Tým

Think-tank Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru prijmeni@evropskehodnoty.cz

 

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority think-tanku

Předseda: Radko Hokovský

Člen: Jakub Janda

Člen: Jan Famfollet

 

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jiří Kopal

Členka: Jana Holcová

Člen: Petr Holec

 

Management – řídí činnost think-tanku

Výkonný ředitel: Jakub Janda

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení: Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení: Klára Veverka

 

Provozně-projektová sekce – realizuje činnost think-tanku

Koordinátorka Programu Kremlin Watch: Veronika Víchová

Koordinátor Programu pro vnitřní bezpečnost: Jan Stehlík

Koordinátorka Vzdělávacího programu “Žiju v demokracii”: Kristýna Karešová

Výkonná editorka: Barbara Zmušková

 

 

Jakub Janda

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty a vedoucí Programu Kremlin Watch

E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


 

Radko Hokovský 

Předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost

E-mail: hokovsky(at)evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Původem z: Braník, Praha

Předseda správní rady a vedoucí Programu pro vnitřní bezpečnost. Do roku 2018 byl ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o ochraně Schengenského prostoru před nelegální imigrací obhájil na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“. Jeho životopis je k dispozici v češtině.


Klára Veverka

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení

E-mail: veverka@evropskehodnoty.cz

Původem z: Dobruška

V současné době na pozici Zástupkyně ředitele pečuje o hladký provoz think-tanku, jeho lidské zdroje a má na starosti Vzdělávací program “Žiju v demokracii”, který především studenty středních škol budí k sebevědomému občanství v liberální demokracii. Spolupráci s Evropskými hodnotami zahájila v červnu 2014 coby stážistka Analytického týmu. Předtím pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct v Brně. Zde také na FSS MU absolvovala bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Mimo práci pro Evropské hodnoty se spolu s manželem věnuje pořádání městských her a teambuildingových aktivit. Tři semestry se učila čínsky, o svou psychiku pečuje vařením a zahradničením a aktivně propaguje dárcovství krve.


Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení

E-mail: michalcova@evropskehodnoty.cz

Původem z: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

V současné době se na pozici Zástupkyně ředitele věnuje projektovému řízení organizace. Spolupráci s think-tankem Evropské hodnoty zahájila v květnu 2013 jako stážistka tehdejšího Analytického týmu. Později vedla regionální tým v Brně jako Projektová koordinátorka. Od podzimu 2016 působila v think-tanku jako Projektová manažerka. Má za sebou organizaci množství úspěšných akcí, mezi nejúspěšnější se řadí konference STRATCOM SUMMIT 2017, které se účastnilo 330 účastníků z 29 zemí. Má také zkušenosti ze soukromého sektoru, pracovala pro americkou IT společnost IBM. Vystudovala magisterský obor Studia Evropské Unie na Právnické fakultě Univerzity v Salamance ve Španělsku. Mluví plynně anglicky a španělsky.


Veronika Víchová

Koordinátorka a Analytička Programu Kremlin Watch

E-mail: stehlik(at)evropskehodnoty.cz

Veronika Víchová je analytička a koordinátorka programu Kremlin Watch v Think-tanku Evropské hodnoty. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Je spoluautorkou studie vydané Atlantickou radou zabývající se tím, jak kremelská propaganda vykresluje evropské lídry, dále je spoluautorkou Přehledu protiopatření zemí EU28 proti kremelským vlivovým operacím. Sestavuje Kremlin Watch Briefing, týdenní zpravodaj o dezinformacích a vlivových operacích určený více než 7000 evropským expertům, novinářům a funkcionářům. Zúčastnila se programu Transatlantic Fellowship ve Washingtonu DC, který organizoval věstník World Affairs; tento program absolvovala v kanceláři senátora Roba Portmana. Absolvovala program New Security Leaders 2017.


Jan Stehlík

Koordinátor a Analytik Programu pro vnitřní bezpečnost

E-mail: stehlik(at)evropskehodnoty.cz

Jan Stehlík je bezpečnostní analytik se zaměřením na boj proti extremismu a terorismu. S think-tankem Evropské hodnoty spolupracuje od roku 2014. Zde pomohl založit a koordinuje Program pro vnitřní bezpečnost, jehož odborný tým pracuje na legislativních a dalších opatřeních v oblastech boje proti extremismu a terorismu, migrační politiky a integrační politiky.

Studia strávil na University of Nottingham, kde zaměřil závěrečnou práci na příčiny islámského extremismu, a Univerzitě Karlově v Praze se závěrečnou prací na vývoj protiteroristických opatření v zemích Visegrádu. V rámci své práce publikoval řadu odborných textů v oblasti vnitřní bezpečnosti a problematiky radikalizace, extremismu a terorismu.


Jan Famfollet

Člen správní rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v think-tanku Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.


Jiří Kopal

Předseda dozorčí rady

E-mail: kopal(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: Praha

V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat v oblasti policie a mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv na rozvoj programů organizace i vnějších vztahů. V letech 2007 – 2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

V letech 2012-2015 bděl v dobrovolnické pozici místopředsedy Evropských hodnot nad rozvojem programových priorit, transparentním financováním a udržitelností organizace, jako předseda dozorčí rady dohlíží na dodržování pravidel hospodaření, stanov a etického kodexu. Ve své profesní činnosti se zabývá poradenstvím v oblasti managementu a ochrany osobních údajů, vedle toho od roku 2010 nezávisle posuzuje kompatibilitu evropského a českého práva pro instituce Evropské unie.


Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V think-tanku Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.


Petr Holec

Člen dozorčí rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).