Counter-Radicalisation Task Force

Teroristické útoky v Paříži bohužel nebyly překvapením. Jsou důsledkem probíhající radikalizace v rámci muslimských komunit v Evropě. Džihádistická ideologie vyzývající k násilnému boji proti svobodě, demokracii, Západu a všemu, co považuje za „neislámské“, se v souvislosti s expanzí Islámského státu a dalších teroristických organizací na Blízkém východě nebezpečně šíří mezi tisíci převážně mladými muslimy v Evropě.

Česká republika se se svou nepatrnou a převážně klidnou muslimskou populací nachází oproti zemím západní Evropy s daleko početnějšími přistěhovaleckými komunitami v naprosto unikátní situaci. Jednak se místo „hašení požáru“ může zaměřit na prevenci a předcházení bezpečnostním hrozbám. Dále pak není tolik svázána „korektním“ politickým diskurzem a může o tomto fenoménu otevřeněji diskutovat a přinášet konstruktivní návrhy do celoevropské debaty.

Za tímto účelem think-tank Evropské hodnoty zřídil odbornou pracovní skupinu s názvem Counter-Radicalisation Task Force (CRTF), jež se zabývá trendem radikalizace mezi evropskými muslimy. Práce skupiny se otáčí kolem jedné hlavní otázky: jak by Česká republika a státy Evropské unie měly čelit nárůstu radikalizace mezi muslimy v Evropě? Klíčovým cílem skupiny je na základě komplexní analýzy fenoménu radikalizace, ke kterému dochází v rámci muslimských komunit i mezi širokou veřejností, vypracovat sérii návrhů postupů a legislativních opatření, které budou zajišťovat účinnou prevenci radikalizace mezi evropskými muslimy.

 

Tým CRTF

Radko Hokovský Ph.D.

Odborný garant skupiny CRTF
Výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty

E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz

Telefon: +420 775 031 108

Je předsedou a Výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o roli politických stran v Evropské unii dokončuje na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul „Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. Během svého studia absolvoval čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for young European leaders“.

Jan Stehlík

Analytik skupiny CRTF

Email: stehlik@evropskehodnoty.cz

Je absolventem bakalářského programu Politics na University of Nottingham ve Velké Británii, kde se věnoval výzkumu politologie, multikulturní politiky, bezpečnosti, radikalizace a občanské společnosti. Svou závěrečnou práci zaměřil na radikalizaci britských muslimů. Nyní studuje magisterský obor Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde zkoumá otázky bezpečnostní politiky a extremismu.

Po návratu do České republiky se angažuje v občanské společnosti. Na podzim roku 2014 spolupracoval se sdružením Rekonstrukce státu na tvorbě otázek do Volební kalkulačky. V prvním čtvrtletí roku 2015 prováděl analýzu radničních periodik pro anti-korupční organizaci Oživení. S think-tankem Evropské hodnoty spolupracuje od června 2014.

Jiří Blažek

Analytik skupiny CRTF

Email: blazek@evropskehodnoty.cz

Je absolventem doktorského studijního programu judaistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnoval středověkému židovskému milenialismu a eschatologii s přihlédnutím k současnému vývoji na Blízkém východě. Studoval na Conservative Yeshiva v Jeruzalémě a v letech 2008–2009 se účastnil program Visiting Research Fellow na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

 

 

Adéla Tvrdíková

Právní analytik skupiny CRTF

E-mail:  tvrdikova@evropskehodnoty.cz

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni, kde se během studia zajímala zejména o oblast práva autorského a ústavního a teorii lidských práv. Od roku 2007 působí v advokacii, od roku 2011 jako samostatná advokátka v Praze. Ve své profesní praxi se věnuje zejména právu nemovitostí, právu náboženských společností, mediálnímu, softwarovému, spotřebitelskému a energetickému právu  a zastupování klientů v občanském soudním řízení. Právní služby poskytuje orgánům státní správy, náboženským společnostem, nadacím, bankám a energetickým společnostem, SVJ, družstvům i fyzickým osobám.

V rámci think-tanku Evropské hodnoty se zaměřuje na problematiku kompatibility islámského práva šaría s právem EU a ústavním systémem České republiky. Dále analyzuje fenomén aplikace práva šaría v některých členských zemích EU.

Petr Jan Vinš

Teolog a analytik skupiny CRTF

Email: vins@evropskehodnoty.cz

Je absolventem magisterského studijního programu religionistiky a teologie na HTF UK v Praze, po složení rigorózních zkoušek z teologie obdržel titul ThDr. V rámci studia se věnoval terénnímu religionistickému výzkumu, problematice sektářství a náboženského extremismu. Pracoval také v poradně o náboženských sektách. Postgraduální studium absolvoval v Bernu a v Tel Avivu. V současné době dokončuje doktorské studium se zaměřením na Přední východ v Bernu ve Švýcarsku a se zaměřením na české dějiny na FF UPOL v Olomouci. Několik let působil jako vědecký pracovník Bernské university ve Švýcarsku, nyní přednáší především na HTF UK. S think-tankem Evropské hodnoty spolupracuje od května 2015.

Radka Famfulová

Spolupracovnice skupiny CRTF

E-mail: famfulova@evropskehodnoty.cz

Studentka Policejní akademie České republiky, oboru Bezpečnostní management ve veřejné správě.  V rámci svého studia se zaměřuje na otázky bezpečí a krizového řízení. Absolvovala roční studijní pobyt v Dánsku na University of Copenhagen. Je také členkou Aktivních záloh Armády ČR. V think-tanku Evropské hodnoty působí od června 2015.

 

 

Šimon Levíček

Spolupracovník skupiny CRTF

Email: levicek@evropskehodnoty.cz

Je studentem bakalářského programu oborů politologie a bezpečnostních a strategických studií. Ve svým seminárních pracích se zaměřuje na témata islámského radikalismu, konfliktů o suroviny a hlavním bezpečnostním trendům současnosti. Dále asistuje s příspěvky do internetového portálu On War On Peace, jenž se zabývá bezpečnostními problémy současnosti.