Armádní generál Petr Pavel v rámci kampaně „Nechceme zpátky na Východ“ vysvětluje hrozby pro ČR a pro NATO

PRAHA – Armádní generál Petr Pavel v rámci kampaně Nechceme zpátky na Východ vysvětluje základní argumenty, proč by byl pro Česko posun pryč z alliance západních demokracií bezpečnostní hrozbou. Kampaň představuje argumenty vysvětlené známými osobnostmi a odborníky, které lze nalézt na www.navychodnechceme.cz.

Předseda Vojenského výboru NATO v šesti krátkých klipech vysvětluje jednotlivé strategické hrozby z pohledu Aliance. Armádní generál Petr Pavel v rámci této kampaně odpovídá na následující otázky:

V rámci kampaně Nechceme zpátky na Východ již základní argumenty českého proatlantického směřování a obvyklé ruské mýty vysvětlil diplomat Petr Kolář, historik David Svoboda, nebo politický geograf Michael Romancov.

V rámci kampaně Nechceme zpátky na Východ lze podpořit program Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, což již udělalo několik desítek drobných dárců. Drobní donoři se mohou těšit na symbolické předměty jako poděkování za jejich podporu. Ty jsou k dispozici na webu kampaně.

Tento krok není součástí žádné předvolební kampaně, jde o iniciativu nestranické odborné instituce, která za svou misi považuje udržení České republiky v rodině západních demokracií.

Pro komentáře je k dispozici Jakub Janda na telefonu 775 962 643, nebo mailu janda@evropskehodnoty.cz.

Kremlin Watch je strategický program think-tanku Evropské hodnoty, který má za cíl rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům hybridní války Ruské federace zaměřené proti liberálně-demokratickému systému. www.evropskehodnoty.cz/kremlinwatch/

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii. Www.evropskehodnoty.cz