Tým

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je zapsaným spolkem, jehož nejvyšším orgánem je valná hromada (13 členů), která ze svého středu volí členy správní a dozorčí rady.

E-mailový kontakt na každého člena organizace je ve tvaru prijmeni@evropskehodnoty.cz

Správní rada – určuje dlouhodobé programové priority

Předseda: Petr Holec

Člen: Jakub Janda

Člen: Klára Veverka

Dozorčí rada – dohlíží na dodržování stanov a hospodaření sdružení

Předseda: Jan Famfollet

Členka: Jana Holcová

Členka: Kateřina Hamplová

Management – řídí činnost

Výkonný ředitel: Jakub Janda

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení: Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení: Klára Veverka

Programová a provozní sekce – realizuje činnost

Vedoucí Programu Kremlin Watch: Veronika Víchová

Vedoucí Programu bezpečnostních strategií: Martin Svárovský

Koordinátor Programu Red Watch: Jakub Janda

Seniorní analytik Programu Kremlin Watch: David Stulík

Analytička Programu Kremlin Watch: Veronika Krátka Špalková 

Spolupracovník Programu Kremlin Watch: Jakub Fišer

Spolupracovník Programu Kremlin Watch: Jindřich Přívratský

Analytička Programu Red Watch: Kateřina Urbancová 

Projektová koordinátorka: Kristýna Jerhotová

Projektová koordinátorka: Michaela Löfflerová

Ekonom projektů: Jan Vlach

Provozní manažerka: Karolína Miksová

Výkonný editor: Viliam Kaliňák

Korektorka obsahových výstupů: Pavlína Wünschová

 


Jakub Janda

Ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty

E-mail: janda(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: České Budějovice

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem bezpečnostního centra Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. Od roku 2019 působí také jako člen Programové rady Centre Anne de Kyiv. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu.

Od června 2020 slouží jako regionální koordinátor mezinárodní sítě Inter-Parliamentary Alliance on China.

Jeho životopis je k dispozici v angličtině. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.


Martin Svárovský

Vedoucí Programu bezpečnostních strategií

E-mail: svarovsky(at)evropskehodnoty.cz

Martin Svárovský je vedoucím Programu bezpečnostních strategií a seniorní analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty (od 2019). Před tím pracoval devatenáct let na českém Ministerstvu zahraničních věcí na pozicích zahrnujících zástupce ředitele odboru států střední Evropy, zástupce ředitele odboru politického plánování, zástupce velvyslance ČR v Budapešti a ve Varšavě. Je autorem konceptu Česko-polského fóra a mechanismu zadávání operativních analýz pro MZV. Svárovský pravidelně publikuje články o bezpečnostní politice, transatlantických vztazích a české zahraniční politice (www.russkiivopros.comwww.onwar.euwww.aktualne.cz). He tweets at @martinsvarovsky in Czech, English and Polish.


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt david stulík"

David Stulík

Seniorní analytik programu Kremlin Watch

Email: stulik(at)evropskehodnoty.cz

David Stulík pracoval posledních 12 let jako tiskový atašé na Delegaci EU v Kyjevě. Předtím byl krátce zaměstnán v kanceláři místopředsedy vlády ČR, kde se zabýval přípravami na české předsednictví v EU. Před vstupem do veřejného sektoru působil David Stulík jako vedoucí oddělení pro Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko a koordinátor projektů na podporu demokracie ve východní Evropě v jedné z největších středoevropských nevládních organizací, v Člověku v tísni.

Do té doby působil jako projektový manažer v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), která se převážně podílela na administraci programů EU PHARE zaměřených na rozvoj občanské společnosti v České republice. Tam David Stulík koordinoval tříletý projekt přípravy českých nevládních organizací na vstup do EU, který byl financován programem CEE TRUST.

David Stulík také přednášel na Karlově univerzitě na katedře sektoru občanské společnosti. Po vstupu do EU byl českou vládou jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde zastupoval český nevládní sektor a působil také jako zpravodaj tohoto Výboru pro Bělorusko. Mezi jeho profesní zkušenosti patří také práce pro nezávislý český think tank, Institut pro evropskou politiku Europeum, který spoluzakládal. Pan Stulík také působil jako projektový manažer a výkonný asistent viceprezidenta EastWest Institute, euro-amerického think tanku. Během studií zastával funkci viceprezidenta AEGEE-Europe (Evropské studentské asociace). V roce 1997 získal cenu „Mladý Evropan roku“, díky které absolvoval půlroční stáž v Evropském parlamentu.

