Publikace

Čínský vlivový tunel: Role komunistické Číny v české reakci na pandemii koronaviru

Dostupné v PDF.

 • Prodleva v kritických prvních týdnech šíření epidemie, kdy čínská vláda systematicky umlčovala lékaře, kteří na nové onemocnění upozorňovali, a tajila před Světovou zdravotnickou organizací (dále jen „WHO“) skutečný rozsah epidemie, znemožnila odpovídající přípravu mezinárodního společenství na přicházející pandemii. V tomto ohledu čínská vláda nese díl odpovědnosti za obrovské lidské a materiální škody, které svým jednáním způsobila.
 • Pandemie koronaviru zastihla Českou republiku navzdory včasným varováním materiálně nepřipravenou, za což nese odpovědnost česká vláda.
 • Nákup zdravotnických pomůcek dle dostupných veřejných informací fakticky řídili ministr vnitra Jan Hamáček1 a předseda Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík, kteří v posledních pěti letech působili jako ústřední postavy v prohlubování čínského vlivu v ČR. Není proto překvapivé, že ministr vnitra Hamáček v rámci Ústředního krizového štábu přizval ke spolupráci právě Jaroslava Tvrdíka a celková reakce české vlády na pandemii byla v linii s geopolitickými zájmy ČLR.
 • Česká vláda se z prozatím nevyjasněných důvodů stala spoluhráčem mezinárodní čínské vlivové operace, a to minimálně ve třech případech:
  • 1. premiér Babiš nejdříve odmítl odeslat do ČLR zdravotnický materiál jako pomoc, následně své rozhodnutí změnil a do ČLR 1. března odletěl armádní speciál se zdravotnickým materiálem, kterého byl v ČR prokazatelně urgentní nedostatek, jelikož byl jeho export o tři dny později (4. března) plošně zakázán. Přesto česká vláda dala přednost pomoci ČLR na úkor evidentních potřeb českého obyvatelstva.
  • 2. premiér i ministr vnitra veřejně opakovali tvrzení, že „Čína krizi zvládla“, a přistoupili tak na čínskou snahu odvést pozornost od odpovědnosti za globální krizi, ke které významně přispělo zatajování faktů v počátečních fázích šíření epidemie.
  • 3. česká vláda servilně vítala placené dodávky ochranných zdravotních pomůcek a přistoupila tak na požadavek čínského velvyslance, který se podílel na skrytém vykupování ochranných zdravotních pomůcek v ČR i nepřiměřených zásahů do zahraniční spolupráce ČR s Tchaj-wanem. Vládní koalice z evidentně servilní motivace zablokovala poděkování
   Poslanecké sněmovny Tchaj-wanu za bezplatnou pomoc.
 • Čínský stát v Česku prosazuje čtyři hlavní geopolitické zájmy:
  • 1. ČLR dlouhodově usiluje o přerušení spolupráce mezi českými institucemi a Tchaj-wanem (V tomto případě český stát projevuje značně protichůdné tendence, viz dále v textu)
  • 2. Stejně jako v ostatních evropských zemích ČLR usiluje, aby české bezpečnostní instituce upustily od varování před čínskou firmou Huawei kvůli obavě ze špionáže a vpustily ji do budoucích sítí páté generace (zde český stát prozatím jedná suverénně a nátlaku vzdoruje)
  • 3. Vyřadit otázku lidských práv z agendy mezinárodních vztahů – např. otázky internačních táborů v Sin-Ťiangu nebo potlačování práv v Tibetu (zde český stát prozatím jedná relativně suverénně, byť se ČR nepřidala k dopisu 22 demokratických států požadujících uzavření internačních táborů v Sin-ťiangu)
  • 4. Aktuální čínská vlivová operace: relativizovat vinu čínského státu za rozsah pandemie koronaviru a podpořit narativ ČLR jako zachránce Evropy (zde český stát čínským zájmům plně posloužil)
 • Čínský stát vytváří tlak na české instituce a vyčítá jim nedostatek „vděčnosti“, pokud nejednají v souladu s čínskými zájmy. Je očekávatelné, že čínští představitelé v budoucnu využijí silné postavení, které nabyli (díky předchozí dlouhodobé spolupráci s Jaroslavem Tvrdíkem a Janem Hamáčkem) během první vlny epidemie koronaviru, a budou po českém státu požadovat ústupky ve výše uvedených otázkách. Masivní tlak v otázkách Tchaj-wanu již probíhá, lze očekávat čínské nátlakové požadavky v otázkách přístupu firmy Huawei do sítí 5G.
 • Základní nevyjasněnou otázkou jara 2020 zůstává, proč česká vláda během pandemie koronaviru dala přednost geopolitickým zájmům čínské vlády a kdo z takového servilního vztahu benefituje.
 • Je otázka, co česká politická reprezentace od svého pročínského přístupu očekává. Z rozsáhlých čínských investic avizovaných jak českými, tak čínskými představiteli zůstaly pouze prázdné sliby, a tudíž není důvod předpokládat, že by současný vládní přístup na tomto trendu cokoli změnil.
 • Submisivní chování české vlády otevírá do budoucna prostor pro prohlubování čínského vlivu v ČR. Český stát prokázal servilitu, kterou čínská strana interpretuje jako slabost, a připravil tak vhodné podmínky pro prosazování čínských geopolitických zájmů v budoucnosti. Z tohoto důvodu je potřeba, aby vznikla jasná strategická koncepce české zahraniční politiky vůči ČLR, která bude klást důraz na bezpečnostní aspekty vzájemné spolupráce.

