Kdo stál za Iniciativou

Iniciativa pro evropské hodnoty fungovala mezi lety 2015 – 2016, poté byla její činnost ukončena.

roucekČlen poradního výboru:

Libor Rouček (bývalý místopředseda Evropského parlamentu)

V roce 1977 emigroval do Rakouska, kde vystudoval Vídeňskou univerzitu. Pracoval pro Sociálně demokratickou stranu Rakouska, byl stipendistou na Smithsonian Institution ve Washingtonu. Následně působil jako redaktor Hlasu Ameriky, dále také v Královském institutu mezinárodních záležitostí v Londýně. Po návratu do Česka začínal jako mluvčí ČSSD, později mluvčí vlády. V letech 2003-2009 předsedal Zahraniční komisi ČSSD, od roku 2002 byl poslancem a místopředsedou evropského i zahraničního výboru. Mezi lety 2004 a 2014 zasedal jako poslanec v Evropském parlamentu. Své zaměření rozvíjel jako první místopředseda zahraničního výboru EP, později jako místopředseda Evropského parlamentu. Jako dosud jediný Čech se stal místopředsedou jedné z dvou největších politických skupin v Evropském parlamentu – v sociálnědemokratickém klubu byl jako místopředseda zodpovědný právě za zahraniční politiku.

 

bubenik-BČlen poradního výboru:

Jan Bubeník (generální ředitel Bubenik Partners) 

Studoval medicínu na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy, kde jej zastihla sametová revoluce. Patřil mezi organizátory následné studentské stávky. V prosinci 1989 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění. Byl tehdy nejmladším poslancem parlamentu. Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období, tedy do svobodných voleb roku 1990. V letech 1996-1999 pracoval ve společnosti McKinsey & Co. V roce 1999 byl hlavním organizátorem akce Deset let poté k 10. výročí sametové revoluce. Počátkem roku 2001 byl spolu s politikem Ivanem Pilipem zatčen při cestě na Kubu a několik týdnů vězněn tamním komunistickým režimem. Vystudoval ekonomii na University of Colorado. Od roku 2000 působil jako šéf pražské pobočky firmy Korn/Ferry. Později založil headhuntingovou firmu Bubenik Partners, kterou dosud vede.

 

4-aČlen poradního výboru:

Šimon Pánek (spoluzakladatel a ředitel Člověk v tísni)

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V roce 1989, se stal jedním ze studentských vůdců sametové revoluce v tehdejším Československu, byl jmenován do Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a za studenty, byl členem Občanského fóra. Patřil také do zvláštního týmu Václava Havla, který jednal o vytvoření nové demokratické vlády. V roce 1992 spoluzakládal soukromou informační agenturu Epicentrum, přinášející zpravodajství z krizových oblastí světa. V letech 1992–1997 pracoval pro Nadaci Lidových novin. V tomto roce již působil v Kanceláři prezidenta republiky a současně se věnoval filmové produkci. Je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni. V současnosti je i jejím ředitelem.

 

grub-AČlen poradního výboru:

Libor Grubhoffer (bývalý rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ve stejném roce se stal prorektorem JU pro zahraniční vztahy (2001-2004) a poté děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Funkci děkana PřF JU vykonával ve dvou funkčních obdobích (2004 – 2011). Rektorem JU byl od roku 2012 do roku 2016. Je autorem více než 90 publikací v impaktovaných časopisech, řešitelem a spoluřešitelem grantů Grantové agentury AV, Grantové agentury České republiky a řešitelem nebo spoluřešitelem několika mezinárodních projektů. Společně s kolegy z Parazitologického ústavu se podílí na objevech týkajících se boje proti klíšťatům jako přenašečům lymeské borreliózy a klíšťové encefalitidy. Veřejně se vyslovil proti odmítnutí prezidenta Zemana jmenovat Martina C. Putnu profesorem, na protest se odmítl zúčastnit jmenování nových profesorů.

 

Jabu-AČlenka poradního výboru:

Milena Jabůrková (manažerka vládních programů ČR a SR ve společnosti IBM)

Je manažerkou vládních programů ČR a SR ve společnosti IBM Česká a Slovenská republika a členkou expertního týmu pro ICT ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na počátku profesní kariéry působila v oblasti terénní sociální práce s lidmi s postižením a seniory. Následně pracovala ve Svazu měst a obcí České republiky, kde se specializovala se na posilování místních samospráv, reformu veřejné správy a vyjednávání s evropskými institucemi. Na ministerstvu práce a sociálních věcí se podílela na reformě sociálních služeb. Vystudovala sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální politiku a rozvoj na Victoria University of Manchester.

 

putnaČlen poradního výboru:

Martin C. Putna (literární historik, kritik a profesor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy)

Martin C. Putna vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1987 se účastnil opozičních kulturních a náboženských aktivit a na podzim 1989 byl jednou z hlavních postav sametové revoluce na Filosofické fakultě UK. Rovněž byl jedním z iniciátorů založení České křesťanské akademie a revue pro křesťanství a kulturu Souvislosti. V letech 2008–2011 byl ředitelem Knihovny Václava Havla a dnes působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí a komentáři, recenzemi a glosami přispívá do řady českých periodik.

 

halik_AČlen poradního výboru:

Tomáš Halík (profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a prezident České křesťanské akademie)

Tomáš Halík působil za komunistického režimu v náboženském a kulturním disentu. Po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po 6 kontinentech. Byl mimojiné hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby.“ Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012). V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou.

 

martin-jan-stransky-00000107

Člen poradního výboru:

Martin Jan Stránský (lékař, vydavatel, pedagog a zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví)

Narodil se v roce 1956 ve městě New York do  významné československé prvorepublikové rodiny. Je lékař s atestací z neurologie a interní medicíny. Přestože již bezmála čtvrt století žije v České republice, stále pracuje jako primář neurologie na Yaleské universitě. V Praze založil Polikliniku na Národní, je panelovým lékařem pro velvyslanectví USA a Velké Británii a přednáší na Univerzitě Karlově v Praze. Založil výměnný program v neurologii mezi UK a Yaleskou universitou a Prague Selective.

Dále je garantem či poradcem četných zdravotnických organizací a místopředseda dozorčí rady Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně. Vybudoval Nadaci M. J. Stránského, která podporuje žurnalistiku, založil Prague Press Club a vydává časopis Přítomnost a The New Presence. Pracoval pět let s Václavem Havlem v projektu Forum 2000, byl zakládajícím ředitelem občanského hnutí Impuls 99. Je stálým předsedou Konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Založil Nadační fond Stránský, který úspěšně vybojoval řadu kauz ve prospěch pacientů naší země. V této souvislosti na podzim roku 2014 otevřel Kancelář Ombudsmana pro zdraví.