Výroční zprávy

vyrocky

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

 

Jsme rádi, že si naší práce váží respektované osobnosti napříč politickým spektrem a z různých evropských zemí.

Věra Jourová

komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví od roku 2014:

„V mém portfoliu mám na starosti mimo jiné dohlížení na to, aby evropská politika nezapomněla na základní hodnoty, z nichž vychází. Osobně se snažím toto připomínat a zohledňovat při mém dosavadním bruselském působení. V nadcházejících letech bude velmi důležité tyto hodnoty říkat nahlas a seriózně diskutovat, co znamenají pro praktickou politiku a životy lidí, i těch slabších a znevýhodněných. Základní evropské hodnoty jako svoboda, zodpovědnost či solidarita jsou tím, na čem naše civilizace stojí.

Proto si vážím práce think-tanku Evropské hodnoty, jehož analytici evropské, bezpečnostní i imigrační politice rozumí a takovou diskuzi umožňují. Pravidelně čtu jejich komentáře a analýzy, které se zabývají všemi klíčovými evropskými tématy. Prospěšné jistě také je, že jako jedni z mála otevřeně a nepopulisticky kritizují nešvary našeho působení v Evropě, což potřebujeme jako sůl, aby Česká republika dokázala prosadit své zájmy.“

Štefan Füle

komisař pro rozšíření a politiku sousedství 2010–14:

„Rok 2014 byl pro think-tank Evropské hodnoty rokem úspěšným. Za nejdůležitější považuji další posun ve třech následujících oblastech. Za prvé zvýšením analytických schopností, důrazem na skutečná témata a jejich načasováním se Evropské hodnoty výrazně posunuly od úlohy spíše komentující k úloze aktivního zapojení se do vytváření českých pozic a stanovisek k aktuálním unijním otázkám. Za druhé se think-tank stal asertivnějším v připomínání českým politikům jejich míry odpovědnosti za prosazování českých zájmů v evropském duchu a že tuto zodpovědnost mají k voličům nejen u hlasovacích uren, ale každý den. Za třetí svojí otevřeností a prací zejména s mladými dále rozšířil okruh lidí, pro které je primárním zájmem hledat to, co nás v Evropě spojuje a ne rozděluje. Kombinací těchto tří oblastí posílil think-tank své postavení. Posílil jej ale i tím, že zatímco v naší společnosti začínají sílit populistické tendence a vytváření zástupných témat, tak think-tank Evropské hodnoty zdůrazňuje nebojácně význam základních hodnot a demokratických principů. A to je dobrá zpráva i pro rok 2015.“

Pavel Telička

europoslanec, místopředseda skupiny ALDE:

„Většina lidí asi zná „definici“ think tanku, ale z mého po- hledu ji k aktuálním otáz- kám veřejného života dneška v Česku skutečně naplňují jen Evropské hodnoty. Evropské hodnoty si trpělivě budovaly svoji odbornost, nezávislost a pře- sah do většiny relevantních oblastí, oslovují nemalou množinu lidí a institucí. V minulosti jsem byl externím poradcem bru- selského think tanku, mám tedy srovnání. Evropské hodnoty hrají velmi slušnou ligu, což platí i pro problematiku EU. Nechť se daří stále lépe.“

Petr Kolář

bývalý náměstek ministra zahraničí a velvyslanec
v USA a Ruské federaci:

„Think-tank Evropské hodnoty dle mého názoru představuje a koná přesně to, co veřejná debata o Evropě, Evropské unii a transatlantickém společenství a spojenectví potřebuje jako koza drbání. Neúnavně a vytrvale připomíná a objasňuje, co je evropská vize, co jsou hodnotové kořeny naší civilizace, na jakých pilířích stojí model liberální demokracie, proč je tento model nejlepší, proč je třeba jej bránit, proč jsme a chceme být součástí EU a euroatlantických struktur. Konfrontuje různá s evropskou integrací spojená klišé, dogmata, předsudky, ale i jejich nositele a šiřitele, kteří zaměňují úsilí o vytváření hodnotově orientované sjednocené a svobodné Evropy za boj s bruselskou byrokracií nebo vnímají EU jen jako dojnou krávu či pouhý trh.