Hlavní nezodpovězené otázky veřejného zájmu

 1. Jak dlouho trvalo organizování vykupování zdravotnického materiálu v ČR čínskými občany a v jakém bylo rozsahu?
 2. Co přesně bylo domluveno s čínskými aktéry během cesty Vratislava Mynáře, Martina Nejedlého a Jaroslava Tvrdíka do Číny během února 2020?
 3. Proč vláda nepodpořila a naopak ignorovala české firmy schopné zdravotnický materiál v krizové situaci masivně produkovat a dodávat?
 4. Na čem přesně se premiér Babiš dohodl s čínským velvyslancem 16. března, když poté předseda vlády začal Čínu veřejně chválit za to, že „pandemii zvládla“, i když řada veřejně známých informací toto čínské propagandistické tvrzení závažně zpochybňuje? Co požadoval čínský velvyslanec po českém premiérovi? Zdrželi se poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD hlasování o poděkování Poslanecké sněmovny Tchaj-wanu za bezplatnou materiální pomoc, aby tak vyjádřili submisivní gesto vůči Číně v rámci neveřejné dohody s čínskou vládou, nebo šlo o preemptivní submisivitu?
 5. Jak přesně vznikl seznam čínských firem, který na ministerstvo vnitra přinesl Jaroslav Tvrdík a podle kterého český stát začal z veřejných peněz z Číny nakupovat? Jakou roli měla čínská vláda v jednání vedení českého ministerstva vnitra mezi březnem a květnem 2020?

Otázky a odpovědi: Jak ruské zpravodajské služby využívají diplomatického krytí na českém území

Dostupné v PDF.

 • K červnu 2020 bylo na českém území akreditováno 136 ruských představitelů. Ruští zpravodajci tvoří až polovinu veškerého ruského diplomatického personálu v ČR: pracují pro rozvědky SVR
  (civilní ruská rozvědka) a GRU (vojenská rozvědka) tak i pro kontrarozvědku FSB.
 • Ruští zpravodajští důstojníci působící pod diplomatickým krytím často řídí operace zpravodajců bez diplomatického krytí a to například v jiných evropských zemích, protože působení mimo stát
  kde jsou akreditováni ztěžuje jejich identifikaci a sledování. Česká republika tak je základnou i pro ruské operace v jiných zemích EU a NATO.
 • Ruská federace má v ČR zhruba dvakrát více diplomatů, že má ČR v Rusku. Česko je v Rusku zastoupenou pouze zhruba 60 lidmi, z toho je 30 diplomatů. Moskva má obdobně velké zastoupení
  ve čtyřnásobně větším a geopoliticky významnějším Polsku.
 • Počet služebních aut s diplomatickou značkou ve službách ruské diplomacie v ČR je dokonce větší než počet akreditovaných diplomatů – je jich kolem 70. Ta jsou užívána i pro špionážní operace – na což poukázala i BIS v roce 2019.
 • Ruští zpravodajci tvářící se jako diplomaté:
  • navazují kontakty s českými občany, kteří jsou přesvědčeni, že mají co do činění s diplomaty a tak dochází k nevědomému kontaktu a vytěžování českých občanů s ruskými službami;
  • se snaží o kontakty s českými poslanci, jejich asistenty či na pracovníky parlamentu nebo politických stran;
  • slouží k přímému řízení některých českých dezinformátorů a extremistů ruskými operativci;
  • pracují na vytváření psychologických profilů českých občanů a budoucí rekrutaci. Takovou činnost v ČR vykonával například ruský zpravodajec Richard Rachardžo.
 • Často se říká, že je lepší ruské operativce mít na ambasádě a tak je moci lépe sledovat. Jenže to by platilo, kdyby jich byl přijatelný počet v řádu maximálně několika desítek. Dnešní přebujelou rezidenturu nelze dostatečně monitorovat čistě z kapacitních důvodů.
 • Česká republika čas od času vyhošťuje ruské diplomaty a nebo jim neprodlužuje pobytová víza: Mezi lety 2010 – 2020 bylo dle veřejných informací z ČR vyhoštěno nebo byl ukončen pobyt minimálně 18 ruským zpravodajcům.
 • Jak tuto hrozbu výrazně snížit?
  • Prvním krokem by bylo vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského velvyslance a jeho řidiče.
  • Druhým krokem by bylo, že v reakce by ruská exekutiva recipročně snížila české diplomatické zastoupení v Rusku na nulu. Škody, které by za to Česká republika zaplatila⇒Ve zkratce lze shrnout, že Rusko může přijít o hodně (o své obrovské špionážní sítě na českém území), zatímco Česko o velmi málo: politicky a diplomaticky o nic zásadního, ekonomicky ČR na Ruské federaci závislá není (jde jen o 2 % českého exportu).
  • Třetí krok: Po očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala jednání o znovuobsazení ambasád. Navyšovalo by se po jednom.
 • Inspirace: Velká Británie v roce 1971 vyhostila 105 sovětských zpravodajců, zdevastovala sovětské zpravodajské operace v Británii na dvě dekády.

Kremlin Watch Strategy

Západní demokracie již pět let čelí vysoce agresivnímu chování Ruské federace. Když Rusko v roce 2008 zahájilo válku proti Gruzii a následně začalo okupovat pětinu jejího území, Západ nezareagoval v rámci naivní strategie appeasementu. V roce 2014 zahájil autoritářský režim vedený prezidentem Vladimirem Putinem válku proti Ukrajině a zároveň Moskva začala mobilizovat intenzivní nepřátelské operace proti západním demokraciím.