Během svého dlouhodobého pobytu v Polsku byl zaměstnán v polském veřejnoprávním rádiu (česká redakce) a pracoval jako zahraniční korespondent pro řadu českých médií (tisk, televize, rádio). Po návratu do České republiky v roce 1998 spoluzakládal a stal se šéfredaktorem měsíčního časopisu Integrace, který se brzy stal přední online publikací o integraci EU  následně se stal českou mutací www.euractiv.com. Pan Stulík má magisterský titul v oboru sociologie a politologie ze Středoevropské univerzity a magisterský titul v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů z varšavské Vysoké školy ekonomické. Absolvoval také evropská studia na Academia Istropolitana NOVA na Slovensku.


Klára Veverka

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení

E-mail: veverka(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: Dobruška

V současné době na pozici Zástupkyně ředitele pečuje o hladký provoz Centra a jeho lidské zdroje.  V rámci mezinárodního týmu Centra jí ročně projde pod rukami zhruba 30 stážistů z 10-15 zemí zemí zejména Evropy a Severní Ameriky. Spolupráci s Evropskými hodnotami zahájila v červnu 2014 coby stážistka Analytického týmu. Předtím pracovala pro síť informačních středisek Europe Direct v Brně. Zde také na FSS MU absolvovala bakalářský program oborů Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Mimo práci pro Evropské hodnoty se spolu s manželem věnuje pořádání únikových a městských her a teambuildingových aktivit.


Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení

E-mail: michalcova(at)evropskehodnoty.cz

Původem z: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

V současné době se na pozici Zástupkyně ředitele věnuje projektovému řízení organizace. Spolupráci s bezpečnostním centrem Evropské hodnoty zahájila v květnu 2013 jako stážistka tehdejšího Analytického týmu. Později vedla regionální tým v Brně jako Projektová koordinátorka. Od podzimu 2016 působila v bezpečnostním centru jako Projektová manažerka. Má za sebou organizaci množství úspěšných akcí, mezi nejúspěšnější se řadí konference STRATCOM SUMMIT 2017, které se zúčastnilo 330 účastníků z 29 zemí. Má také zkušenosti ze soukromého sektoru, pracovala pro americkou IT společnost IBM. Vystudovala magisterský obor Studia Evropské Unie na Právnické fakultě Univerzity v Salamance ve Španělsku. Mluví plynně anglicky a španělsky.


Veronika Víchová

Vedoucí Programu Kremlin Watch

E-mail: vichova(at)evropskehodnoty.cz

Veronika Víchová je analytička a vedoucí programu Kremlin Watch v bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Je spoluautorkou studie vydané Atlantickou radou zabývající se tím, jak kremelská propaganda vykresluje evropské lídry, dále je spoluautorkou Přehledu protiopatření zemí EU28 proti kremelským vlivovým operacím. Sestavuje Kremlin Watch Briefing, týdenní zpravodaj o dezinformacích a vlivových operacích určený více než 7000 evropským expertům, novinářům a funkcionářům. Zúčastnila se programu Transatlantic Fellowship ve Washingtonu DC, který organizoval věstník World Affairs; tento program absolvovala v kanceláři senátora Roba Portmana. Absolvovala program New Security Leaders 2017.


Richard Kraemer

Seniorní zahraniční spolupracovník Programu Kremlin Watch 

Richard je prezidentem aliance US-Europe Alliance a členem programu Eurasia Program think tanku Foreign Policy Research Institute, kde se jeho nedávný výzkum zaměřuje převážně na turecké a balkánské záležitosti. Dříve Richard řídil portfolio programů organizace National Endowment for Democracy (NED) zaměřené na Afghánistán, Írán a Turecko. Před prací v organizaci NED dohlížel na programy v těchto státech a v levanstkém institutu Center for International Private Enterprise (CIPE). Richard také vyučoval právo a vedl výzkum na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Je přidruženým odborníkem skupiny Public International Law and Policy Group, kde radil vládám Gruzie a Černé Hory. Richard je členem Státní advokátní komory v New Yorku, držitelem doktorského titulu JD Americké univerzity a bakalářského titulu BA z univerzity College of William and Mary. Objevil se v mnoha mezinárodních i amerických médiích. Je odborně zdatný v polštině, perštině a jazyku darí.


