpochybňují, nebo ji dokonce chtějí odstranit.

Tato inciativa spojuje aktivní občany bez ohledu na politickou příslušnost a čerpá z hodnot, které jsou společné jak sociálním demokratům, tak konzervativcům. V praktické rovině EVI vytváří platformu pro diskusi a výměnu zkušeností, ale i organizační a projektovou podporu při dohledu nad tím, aby naši představitelé nepozorovaně a bez demokratického mandátu nestrhávali kurz našich zemí směrem od evropských hodnot.

 

Cíle Iniciativy:

1. Rozšiřovat povědomí o důležitosti principů liberální demokracie a vlády práva v domácí i zahraniční politice zejména mezi mladými lidmi. Přispět ke snížení jejich politické pasivity a zvýšit jejich volební účast.

2. Omezit šíření neliberálních myšlenek a ideologií v politice a ve společnosti. Zabraňovat tendencím, které naše země směřují mimo rodinu liberálních demokracií.

3. Podporovat osobnosti napříč politickým spektrem, které hájí evropské hodnoty a ukotvení našich společností v rámci transatlantické civilizace.

 

Transparentní účet Iniciativy pro evropské hodnoty vedený u Fio Banky naleznete zde.