Kremlin Watch Strategy přináší 20 konkrétních opatření, která evropské země musí realizovat v odpovědi na tuto agresi. Tento dokument podepsalo 29 odborníků na bezpečnostní politiku z celé Evropy.

Číst dále

Význam a modality odstrašení: Aktuální vojensko-strategická situace v Pobaltí

Think-tank Evropské hodnoty vydává novou publikaci v rámci Programu bezpečnostních studií, autorem je vedoucí programu Martin Svárovský. Text se zamýšlí nad potřebou odstrašovacích a ujišťovacích opatření v podobě European Reassurance Initiative resp. European Deterrence Initiative a enhanced Forward Presence a jejich dalšího posílení, zejména v Pobaltí. PDF dostupné zde. Číst dále

Shrnutí kontrarozvědné části Výroční zprávy BIS za rok 2017

Při interpretaci výroční zprávy BIS za rok 2017 je důležité si nejdříve uvědomit kontext, v kterém kontrarozvědka tento dokument zveřejňuje. BIS je dnes pod největším tlakem kvůli zahraničněpolitickým zájmům ve své historii. Ještě nikdy Rusko nevytvářelo na kontrarozvědku tak obrovský tlak, byť tak činí nepřímo skrze úřad prezidenta ČR. Shrnutí je k dispozici ZDEČíst dále

2018 Ranking of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations

This report is a follow-up to the Overview of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations conducted by the European Values Think-Tank and published in May 2017. It summarises the attitudes, policies, and strategic responses of the EU28 to Russia’s disinformation campaigns and other hostile influence operations. The special focus in this updated issue is on the main developments and changes, positive or negative, which took place during the months after the original report was published. Specifically, the developments have been updated up to June 1st, 2018. Read the PDF.

 

Analýza stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR

Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální. Číst dále

16 nejdůležitějších závěrů z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2016

Think-tank Evropské hodnoty vydává nový odborný podklad, který nabízí ucelený výběr nejdůležitějších bezpečnostních hrozeb, tak jak je definovala Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě z roku 2016. Předkládané hrozby jsou charakteristické tím, že je nelze časově ohraničit. Jsou tedy aktuální i v tomto roce, byť se jejich projevy mohu lišit. Jedná se zejména o energetickou bezpečnost, o jejíž ovlivňování usilují státní i nestátní aktéři. Dále o migraci a s ní spojené jevy, které představují klíčové téma na evropské úrovni a které měly moc polarizovat českou společnost. Extremismus, který se své nejvyhrocenější podobě manifestuje ve formě terorismu. Poslední část podkladu se věnuje vlivovým a dezinformačním aktivitám Ruské federace a Číny, které mimo jiné mají snahu proniknout do nejvyšších pater státní moci a ovlivňovat tak směřování České republiky. Odborný podklad je k dispozici zdeČíst dále

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ruská podpora Zemanovy kampaně již probíhá, Lukoil zachránil Nejedlého pozici na Hradě

Think-tank Evropské hodnoty představuje nový Kremlin Watch Report, od analytiků Markéty Krejčí, Veroniky Víchové a Jakuba Jandy. Program Kremlin Watch se dlouhodobě věnuje mapování a čelení nepřátelskému vlivu Ruské federace v České republice, a to zejména odhalování takových aktivit, které jsou nepřátelské vůči zájmům České republiky dle platné Bezpečnostní strategie ČR – ať už jde o politickou nezávislost státu, členství v EU a NATO, energetické nezávislosti nebo stabilní sousedství (tedy o ruské agresi vůči Ukrajině). V následující zprávě přinášíme shrnutí hlavních identifikovaných zájmů Ruské federace v ČR, užívaných nástrojů a dosavadního chování české pro-kremelské dezinformační komunity v kontextu prezidentské volby. Report v PDF je dostupný ZDEČíst dále

Desatero euroatlantického nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice

Think-tank Evropské hodnoty prezentuje nové doporučení „Desatero euroatlantického nadstranického konsenzu o české zahraniční a bezpečnostní politice”.  Přináší deset bodů, které by se měly stát stát spojnicí zájmů českého státu napříč politickým spektrem, nikoliv představovat témata pro stranické spory. Autoři jsou Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské hodnoty a Jakub Janda, zástupce ředitele think-tanku Evropské hodnoty. V PDF k dispozici zdeČíst dále

Deset nezodpovězených otázek o českých spoluhráčích Kremlu

. Téma: .

O českých spoluhráčích Kremlu je veřejně známo dost. Přesto zbývá řada závažných nezodpovězených otázek. Začněme tím, že pojmenujeme prvních deset. Tento text může sloužit jako snaha poukázat na zatím neprobádaná místa, která zasluhují pozornost profesionální či občanské žurnalistiky. Jen pro ujasnění – nikdo nyní nevolá po kriminalizaci níže uvedených aktivit. Prvním krokem je transparentní rozkrytí různých vlivových pavučin, přičemž řada z nich může být, či je legální. Je však veřejným zájmem zjistit, které nástroje zahraniční diktatura v Česku užívá a které české kolaborující skupiny její zájmy podporují. Kremlin Watch Report dostupný ZDE Číst dále

Making online platforms responsible for news content

This paper aims to contribute to the highly salient debate on fake news and hate speech by analysing possible ways of online platforms’ regulation. The paper firstly outlines the main challenges currently posed by the rapid spread of hate speech and fake news to democracy. Secondly, it describes the sheer influence of online platforms on contemporary media consumption, the duopolistic position of Facebook and Google in the global digital advertising market and the vast legal protections these online platforms currently enjoy in both the EU and the US. The paper then proceeds to a comprehensive overview of relevant proposals and initiatives, put forward by governments, but also the civil society, the private sector and the platforms themselves. Available in PDFČíst dále

Jak evropské demokracie reagují na ruskou agresi?

