Program pro vnitřní bezpečnost

Program pro vnitřní bezpečnost (INSEC) byl společný program bezpečnostního centra Evropské hodnoty a Centra SEBEVĚDOMÉ ČESKO. Hlavním cílem programu bylo přispět k zajištění vnitřní bezpečnosti, soudržnosti a hodnot, na kterých stojí naše společnost. Zabýval se právními, politickými a sociologickými aspekty boje proti extremismu a terorismu, migrační politiky, politiky integrace cizinců a systému vnitřní bezpečnosti EU. Výroční událostí Programu byla konference HOMEAFFAIRS – Internal Security Forum Prague.

Program v roce 2015 založil a vedl Radko Hokovský, který naši organizaci opustil k 10. prosinci 2019. Program pokračuje ve svých dosavadních aktivitách v rámci nově založeného mezinárodního think-tanku European Center for Internal Security.