Financování

Aktivity programu Kremlin Watch nejsou v současné době financovány českým státem, ani žádnou politickou stranou. Tým tohoto programu je zapojen do několika mezinárodních projektů například se slovenským GLOBSEC Policy Institute, nebo maďarským Political Capitol Institute. Náklady na kampaň “Nechceme zpátky na Východ” jsou plně pokryty z darů menších soukromých donorů, kteří již dnes program Kremlin Watch finančně podporují. Všechny příjmy i výdaje think-tanku Evropské hodnoty lze nalézt na transparentním účtu organizace.

V rámci programu Kremlin Watch tedy provozujeme dvě odlišné aktivity. Monitorovací a analytické aktivity, které jsou placeny z prostředků na mezinárodní projekty, a policy a advocacy aktivity včetně kampaně Nechceme zpátky na Východ, které jsou placeny výhradně z darů drobných individuálních dárců.