Think-tank Evropské hodnoty představuje komplexní přehled změn ve strategických a politických dokumentech EU28 po ruské agresi vůči Ukrajině. Cílem tohoto přehledu je zmapovat postoje členských států EU k Rusku na základě nejnovějších národních strategií, zpráv a oficiálních prohlášení o zahraniční a bezpečnostní politice. Tento Kremlin Watch Report je k dispozici ve formátu PDF.
Číst dále

Kodaňský paradox a unijní ochrana „rule of law“

V březnu 2014 Komise přijala postup pro posílení právního státu. Přijatý rámec představuje umírněnou „střední cestu“ mezi postupem dle čl. 7 Lisabonské smlouvy a standardním řízením pro porušení Smlouvy. Postup je založený na dialogu mezi Komisí a členským státem, u nějž panují obavy ze systémového ohrožení principů právního státu. Cílem je přimět daný stát k nápravě ve formě přijetí a implementace opatření doporučených Komisí. Zatímco v případě maďarských ústavních reforem přijatých za vlády strany Fidész Unie zůstala na úrovni deklaratorních usnesení, v případě omezování pravomocí ústavního soudu stranou Právo a spravedlnost v Polsku došlo k historicky první aktivaci rámce. Číst dále

Doporučení Národního konventu o EU k tématu propagandy a ochrany bezpečnosti v kyberprostoru

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 17. ledna 2017 doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 9. prosince 2016, jehož předmětem byla propaganda a ochrana bezpečnosti v kybernetickém prostoru. Diskuze se zaměřila na principy českého národního systému boje proti dezinformačním kampaním, konkrétní opatření pro boj s těmito hrozbami a sjednocení terminologie v této tématice. Doporučení vznikla ve spolupráci s obsahovým garantem kulatého stolu, think-tankem Evropské hodnoty. Číst dále

Pracovní program Komise pro rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání – tak zní motto nového pracovního programu Evropské Komise pro rok 2017, který byl zveřejněn 25. října 2016. Migrační toky, hrozba terorismu, nestabilita v evropském sousedství a stále vysoká nezaměstnanost mladých lidí patří mezi klíčové výzvy, se kterými se Komise v programu snaží vypořádat. V následujícím textu nový program shrnujeme. Číst dále

Čínská investiční a rozvojová politika

Čína se snaží stavět na hospodářské síle, posílit svoje postavení ve světové ekonomice a postavit se do čela rozvoje mezinárodního obchodního systému. Čínská investiční a rozvojová ofenziva spočívá např. ve vytvoření Asijské infrastrukturní investiční banky zaštiťující projekt novodobé Hedvábné stezky. Vyšší čínskou přítomnost lze pozorovat také v regionu střední a východní Evropy, kde Čína iniciovala založení platformy pro obchodní spolupráci 16+1. V posledních letech se čínské firmy angažují také v České republice, nejviditelněji šestá největší soukromá firma CEFC. Dohody mezi českými a čínskými firmami slibují investice v řádech stovek miliard CZK. Číst dále

Kremlin Watch Reader 2016

Tým programu Kremlin Watch na týdenní bázi monitoruje odborné publikace v oblasti dezinformací a nepřátelského ruského vlivu. V následujícím readeru přinášíme výběr nejzajímavějších analýz v této oblasti, které jsme za rok 2016 četli. Tento reader může posloužit jako pomůcka pro získání širšího přehledu o tomto tématu, byť samozřejmě není kompletní ani vyčerpávající.

Číst dále

Reklama na českých dezinformačních webech

 • V České republice existuje několik desítek konspiračních a dezinformačních webů. Jejich přehled lze nalézt na www.dezinformatori.cz. Kromě teorií o mimozemšťanech, řízení světa Ilumináty apod. se věnují šíření dezinformací, poplašných zpráv, podněcování nenávisti a také politickému marketingu, kdy podporují takové okrajové a extremistické proudy.
 • Na webech těchto projektů se přesto objevuje online inzerce seriozních firem, které o tom často nemají tušení. Dochází tak k absurdním situacím, kdy se čtenáři vedle reklamy na konkrétní banku objeví text tvrdící, že je třeba banky vyrabovat. Inzerující firmy si tak poškozují své dobré jméno a navíc přímo financují projekty, které systematicky šíří manipulace a dezinformace.
 • Díky úspěšnému slovenskému projektu Konspirátoři.sk stáhlo své reklamy z dezinfromačních webů už 1400 firem, což ve výsledku znamená stažení přes 10 000 online reklamních kampaní. V ČR se k tomuto kroku zatím veřejně přihlásila jen největší česká jazyková škola James Cook Languages a nyní Česká spořitelna.
 • Program Kremlin Watch zjistil, že na českých dezinformačních webech se za sledované období 18. – 23. června 2016 objevila inzerce 75 firem. Jejich přehled a seznam příkladů, proč je to pro tyto společnosti škodlivé, přinášíme v následujícím reportu:

Číst dále

Jak chtějí poslanci Evropského parlamentu změnit průběh evropských voleb?

