Program bezpečnostních strategií

Program bezpečnostních strategií se věnuje zejména bezpečnostně-politickým zájmům ČR v kontextu transatlantického spojenectví, východního křídla NATO, vztahů s Polskem a agresivní strategie Ruska a Číny vůči ČR. Jednou z hlavních priorit Programu bezpečnostních strategií EH je pozvednutí úrovně české diskuse o strategicky důležitých otázkách našeho státu. Tento cíl byl Programem bezpečnostních strategií stanoven jako prioritní mj. i s ohledem na to, že úroveň diskuse ovlivňuje kvalitu „politického zadání” pro veřejnou administrativu. Součástí naplňování tohoto cíle je advokační a publikační činnost vedoucího Programu bezpečnostních strategií (http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-svarovsky.phpwww.onwar.eu, www.russkiivopros.com, www.ikdp.cz), jakož i advokační a publikační činnost Evropských hodnot celkově. Za tímto účelem jsou pravidelně pořádány i tzv. „Kulaté stoly PBS”, uzavřená odborná setkání představitelů exekutivy, legislativy a relevantních nevládních expertů.

Činnost

Kulaté stoly PBS

Kulaté stoly PBS jsou uzavřená odborná setkání představitelů exekutivy, legislativy a relevantních nevládních expertů. Kulaté stoly jednají striktně podle pravidel „chatham house rules” a jsou z nich vypracovávány záznamy:

Workshopy k české a polské bezpečnostní politice – Příprava na virtuální regionální bezpečnostně-politické fórum   (podporováno Ministerstvem zahraničí v rámci Česko-Polského Fóra)

Workshopy na aktuální bezpečnostně-politická témata česko-polské relace (vývoj evropské obranné a bezpečnostní politiky, vojenská přítomnost USA v Polsku, obranyschopnost východního křídla NATO a boj proti maligním vlivovým operacím Ruska a Číny) – vytvoření souboru doporučení v bilaterální, regionální i multilaterální dimenzi Česko-polských vztahů. Příprava personální a tematické báze pro  vytvoření virtuálního regionálního bezpečnostně-politického fóra. Fórum bude fungovat na základě, speciálně pro tento účel vytvořené, uzavřené on-line aplikace.

Publikace

Komparativní analýza veřejně dostupných výstupů všech relevantních zpravodajských služeb v euroatlantickém prostoru zaměřená na ruské a čínské vlivové operace

V rámci projektu vznikly tři výstupy, zaměřující se na analýzu výročních zpráv zpravodajských služeb Evropy, USA a Kanady v období 2013-2018; a jejich komparativní analýzu s obsahem relevantních sekundárních informačních zdrojů (literatura, publikace think-tanků, blogy, vystoupení a projevy expertů a představitelů administrativy, konzultace s bývalými příslušníky zpravodajských služeb). Publikace vznikly za podpory Nadace Konrada Adenaura.

Ostatní publikace

Události

Konference o obranyschopnosti východního křídla NATO ve spolupráci s Nadací Konrada Adanauera, Berlín 19. 11.2019

Konference o východním křídle NATO byla rozdělena do čtyř tematických panelů: „Aktuální úkol pro alianci: Zajištění východního křídla NATO“; „Trojstranná struktura: Jak mohou Německo, Polsko a Česká republika posílit svoji společnou spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti?“; „Regionální řešení: Lze regionální spoluprací zlepšit odolnost? Případ V4, B9, 3SI, V4-DE“; „Nové výzvy: Soudržnost mezi Evropou a USA“. Jako řečníci vystoupili přední experti z řad občanů i armády pocházející ze sedmi zemí, mezi nimiž byli členové vlád i akademici. Konference vyzdvihla důležitost tzv. hard security, tedy bezpečnostní politiky potírající externí hrozby, a dokázala, že východní křídlo NATO chrání nejen naše zájmy, ale také naše hodnoty. Zvyšování bezpečnosti východního křídla tedy představuje benefit pro celou alianci. Je však nutné uvést zastrašovací politiku na pravou míru: jedná se o nenásilný přístup – abychom se vyhnuli boji, musíme protivníka zastrašit.

Podkladové materiály pro konferenci:

Kontakt