Think-tank Evropské hodnoty a jeho představitelé bojují s relativizací pravdy, naší hodnotové orientace a naší vlastní odpovědnosti. Představují široké veřejnosti naše členství v EU především jako příležitost, kriticky se vymezují vůči povrchnímu a lacinému populismu a místo ‚jednoduchých definitivních řešení‘ hledají a nabízejí východiska opřená o dlouhodobou perspektivu svobodné, demokratické, tolerantní a solidární evropské společnosti. A není to žádný naivní idealismus, co je motivuje. Na představitelích think-tanku Evropské hodnoty je z mého pohledu kromě jasné vize nejpůvabnější právě jejich racionalita, dělnost a praktičnost, jakož i profesionalita a odhodlání, s jakými ke svému poslání přistupují.“

Martin Veselovský

moderátor DVTV:

„Jsme v České republice, kde tradičně téma EU vzbuzuje u mnoha lidí únavu, nudu a zívání. Musím říct, že pro mě jako pro novináře je práce think-tanku Evropské hodnoty velkým přínosem. Protože oni dělají to, čemu já možná do značné míry nerozumím, nemám ta data, kterými disponují oni. A už vůbec je nedokáži, nebo nemám čas na to, abych je dal do kontextu tak, jak to dělají oni. Takže pro mě bezesporu velký přínos.“

Ondřej Kundra

vedoucí domácího zpravodajství Respektu:


V Česku stále není zvykem, aby tu byli lidé v něčem, o co jim skutečně jde, vytrvalí. Proto také může být tak úspěšná temná strana síly reprezen- tovaná politiky jako je Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Jim totiž vytrvalost, například v rozbíjení nebo roztmelování jed- noty Evropské unie, rozhodně nechybí. Think-tank Evropské hodnoty je po dlouhé době institucí, která vytrvalá je. Jeho lidé systematicky analyzují dění v Evropské unii, politikům připomínají, v čem ve své evropské politice selhávají a hlavně soustavě vysvětlují význam a důležitost Společenství, čímž vytváří důležitý názorový protipól oné temné straně. Díky Evropským hodnotám je teď daleko těžší přebírat názor, že EU je upadající, skomírající projekt. Protože Evropa je prostě součástí řešení, nikoliv jen součást problému, jak se tu často traduje. Díky Evropským hodnotám a jejich snažení je to zase o něco více jasné.

Tomáš Prouza

státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

“Na Evropských hodnotách si cením především jejich neutuchající aktivity, kterou vynakládají i přesto, že evropská témata nepatří mezi ta společensky vděčná. Evropské hodnoty se nebojí složitých ani citlivých témat, kterými Evropa žije. Přesvědčil jsem se o tom, když jsme spolupracovali na přípravě Národního konventu k tématu migrace. Zároveň se mi líbí, jak tento think-tank používá sociální sítě a nová média, a tím víří českou debatu o evropských záležitostech. Velkým plusem pro evropskou debatu jsou semináře Evropských hodnot, interpelace europoslanců a aktivní sledování evropské debaty v českém parlamentu.”

Elmar Brok, poslanec a bývalý předseda Zahraničního výboru Evropského parlamentu (2009)

„Aktivity asociace Evropské hodnoty a jejich program European Values Network významně přispívají k podpoře a uchování hodnot, na nichž naše evropské společenství je a nadále by mělo být založeno.“

Josef Zieleniec

europoslanec, bývalý ministr zahraničí ČR (2009)

„Asociace Evropské hodnoty za čtyři roky své existence vyrostla z čistě občanské iniciativy v respektovaný think-tank, který hraje nezastupitelnou roli v české debatě o evropské integraci. Vytváří prostor pro diskuzi a nastoluje v ní nová témata, jež jsou pro budoucnost našeho postavení v Evropské unii, ale i samotnou podobu evropské integrace, klíčová. Na evropské úrovni prostřednictvím svého programu European Values Network Evropské hodnoty zásadním způsobem přispívají k formování evropské občanské společnosti a celoevropském povědomí o společných výzvách. Jejich práce si proto právem zaslouží uznání a podporu.

Simon Hix

profesor evropské a komparativní politologie, London School of Economics and Political Science (2009)

„Bylo mi potěšením spolupracovat s Evropskými hodnotami. Jsou jedním z mála think-tanků v Evropě se skutečně evropskou perspektivou na hlavní politiky a politické otázky.“

John Palmer

spoluzakladatel a dlouholetý politický ředitel předního evropského think-tanku European Policy Centre v Bruselu (2009)

„Velice si cením své účasti na konferenčních aktivitách Evropských hodnot. V době, kdy rozporuplné hlasy vrhají nejasné světlo na oddanost České republiky hodnotám více integrované a demokratičtější Evropské unie, organizace jako jsou Evropské hodnoty jsou o to důležitější pro občany v České republice a po celé EU.“