Tým

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru prijmeni@evropskehodnoty.cz

 

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority

Předseda: Petr Holec

Člen: Jakub Janda

Člen: Kateřina Hamplová

 

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jan Famfollet

Členka: Jana Holcová

Členka: Anna Shavit

 

Management – řídí činnost

Výkonný ředitel: Jakub Janda

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení: Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení: Klára Veverka

 

Programová a provozní sekce – realizuje činnost

Vedoucí Programu Kremlin Watch: Veronika Víchová

Koordinátor Programu Kremlin Watch: Jakub Janda

Seniorní analytik Programu Kremlin Watch: David Stulík

Vedoucí Programu bezpečnostních strategií: Martin Svárovský

Výkonná editorka: Barbara Zmušková

 

 

Jakub Janda

Ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty

E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem bezpečnostního centra Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. Od roku 2019 působí také jako člen Programové rady Centre Anne de Kyiv. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


Martin Svárovský

Vedoucí Programu bezpečnostních strategií

E-mail: svarovsky(at)evropskehodnoty.cz

Martin Svárovský je vedoucím Programu bezpečnostních strategií a seniorní analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty (od 2019). Před tím pracoval devatenáct let na českém Ministerstvu zahraničních věcí na pozicích zahrnujících zástupce ředitele odboru států střední Evropy, zástupce ředitele odboru politického plánování, zástupce velvyslance ČR v Budapešti a ve Varšavě. Je autorem konceptu Česko-polského fóra a mechanismu zadávání operativních analýz pro MZV. Svárovský pravidelně publikuje články o bezpečnostní politice, transatlantických vztazích a české zahraniční politice (www.russkiivopros.comwww.onwar.euwww.aktualne.cz). He tweets at @martinsvarovsky in Czech, English and Polish.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt david stulík"

David Stulík

Seniorní analytik programu Kremlin Watch

Email: stulik(at)evropskehodnoty.cz

David Stulík pracoval posledních 12 let jako tiskový atašé na Delegaci EU v Kyjevě. Předtím byl krátce zaměstnán v kanceláři místopředsedy vlády ČR, kde se zabýval přípravami na české předsednictví v EU. Před vstupem do veřejného sektoru působil David Stulík jako vedoucí oddělení pro Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko a koordinátor projektů na podporu demokracie ve východní Evropě v jedné z největších středoevropských nevládních organizací, v Člověku v tísni.

Do té doby působil jako projektový manažer v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), která se převážně podílela na administraci programů EU PHARE zaměřených na rozvoj občanské společnosti v České republice. Tam David Stulík koordinoval tříletý projekt přípravy českých nevládních organizací na vstup do EU, který byl financován programem CEE TRUST.

David Stulík také přednášel na Karlově univerzitě na katedře sektoru občanské společnosti. Po vstupu do EU byl českou vládou jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde zastupoval český nevládní sektor a působil také jako zpravodaj tohoto Výboru pro Bělorusko. Mezi jeho profesní zkušenosti patří také práce pro nezávislý český think tank, Institut pro evropskou politiku Europeum, který spoluzakládal. Pan Stulík také působil jako projektový manažer a výkonný asistent viceprezidenta EastWest Institute, euro-amerického think tanku. Během studií zastával funkci viceprezidenta AEGEE-Europe (Evropské studentské asociace). V roce 1997 získal cenu „Mladý Evropan roku“, díky které absolvoval půlroční stáž v Evropském parlamentu.

Během svého dlouhodobého pobytu v Polsku byl zaměstnán v polském veřejnoprávním rádiu (česká redakce) a pracoval jako zahraniční korespondent pro řadu českých médií (tisk, televize, rádio). Po návratu do České republiky v roce 1998 spoluzakládal a stal se šéfredaktorem měsíčního časopisu Integrace, který se brzy stal přední online publikací o integraci EU  následně se stal českou mutací www.euractiv.com. Pan Stulík má magisterský titul v oboru sociologie a politologie ze Středoevropské univerzity a magisterský titul v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů z varšavské Vysoké školy ekonomické. Absolvoval také evropská studia na Academia Istropolitana NOVA na Slovensku.


Klára Veverka

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení

E-mail: veverka(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: Dobruška

V současné době na pozici Zástupkyně ředitele pečuje o hladký provoz Centra a jeho lidské zdroje.  V rámci mezinárodního týmu Centra jí ročně projde pod rukami zhruba 30 stážistů z 10-15 zemí zemí zejména Evropy a Severní Ameriky. Spolupráci s Evropskými hodnotami zahájila v červnu 2014 coby stážistka Analytického týmu. Předtím pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct v Brně. Zde také na FSS MU absolvovala bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Mimo práci pro Evropské hodnoty se spolu s manželem věnuje pořádání únikových a městských her a teambuildingových aktivit.


Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení

E-mail: michalcova(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

V současné době se na pozici Zástupkyně ředitele věnuje projektovému řízení organizace. Spolupráci s bezpečnostním centrem Evropské hodnoty zahájila v květnu 2013 jako stážistka tehdejšího Analytického týmu. Později vedla regionální tým v Brně jako Projektová koordinátorka. Od podzimu 2016 působila v bezpečnostním centru jako Projektová manažerka. Má za sebou organizaci množství úspěšných akcí, mezi nejúspěšnější se řadí konference STRATCOM SUMMIT 2017, které se zúčastnilo 330 účastníků z 29 zemí. Má také zkušenosti ze soukromého sektoru, pracovala pro americkou IT společnost IBM. Vystudovala magisterský obor Studia Evropské Unie na Právnické fakultě Univerzity v Salamance ve Španělsku. Mluví plynně anglicky a španělsky.


Veronika Víchová

Vedoucí Programu Kremlin Watch

E-mail: vichova(at)evropskehodnoty.cz

Veronika Víchová je analytička a vedoucí programu Kremlin Watch v bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Je spoluautorkou studie vydané Atlantickou radou zabývající se tím, jak kremelská propaganda vykresluje evropské lídry, dále je spoluautorkou Přehledu protiopatření zemí EU28 proti kremelským vlivovým operacím. Sestavuje Kremlin Watch Briefing, týdenní zpravodaj o dezinformacích a vlivových operacích určený více než 7000 evropským expertům, novinářům a funkcionářům. Zúčastnila se programu Transatlantic Fellowship ve Washingtonu DC, který organizoval věstník World Affairs; tento program absolvovala v kanceláři senátora Roba Portmana. Absolvovala program New Security Leaders 2017.


Jan Famfollet

Předseda dozorčí rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.


Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V bezpečnostním centru Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.


Petr Holec

Předseda správní rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).