Debata o jednotné podobě voleb do EP je stále živá. Zavedení přímých voleb poslanců EP bylo důležitým krokem ke zvýšení demokratické legitimity Evropských společenství. EP získával v institucionálním rámci stále větší důležitost, paradoxně se však tento fakt neprojevuje na volební účasti, která ve většině členských zemí EU vykazuje klesající tendenci. Číst dále

Fact checking manuál

. Téma: .

V dnešní době jsme díky volnému přístupu k sociálním sítím obklopeni množstvím informací, které jsme schopni okamžitě šířit dál. Dokumenty na internetu rychle vznikají a zanikají, proto se také může jednoduše stát, že narazíme na informace, které nejsou pravdivé.  Ať už je záměr autora pro jejich šíření jakýkoliv, nesmíme věřit všemu, co je na sociálních sítích a pravdivost informací si musíme ověřovat. Think-tank Evropské hodnoty k tomu vydává praktický manuál. Ve formátu PDF je k dispozici ZDE. Číst dále

Jak má poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kontrolovat BIS, když sám naplňuje hrozby, před kterými kontrarozvědka varuje?

Poslanec Zdeněk Ondráček, člen Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby dle případové studie Romana Mácy, analytika programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty, jedná v souladu se všemi body týkajícími se cílů ruského informačního působení v českém prostoru v roce 2015 definovanými ve výroční zprávě BIS. Číst dále

Právní nástroje boje proti dezinformační kampani: evropské zkušenosti

Česká republika je několik let terčem aktivní informační války vedené Kremlem. Přesto zde nebyl zaznamenán jediný případ dezinformace, která by byla na základě podnětu či vlastní aktivity prošetřována orgány činné v trestním řízením či by se jí zabýval regulátor, který v této oblasti dohlíží na audovizuální vysílání (internet regulací nepodléhá).

Jaké nástroje boje proti dezinformační kapmani poskytuje český právní řád? Detailní analýzu přináší následující studie:

Číst dále

Šest praktických kroků jak ubránit českou demokracii před bažinou konspirátorů

Dezinformační kampaň Putinova Ruska a jeho českých spoluhráčů je čím dál úspěšnější. V Česku funguje podle našich zjištění 39 velmi aktivních webů, které buď dezinformace a konspirace samy vytváří, nebo jim poskytují prostor. Mezi nejvýznamnější tvůrce patří AC24, Sputnik Česká republika, Svět kolem nás, První Zprávy a Aeronet, důležitou roli na dezinformační scéně hrají i Parlamentní listy. Ty dezinformátorům poskytují značný prostor a díky své zhruba půl milionové čtenosti a zhruba třem desítkám zákonodárců, kteří se jim měsíčně svěřují, představují efektivní napojení na širší čtenářské skupiny i mimo konspirátorské akvárko.

Představujeme šest realistických kroků, co je možné s plíživou konspirační bažinou dělat. Číst dále

AfD, nová síla německé pravice

Když v dubnu 2013 oznamoval Bernd Lucke vznik nové strany „Alternative fur Deutschland“,  jen stěží mohl předpovídat události a vývoj, který jeho polické uskupení čekal.  Strana, jež  založil za svou krátkou historii prodělala prudké názorové obraty i střety mezi svými členy a stala se nevídaným úkazem na jinak poměrně klidné německé politické scéně. Jak vnímat současnou AfD a co znamená pro budoucnost německé politiky?

Číst dále

Fungování českých dezinformačních a manipulativních webů

V České republice již dlouhou dobu probíhá politická, ekonomická a mediální dezinformační kampaň, která je součástí hybridní války vedené Ruskou federací proti západním demokratickým státům a jejíž intenzita se výrazně zvýšila se začátkem konfliktu na Ukrajině. Cílem této kampaně je podrývat demokratické instituce, nabourávat důvěru občanů v tradiční politické strany a mainstreamová média a narušovat naše transatlantické partnerství a legitimitu členství v mezinárodních organizacích, jako je Evropská unie nebo NATO. Číst dále

Kdo v Česku sdílí prokremelské weby na facebooku?

Prokremelských webů denně šířících na českém internetu dezinformace je mnoho. Jejich kvalita, publikační činnost i návštěvnost se značně liší, většina z nich však zatím stále zdaleka nedosahuje úrovně seriózních zpravodajských webů, což je rozhodně dobrá zpráva. Značně znepokojující ovšem je, když se texty vydávané těmito často bizarními weby objeví na facebookových profilech českých politických představitelů. Přitom právě tito lidé by měli cítit skutečnou odpovědnost za to, jaké informace svým voličům a fanouškům poskytují, ať už přímo nebo prostřednictvím sociálních sítí. Číst dále

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

Demokratické instituce, mezi které se Česká televize jako klíčové veřejnoprávní médium počítá, jsou pod konstantním agresivním tlakem dezinformačních snah Putinova Ruska a jeho spojenců. Jejich cílem je oslabit, umlčet, či zásadně snížit legitimitu demokratických institucí západních států. K tomuto cíli směřuje i snaha poškodit Českou televizi, kterou můžeme z české dezinformační scény sledovat systematicky.” Číst dále

Dopady brexitu na evropskou integraci a Visegrádskou skupinu

. Téma: .

