Jak podpořit

Pokud nás můžete podpořit, neváhejte prosím. Velmi si ceníme jakýchkoliv finančních příspěvků.

EVIs

V následujícím formuláři si můžete vybrat, kam přesně směřovat Vaše příspěvky v rámci organizace:

EH_letak_A5.indd

evi_dary