Mariam Tsitsikashvili

Zahraniční spolupracovnice Programu Kremlin Watch 

Mariam Tsitsikashviliová zastává pozici projektové manažerky a výzkumné pracovnice v think tanku Georgian Reforms Associates (GRASS) se sídlem v Gruzii. Dohlíží na projekty související s evropskou integrací, dezinformacemi financovanými zahraničními státy a jejich škodlivým vlivem. Mezi její výzkumné zájmy patří zahraniční a bezpečnostní politika. Před nástupem do funkce projektové manažerky pracovala jako politická analytička ve společnosti FactCheck Georgia. Je držitelkou magisterského titulu v oboru sociálních věd se specializací na euroasijská a kavkazská studia a bakalářského titulu mezinárodních vztahů na univerzitě Tbilisi State University. Vystudovala také mezinárodní vztahy na univerzitě Adama Mickiewicze v polské Poznani.


Charles Burton

Seniorní zahraniční spolupracovník Programu Red Watch

Charles Burton se specializuje na politiku Číny, kanadsko-čínské vztahy a lidská práva. Po studiích na Univerzitě v Cambridge (Orientální studia), obdržel v roce 1987 doktorát na Torontské univerzitě (Historie starodávného čínského myšlení, katedra filozofie). Mezi lety 1986 a 1988 byl v postgraduálním stipendijním programu pamětního fondu Izaak Walton Killam Memorial se zaměřením na obor politologie na Univerzitě v Albertě. Má za sebou rozsáhlou spolupráci s kanadskou vládou na Zřízení zabezpečené komunikace a Kanadské diplomatické služby, byl také dvakrát vyslán na kanadskou ambasádu v Pekingu. Charles bude nadále vykonávat pozici Seniorního spolupracovníka v Otavě na McDonald-Laurier institutu.


Kristýna Jerhotová

Projektová koordinátorka

Pracuje v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty jako projektová koordinátorka. Vystudovala magisterský program Mezinárodní studia a diplomacie na Vysoké škole ekonomické. V rámci studií absolvovala  stáže na zahraničních zastoupení České republiky v Moskvě a Washingtonu, D.C. Kromě toho má zkušenosti ze soukromého i státního sektoru. Hovoří anglickým a ruským jazykem.


Jan Famfollet

Předseda dozorčí rady

Původem z: Písek

Vystudoval francouzské gymnázium v Písku. Je absolventem oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii na Univerzitě Palackého (Bc.) a magisterského oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě (Ing.). Získal cenu děkana za vynikající diplomovou práci na téma „Role dolaru jako mezinárodní rezervní měny“. V minulosti působil v Amnesty International ČR a absolvoval stáž v Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation v Bruselu. V letech 2015-2017 působil na pozici zástupce ředitele pro finanční a projektové řízení v bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské integrace, s konkrétním zaměřením na bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny. V současnosti je studentem doktorského programu Evropská studia na VŠE s dizertační prací zaměřenou na bankovní unii. Pracuje jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR.


Jana Holcová

Členka dozorčí rady

Původem z: Jižní město, Praha

V bezpečnostním centru Evropské hodnoty působila jako projektová manažerka a několik let se podílela na přípravě jeho programové náplně. V současné době pracuje pro Rodinné a Montessori centrum 4medvědi, které před 4 lety spoluzaložila (Elaaga, o.s.). Má zde na starosti PR a komunikaci a také program centra. Před tím pracovala v oddělení interní a externí komunikace jedné z velkých českých bank a pět let pracovala v českých médiích (např. ČTK, iDnes, Lidové noviny). Jana vystudovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a FSV UK. Strávila jeden semestr na stipendijním pobytu na Freie Universität v Berlíně. Má dvě děti.


Petr Holec

Předseda správní rady

Původem z: Brno

V Evropských hodnotách se dříve podílel zejména na finančním řízení a fundraisingu. Po několika letech strávených v oddělení nákupu pro přední světovou petrochemickou společnost pracuje nyní jako projektový manažer. Inženýrský titul získal z česko-francouzského programu MFTAP L’Adminitration Pubique/Veřejná správa a magisterský titul obdržel na Palackého univerzitě v Olomouci (Aplikovaná ekonomie).