Referendum o setrvání Velké Británie v EU bylo vypsáno na 23. června 2016. Již jeho samotná existence bude mít zásadní dopady na další směřování evropské integrace. Evropská integrace se v případě brexitu dle predikcí může ubírat dvěma směry: buď díky ztrátě významného euroskeptického hlasu posílí a bude ještě více prohlubována, nebo dojde k „dominovému efektu“, kdy se po Unii začne šířit vlna euroskepticismu a separatistických nálad. V našem novém odborném podkladu obě možnosti podrobněji zkoumáme s důrazem na jejich dopad na Visegrádskou skupinu. Ke stažení je k dispozici zde.

cover_brexit

Doporučení pro budoucí českou strategii proti systematickým dezinformačním operacím cizích mocností

. Téma: .

Ruská federace vede proti západním státům systematickou dezinformační kampaň, která je Kremlem považována za jeden z nástrojů hybridních (případně nelineárních) snah. Ta má za cíl rozložit jednotu EU a NATO, likvidovat důvěru k demokratickým institucím a zvýšit podporu protisystémových radikálních a extremistických sil, které mají k jednání Ruské federace pozitivní vztah. Fakticky se pokouší přimět protivníka k jednání, které vyhovuje agresorovi. Číst dále

Vícerychlostní Evropa

. Téma: .

Nový odborný podklad pracovní skupiny Instituce představuje velmi aktuální fenomén evropské integrace – vícerychlostní Evropu. Jak se budou do budoucna měnit kompetence členských států? Oslabí primární právo? Budeme mít nepřehlednější a méně demokratickou Unii, kde bude platit právo silnějšího? Proč dochází k opouštění homogennější metody integrace? Náš nový text odpovídá na všechny tyto otázky i na mnohé další. Autory jsou Dominik Bergmann a Lukáš Hendrych. Číst dále

Případ Lisa: Jak Kreml se lživou propagandou naboural

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem “Lež, která se vymkla kontrole – Případ Lisa: Jak Kreml se lživou propagandou naboural”. Jeho autoři jsou Lenka Víchová a Roman Máca, seniorní analytička a analytik programu Kremlin Watch. Kremlin Watch je strategický program think-tanku Evropské hodnoty, který má za cíl rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům ruské hybridní války zaměřené proti liberálně demokratickému systému. Ve formátu PDF je dostupný ZDEČíst dále

Směrnice o jmenné evidenci cestujících – přispějí naše údaje k větší bezpečnosti v Evropě?

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem “Směrnice o jmenné evidenci cestujících – přispějí naše údaje k větší bezpečnosti v Evropě?”. Jeho autorkou je Sára Valachová, analytička think-tanku Evropské hodnoty. Dokument novou směrnici analyzuje, představuje hlavní kritické argumenty a dívá se na její historii a možnou budoucnost. Ve formátu PDF je dostupný ZDE.

Číst dále

Kyberbezpečnost a veřejná politika

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad na téma kyberbezpečnosti. Vysvětluje základní termíny, popisuje historii i aktuální trendy a dívá se na dopad situace na veřejnou politiku. Jeho autorem je Vladimír Bízik, Externí spolupracovník Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty a podklad je ve formátu PDF dostupný ZDE. Číst dále

Řecko a ochrana vnější hranice Schengenu

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem “Řecko a ochrana vnější hranice Schengenu/Greece and the protection of the external borders of the Schengen area”. Připravili ho analytici Migration Policy Task Force, odborné skupiny think-tanku Evropské hodnoty, jež se zabývá migrační a azylovou politikou na české a evropské úrovni. Jejím cílem je vypracovat návrhy řešení a legislativních opatření, která zajistí kontrolu nad tím, kolik osob, jakého původu a kvalifikace v ČR a EU pobývá. Obsáhlejší studie v anglickém jazyce začíná českým shrnutím nejdůležitějších poznatků a věnuje se stavu ochrany hranic v Řecku. Ve formátu PDF je dostupná ZDEČíst dále

Druhá minská dohoda: Věčný holub na střeše

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad analyzující dohodu o příměří na východě Ukrajiny. Díváme se na to, jaké jsou na Ukrajině bezpečnostní, politické, lidskoprávní a socioekonomické podmínky, taktéž na roli jednotlivých aktérů, účinnost sankcí, propagandu a možný vývoj do roku 2016. Odborný podklad připravila Veronika Víchová, Juniorní Analytička think-tanku Evropské hodnoty a David Kořínek, Spolupracovník Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty. Ve formátu PDF je k dispozici ZDE.

 

Číst dále

Využívání principu subsidiarity národními parlamenty

. Téma: .

Začátkem prosince to bude již šest let od chvíle, kdy začaly platit úpravy zavedené Lisabonskou smlouvou. Jednou z důležitých novinek bylo posílení kontroly principu subsidiarity parlamenty národních států. Princip subsidiarity by se jednoduše dal vysvětlit jako pravidlo stanovující, že rozhodnutí by měla být přijímána co nejblíže občanům. Jeho aplikaci si lze představit ve všech oblastech rozhodování EU a právě posílení jeho kontroly by mělo zabránit, aby orgány EU rozhodovaly v oblastech, ve kterých je efektivnější a lepší rozhodovat na úrovni národní, regionální nebo místní, a tím zlepšit legitimitu jejich rozhodování. Na toto téma vydáváme odborný podklad, jehož autory jsou Ivan Raffaj a Jan Kovář. Číst dále

Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem “Zhodnocení prvního roku fungování Evropské komise”. Text juniorní analytičky Terezy Novákové Komisi chválí za pokrok v souvislosti s vytvořením energetické unie a unie kapitálových trhů, pozitivně je hodnocena také reforma struktury Komise a portfolií. Naopak nejhůře hodnotí pokrok v dosažení dohody TTIP a v sociální oblasti a zdraví a nedostatek pokroku v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Odborný podklad je k dispozici ZDE. Číst dále

Vývoj integrace EU v oblasti migrační a azylové politiky

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad analyzující migrační a azylovou politiku Evropské unie. V souvislosti se současnou uprchlickou krizí může být poučné podívat se do minulosti, jakým způsobem probíhala integrace přistěhovalecké politiky. Autorkou podkladu je Lucie Chládková, Analytička think-tanku Evropské hodnoty a ve formátu PDF je dostupný ZDEČíst dále

HOMEAFFAIRS 2015 – Analytická zpráva

. Téma: .

Dne 3. září 2015 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konference HOMEAFFAIRS na téma Islámského státu a boje proti radikalizaci. Veronika Víchová, juniorní analytička think-tanku Evropské hodnoty, připravila analytickou zprávu z této akce. Ve formátu PDF je dostupná ZDEksdfhasdf

Protiradikalizační opatření v EU

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad analyzující boj proti militantnímu islamismu, který se ukazuje být v současnosti nejzávažnějším problémem především v západní Evropě, ale také v České republice. Jeho autorem je Jiří Blažek, Analytik skupiny Counter-Radicalisation Task Force. Ve formátu PDF je dostupný ZDEČíst dále

Docházka poslanců Evropského parlamentu na schůze výborů

. Téma: .

Think-tank představuje novou datovou studii, která mapuje účast členů poslanců Evropského parlamentu na schůze výborů. Jde o komparaci účasti členů různých politických skupin, zemí EU a jednotlivých politických stran ČR. Porovnáváme data za první rok současného, osmého volebního období, tj. 7. července 2014 – 7. července 2015.

Studie je dostupná ke stažení ZDE.

Ratifikace asociační dohody s Ukrajinou v ČR: čekání na Godota?

. Téma: .

Nová studie think-tanku Evropské hodnoty se zabývá dosud neratifikovanou asociační dohodou s Ukrajinou. Spolupracovníci našeho Analytického týmu Adam Čech, Klára Hendrychová a Veronika Víchová v textu vysvětlují, oč se v asociační dohodě s Ukrajinou jedná, popisují české jednání o daném dokumentu a stejně tak naznačují stav ratifikace v jiných členských státech EU. Číst dále

Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty společně se slovenským institutem CEPI vydává novou studii “Nejčastější ruské mýty a lži o ukrajinské krizi”. Ke stáhnutí v pdf ZDE.

Podepsáno pod ní je sedm českých a slovenských odborníků, jako je Lenka Víchová, David Svoboda, Karel Svoboda, Josef Pazderka, Ondřej Soukup, Michael Romancov a Jaroslav Naď. Číst dále

Národní parlamenty a jejich role v procesu evropské integrace

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává pod názvem “Národní parlamenty a jejich role v procesu evropské integrace” odborný podklad, který vypracoval hlavní analytik think-tanku Evropské hodnoty Jan Kovář společně s Františkem Mudroňkou a Adélou Hájkovou z Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty. Ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE.
Číst dále

Účast ministrů na Radě Evropské unie

. Téma: .

Think-tank představuje novou datovou studii, která mapuje účast členů kabinetů visegradských zemí na Radě ministrů. Jde o komparaci jednotlivých kabinetů mezi sebou, jednotlivých zemí Visegradské skupiny, či o data pro jednotlivé členy kabinetů. Porovnáváme data od vstupu do EU v roce 2004. Kompletní studii a všechny materiály nejdete na https://www.evropskehodnoty.cz/ministri/

Jak se státy vyrovnávají se zahraničními bojovníky

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty publikuje odborný podklad, který je shrnutím toho, jak jednotlivé západní země reagují na fenomén zahraničních bojovníků. Došlo k zvýšené aktivitě bezpečnostních struktur a k přijímání nové legislativy a zvažování nových bezpečnostních postupů. Autorkou textu je juniorní analytička Sára Valachová, ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE. Číst dále

Kdo je současná Vysoká představitelka Federica Mogherini?

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad, který se zaměřuje na Federicu Mogherini, jež 1. listopadu 2014 nastoupila do pozice Vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Text mapuje její dosavadní kariérní vzestup a politické postoje. Současně přibližuje, s jakými cíli do nové funkce vstupovala, jaké kritice čelí a které problémy na poli mezinárodní politiky bude muset řešit. Autorkou odborného podkladu je spolupracovnice analytického týmu Klára Hendrychová, ve formátu pdf si jej stáhněte ZDEČíst dále

Zahraniční bojovníci zpět v Evropě. Jakou představují hrozbu?

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydal odborný podklad pojednávající o evropských džihádistech. Text shrnuje, jaké jsou jejich počty, zdali tito navrátilci spáchali či plánují teroristické akce na evropském kontinentu a jaké existují proklamace ze strany Islámského státu. Autorkou textu je juniorní analytička Lucie Chládková, ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE. Číst dále

Složení nové Evropské komise

. Téma: .

