Čím se zabýváme

  • Náš Kremlin Watch Monitor užívají české bezpečnostní složky a přední čeští novináři jako například Václav Moravec z ČT.
  • Pravidelně připravujeme studie o dezinformační kampani v českém jazyce.
  • Pro efektivní sdílení informací a dostupných znalostí, připravujeme i týdenní Kremlin Watch Monitor v anglickém jazyce
  • Velmi úzce spolupracujeme s Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
  • Spolupracujeme se spojeneckými bezpečnostními složkami na analýze a čelení pro-kremelské dezinformační kampani.
  • Ve spolupráci s Central European Policy Institute a Political Capital Institute pravidelně vydáváme reporty o dezinformační situaci v našich zemích.
  • Velmi úzce spolupracujeme s českým zástupcem v EEAS East STRATCOM, kterému tvoříme neformální analytické zázemí a na týdenní bázi dodáváme podklady pro Disinformation Review, které sbírá nejčastější projevy prokremelské informační ofenzivy.