Naše analytické produkty

Naše komentáře k tématu kremelské informační války shromažďujeme zde.

Níže najdete analýzy think-tanku Evropské hodnoty na téma ruského vlivu a politiky:

This brief Report aims to enumerate the tools that are nowadays used for hostile electoral interference and how they can be countered. It consists of 35 measures in 15 steps for enhancing the resilience of the democratic electoral process.

květen 2017

 

How do the EU28 perceive and react to the threat of hostile influence and disinformation operations by the Russian Federation and its proxies?

květen 2017

 

Over the last year, the Czech Republic has undergone a major policy shift on the topic of Russian disinformation. Many questions have been raised on how it has happened and what practically it means. This paper aims to bring a simplified overview of what has happened in this particular field in the Czech context since 2014.

květen 2017

 

Náš tým se připojil ke konsorciu středoevropských think-tanků, které pořádal Political Capital Institute, ve výzkumu spojení Kremlu s místními pravicovými a polovojenskými skupinami.Středoevropský přehled
Česká kapitola

květen 2017

 

Think-tank Evropské hodnoty představuje komplexní přehled změn ve strategických a politických dokumentech EU28 po ruské agresi vůči Ukrajině. Cílem tohoto přehledu je zmapovat postoje členských států EU k Rusku na základě nejnovějších národních strategií, zpráv a oficiálních prohlášení o zahraniční a bezpečnostní politice.

duben 2017

 

Index zranitelnosti proti ruskému vlivu (v originále „Vulnerability Index: Subversive Russian influence in Central Europe“), který hodnotí slabá místa zemí Visegrádu v kontextu této hrozby.
duben 2017

Praktická sbírka definic slov, se kterými se setkáváme při analýze dezinformací.

září 2016

  • Dopady dezinformačních operací v České republice

    Zveřejňujeme výsledky sociologického šetření, které proběhlo v rámci projektu se Slovenskou atlantickou komisí pod názvem GLOBSEC Trends. Agentura STEM provedla průzkum na reprezentativním vzorku 1061 respondentů. Bylo testováno, do jaké míry veřejnost věří v dezinformace šířené pro-kremelskými, tzv. “alternativními” médii. Na základě těchto údajů byl autory této zprávy vytvořen Dezinformační Index.

    září 2016

Následující text si klade za cíl přednést poznatky o stavu vlivu Ruské federace a jejich spojenců na politickou a bezpečnostní situaci v České republice. Vzhledem k dosavadní neexistenci koherentní metodologie pro tuto oblast v rámci mezinárodní odborné literatury, si text neklade za cíl přispět do oblasti akademického poznání.

srpen 2016

Dezinformační kampaň Putinova Ruska a jeho českých spoluhráčů je čím dál úspěšnější. V Česku funguje podle našich zjištění 39 velmi aktivních webů, které buď dezinformace a konspirace samy vytváří, nebo jim poskytují prostor. Představujeme šest realistických kroků, co je možné s plíživou konspirační bažinou dělat.

srpen 2016

 

Proruské konspirační a dezinformační weby jsou již zavedeným a známým prvkem v českém mediálním prostředí. Stranou pro šíření těch jediných a zaručených „pravd“ nezůstávají ani sociální sítě. Příkladem je kampaň s více než 50 000 fanoušky s názvem We Are Here At Home.com realizovaná v prostředí Facebooku.

srpen 2016

 

Vzhledem k čím dál větší vážnosti této situace a narůstajícímu počtu webů prezentujících pro-kremelský náhled na domácí i mezinárodní scénu a nepodložené informace, jsme se rozhodli vytvořit seznam těch nejrelevantnějších entit doplněný o charakteristiku jejich obsahu a autorů, který by měl sloužit jako nástroj, jak se na pro-kremelské scéně zorientovat.

červenec 2016

 

Na české scéně existují desítky prokremelských webů, které na denní bázi produkují dezinformace, komentují domácí i zahraniční dění a dávají prostor extrémním názorům a zavádějícím úvahám o realitě, ve které žijeme. Jaké jsou konkrétní manipulační techniky, které dezinformační weby využívají, aby mnohdy i velice vnímavé čtenáře uvedly v omyl? Podařilo se nám vypozorovat těchto deset nejběžnějších.

červenec 2016

 

Přehled prokremelských webů denně šířících na českém internetu dezinformace.

červenec 2016

 

V tomto textu rozdělujeme aktivity cizí agresivní moci a jejích spojenců do sedmi oblastí, které v evropském kontextu pozorujeme a předkládáme doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností.

červen 2016

 

Cílem tohoto textu je v chronologickém sledu událostí, ke kterým došlo na Ukrajině od podzimu 2013 přibližně do léta 2014, mimo jiné ukázat, že válka na východní Ukrajině není válkou občanskou nebo že donbaský separatismus měl vždy utilitární charakter a postsovětská politická elita oblasti jej využívala k prosazování si svých zájmů.

červen 2016

 

Na Radu ČT dorazila rozsáhlá stížnost na informování ČT o ruské agresi na Ukrajině. V tomto textu se budeme věnovat charakteristikám samotného dokumentu a způsobu jeho zpracování.

červen 2016

 

V šestičlenné porotě u předávání Krameriovy ceny zasedal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Nahrál tak českým konspirátorům. V následujícím textu vysvětlujeme, proč přesně je takovéto jednání selháním.

červen 2016

 

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem „Lež, která se vymkla kontrole – Případ Lisa: Jak Kreml se lživou propagandou naboural“. Jeho autoři jsou Lenka Víchová a Roman Máca, seniorní analytička a analytik programu Kremlin Watch.

březen 2016

 

Lenka Víchová, seniorní analytička programu Kremlin Watch a Roman Máca, analytik programu Kremlin Watch, napsali odborný podklad o soukromé cestě poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Mackovíka do samozvané Doněcké lidové republiky, kde veřejně zpochybnili územní celistvost Ukrajiny. Ruská i separatistická média prezentovala cestu českých poslanců jako návštěvu oficiální delegace.

únor 2016

 

Společně se slovenským institutem CEPI jsme vydali studii „Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi“. Podepsáno pod ní je sedm českých a slovenských odborníků, jako je Lenka Víchová, David Svoboda, Karel Svoboda, Josef Pazderka, Ondřej Soukup, Michael Romancov a Jaroslav Naď.

srpen 2015

 

Vydali jsme odborný podklad analyzující dopad ekonomických sankcí EU na Ruskou federaci. Publikace od Spolupracovnic Analytického týmu Veroniky Víchové a Vlaďky Vojtíškové se také dívá na dopad sankcí souvisejících s ukrajinskou krizí na Českou republiku.

říjen 2015

 

Vydali jsme odborný podklad analyzující stav Východního partnerství. Veronika Víchová a Markéta Krejčí v něm popisují roli jednotlivých členů, mezinárodních organizací a vliv Ruska v regionu.

prosinec 2015

 

Vydali jsme odborný podklad analyzující dohodu o příměří na východě Ukrajiny. Díváme se na to, jaké jsou na Ukrajině bezpečnostní, politické, lidskoprávní a socioekonomické podmínky, taktéž na roli jednotlivých aktérů, účinnost sankcí, propagandu a možný vývoj do roku 2016. Odborný podklad připravila Veronika Víchová, Juniorní Analytička think-tanku Evropské hodnoty a David Kořínek, Spolupracovník Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty.

únor 2016

 

Komentář Kláry Hendrychové kriticky vzpomínající prezidentovo vystupování za hranicemi ČR.

listopad 2014