Parlamentní listy

parl

WWW: Parlamentní listy

Sociální sítě: Facebook, Twitter

Počet vydaných textů za duben 2016: 850 v sekci Politika.

Vznik: Web funguje od roku 2008, jeho tištěná verze začala vycházet ještě o 5 let dříve.

Obsah: Server Parlamentnílisty.cz v tomto přehledu figuruje proto, že má dlouhodobě problematickou editoriální politiku, na což poukazují minimálně dva na sobě nezávislé a odborně relevantní zdroje:

1.Studie Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o manipulativních technikách na vybraných serverech empirickým výzkumem prokazuje, že výskyt manipulativních technik na Parlamentních listech dosahuje nezanedbatelné intenzity.

Spoluautor studie a politolog KPOL FSS MU Miloš Gregor pro Českou televizi uvedl:

„Parlamentní listy jsou vnímány jako přechod mezi seriózními médii a šedou zónou prokremelské manipulace. Podle našich dat jsou ale co do obsahu stejné jako například AC24 a s manipulativními technikami (v oblasti tématu zahraniční politiky) se u nich setkáváme dokonce častěji než třeba u Sputniku. Což je o to vážnější, že čeští politici je vnímají jako standardní prostor pro svoji prezentaci.“

2.Slovenský projekt Konspirátoři.sk, který má za cíl pomoci firmám ochránit dobré jméno při zadávání online inzerce a na základě jehož doporučení z konspiračních webů stálo své reklamy již přes 1400 firem, nechává “důvěryhodnost” jednotlivých webové stránky hodnotit odbornou porotou. Na základě jejího hodnocení byly do přehledu konspiračních webů, na kterých „nedoporučují inzerovat“, zařazeny i Parlamentnílisty.cz.

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Na webu jsou uvedeny jména všech členů redakce spolu s některými kontaktními údaji. Šéfredaktorem je Marek Bláha, který podle svého profilu na LinkedIn v předchozích letech pracoval také jako editor například na iHNed.cz, Atlas.cz nebo na serveru Euroskop. Pod články jsou obvykle podepsání iniciálami. Autory drtivé většiny textů jsou ovšem politici a externí komentátoři.

Spolehneme-li se na informace uvedené na webových stránkách Parlamentních listů, finanční zdroje server získává částečně z reklamy, a zároveň uvádí poměrně rozsáhlý seznam mediálních a komerčních partnerů, mezi které se řadí např. Prima FTV, Stream.cz, Denik.cz, Tiscali.cz, Asociace pro veřejné zakázky, Česká tisková kancelář, Český rozhlas, SANEP, STEM, Národní divadlo, Hudební divadlo Karlín, apod.

Mezi partnery, jejichž přínos na webu není přesněji specifikován, Parlamentní listy uvádějí také Kancelář prezidenta České republiky, Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a další státní instituce, několik nezávislých institucí, včetně Českého statistického úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Veřejného ochránce práv, nevládní a apolitické instituce, jako je Sdružení místních samospráv nebo Svaz měst a obcí České republiky, akademické partnery, mezi které patří CEVRO Institut či Národohospodářská fakulta VŠE, a rovněž několik charitativních organizací a nadací, konkrétně třeba Centrum Paraple, Světluška, Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo ADRA. Mezi partnery jsou dále jako soukromé osoby zařazeni kreslíř komiksů Štěpán Mareš, jehož web je spravován společností vlastnící Parlamentní listy, nebo moderátor Frekvence1 Luboš Xaver Veselý.

Provozovatelem Parlamentních listů i vydavatelem jejich tištěné verze je společnost , která dále spravuje také názorové webové stránky Protiproud, EUportal, EUserver, Eportal, Eurabia a Freeglobe, které jsou umístěny na subdoménách Parlamentních listů. Na webu společnosti je možné najít výroční zprávu z roku 2014, která shrnuje její financování. Firma je spojená také se serverem První zprávy, které spadají do portfolia Easy Communications s.r.o., kde drží OUR MEDIA 50% podíl. Současnými akcionáři společnosti jsou Michal Voráček, Jan Holoubek, Jiří Čermák a WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED, kyperská společnost podnikatele Iva Valenty, která mimo jiné řídí uskupení obchodních společností SYNOT podnikající především v hazardním průmyslu.

Charakteristika obsahu:

Tištěná i internetová verze Parlamentních listů zahrnovala či stále zahrnuje některé prvky, které působí dojmem, jako by je vydávala státní správa. Patřilo mezi ně např. užívání státního znaku v záhlaví, díky kterému v roce 2012 Poslanecká sněmovna ČR vydala prohlášení, ve kterém se od Parlamentních listů distancovala, a podle kterého články žádným způsobem neodrážejí její stanoviska. V roce 2014 získaly Parlamentní listy anticenu Křišťálové lupy za porušování principů seriózní žurnalistiky u tzv. alternativních online médií.