Vzdělávací program Žiju v demokracii

Vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty

Vzdělávací program „Žiju v demokracii“ je v roce 2018 realizován na českých středních školách think-tankem Evropské hodnoty ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a US Embassy.

Cílem Vzdělávacího programu „Žiju v demokracii“ je vést mladé lidi k zájmu o politiku, která je každodenně obklopuje, a k zodpovědnému občanství v rámci liberálně-demokratického zřízení. Za důležité považujeme, aby mladá generace pochopila, že demokracie není dokonalá, ale přesto je to ta nejlepší forma vlády, kterou dosud máme. V rámci workshopu se snažíme studentům přiblížit některé chyby a problémy, které demokracii mohou zasáhnout. Debatujeme s nimi i možná řešení těchto chyb, aby se tak snažili překonávat je, ale ne demokracii samotnou.

Program je určen studentům středních škol, především pak studentům 2. a 3. ročníků. Pro studenty připravujeme 90minutový program rozdělený do dvou částí – workshop s lektorem a debatu s osobností. Program nabízí dvě témata workshopů:

1. MEDIÁLNÍ LABYRINT: JAK SE NENECHAT ZMANIPULOVAT?

V rámci tohoto workshopu se studenti dozví nejen to, jaké nástrahy je mohou čekat ve světě médií. Dostanou také možnost diskutovat o významu kvalitních informací a naučí se základy jejich rozlišování od dezinformací a manipulativních zpráv. Sami si vyzkouší dezinformace rozpoznat a ověřit. Dozví se, jak se nenechat nachytat, a také jak ke zlepšení mediálního světa kolem sebe mohou sami přispět.

2. DEMOKRACIE: MANUÁL PRO ZODPOVĚDNÉHO OBČANA

Workshop seznamuje studenty se základními principy fungování demokracie, a to i v porovnání s jinými formami vlády. Cílem workshopu je uvědomění studentů, že demokracie není samozřejmostí a je nutné o ni pečovat a podílet se na ní jako zodpovědný občan uvědomující si svá práva a povinnosti. V roce 2018 si Česká republika připomíná významná „osmičková“ výročí (1918, 1938, 1948 nebo 1968), na jejichž příkladech lektoři demonstrují, na jakých principech naše demokracie stojí a jak snadné je o ni přijít.

Tuto část programu vede lektor z think-tanku Evropské hodnoty. Před konáním workshopu také studenti obdrží podkladový informační materiál k vybranému tématu, který jim může poskytnout základ pro diskuzi a zároveň rozšiřující informace k dané problematice.

Druhá část program je debata s osobností. Pro tuto příležitost jsou oslovovány zajímavé osobnosti veřejného života. Se studenty debatují o svých poznatcích a zkušenostech souvisejících s probíraným tématem a případně je seznamují se svou prací. Jsme hrdí na spolupráci například s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou, bývalým diplomatem Petrem Kolářem, novinářkou Silvií Lauder, prezidentským kandidátem Markem Hilšerem, vnučkou Ferdinanda Peroutky Terezií Kaslovou, novinářem Vojtěchem Bergerem a dalšími.

(Zapojené osobnosti svou účastí ve vzdělávacím programu nepřebírají zodpovědnost za pozice a názory think-tanku Evropské hodnoty (TTEH). Osobnosti při středoškolských besedách hovoří samy za sebe, TTEH jim pouze poskytuje organizační platformu.)

Za studenty středních škol jsme se poprvé vydali v roce 2015 v rámci debatní série „Čím se platí za svobodu“. Od školního roku 2016/2017 realizujeme program „Žiju v demokracii“. V roce 2017 jsme diskutovali s celkem 1195 studenty a za rok 2018 jsme zatím navštívili 20 škol a setkali se se stovkami studentů napříč Českou republikou. Jak v roce 2017, tak i v roce 2018 jsme se rádi zúčastnili Týdnů mediálního vzdělávání pořádaných projektem Jeden Svět na školách.  

Nabídka pro školy je k dispozici zde.