K příležitosti první interpelace českých europoslanců vydává Think-tank Evropské hodnoty odborný podklad k tématu složení nové Evropské komise. Autorem odborného podkladu jsou spolupracovnice Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty Tereza Nováková a Pavlína Vážanová. Ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE.

 

Číst dále

Spravedlnost, ochrana spotřebitele a rovnost pohlaví

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k obsahu portfolia, kterým bude v rámci Evropské komise pověřena Věra Jourová. Které konkrétní kompetence obsahuje a jaká jsou na ně kladena očekávání? Autorem odborného podkladu je Martin Roháček, spolupracovník Analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty. Ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE. Číst dále

Jak bude vypadat „grilování“ Věry Jourové v Evropském parlamentu?

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k tématu “grilování” Věry Jourové v Evropském parlamentu. Pro představu, jak by mohlo vypadat letošní slyšení Věry Jourové, předkládáme otázky z grilování předchozích komisařů. O tom, že proces grilování není pro kandidáty pouze formalitou, hovoří například zkušenosti z minulých let, kdy EP zamítl některé kandidáty z důvodu slabých znalostí v konkrétní oblasti či z důvodu obecných odpovědí na dané otázky. Autorem textu jsou členky Analytického týmu Klára Hendrychová a Pavlína Vážanová. Dokument najdete ve formátu pdf ZDE. Číst dále

Vývoj pozice ČR a SR k sankcím vůči Rusku

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k tématu sankcí vůči Ruské federaci. Obsahuje přehled a vyjádření funkcionářů České a Slovenské republiky k tématu  a jejich srovnání v čase, jednotlivé složky sankcí a dotýká se otázky konzistence postoje ČR a SR. Autorem textu je člen Analytického týmu Lukáš Buřič. Dokument najdete ve formátu pdf ZDE. Číst dále

Jak se vybírá šéf unijní diplomacie?

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k tématu výběru nového Vysokého představitele pro společnou bezpečnostní a zahraniční politiku. Obsahuje informace o procesu a kritériích výběru kandidátů na tuto funkci a srovnává situaci roku 2014 se situací před pěti lety. Autorem textu je hlavní analytik think-tanku Evropské hodnoty Jan Kovář. Dokument najdete ve formátu pdf ZDE. Číst dále

Polský návrh energetické unie

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k tématu evropské energetické unie, respektive polskému návrhu na její vytvoření. Obsahuje srovnání využívání jednotlivých energetických zdrojů v Evropské unii, rozbor studie Evropská komise, která hodnotila rizika, odolnost a opatření pro energetickou udržitelnost v EU a jednotlivých členských státech a vyjadřuje se k plnění energetických cílů členskými státy a k problematice celoevropského integrovaného trhu s energií. Autory jsou externí analytička Jitka Hofbauerová a Hana Brediková, která působí v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty. Dokument najdete ve formátu pdf ZDE. Číst dále

Nominace evropských komisařů

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad k tématu výběru evropského komisaře v České republice. Obsahuje srovnání stavu výběru v České republice s ostatními evropskými zeměmi a osvětluje kontext procesu výběru eurokomisařů. Autorem podkladu je stážista Věnek Bonuš. Dokument najdete ve formátu pdf ZDE. Číst dále

Změny v oblasti Schengenu

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad, který představuje pozadí a vývoj legislativního balíčku pro oblast Schengenu tzv. “Schengen Governance Package”. Autorem je David Kopal, stážista analytického týmu think-tanku Evropské hodnoty. Dokument si můžete ve formátu PDF stáhnout ZDE. Číst dále

Prostor svobody, bezpečnosti a práva

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad, který osvětluje pozadí a historii této legislativní oblasti, představuje tzv. Stockholmský program (plán pro postup v této oblasti pro roky 2009-2014) a především nastiňuje směr, kam se bude Prostor svobody, bezpečnosti a práva ubírat formálně i obsahově pro roce 2014. Autorkou dokumentu je externí spolupracovnice think-tanku Evropské hodnoty Sára Valachová. Odborný podklad si můžete ve formátu PDF stáhnout ZDE. Číst dále

Analýza volebních programů: Ekonomická témata

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává před volbami do Evropského parlamentu sérii komparativních materiálů porovnávajících volební programy jednotlivých politických stran k vybraným tématům.Tento dokument, jehož autorem je analytička Pavla Břízová, analyzuje ty body volebních programů, které se věnují aktuálním evropským ekonomickým tématům. Ve formátu pdf si ho můžete stáhnout ZDE. Číst dále

Analýza volebních programů: Pozice jednotlivých politických stran k roli Evropské unie ve světě

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává před volbami do Evropského parlamentu sérii komparativních materiálů porovnávajících volební programy jednotlivých politických stran k vybraným tématům. Tento dokument, jehož autorkou je juniorní analytička Michaela Kolářová, analyzuje ty body volebních programů, které se věnují roli Evropské unie v globálním kontextu. Číst dále

EU: Kde a jak se má rozhodovat o rozpočtech

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává odborný podklad s názvem “EU: Kde a jak se má rozhodovat o rozpočtech“, ve kterém se autoři Jan Famfule a Pavla Břízová z Analytického týmu věnují nastavení distribuce fiskálních kompetencí v rámci Evropské unie. Analýzu současného složení rozpočtu EU doplňuje přehled reakce EU na eurokrizi v podobě fiskálního dohledu Bruselu na rozpočty členských států. Ve formátu PDF si podklad můžete stáhnout ZDE.

Aktuální stav rozšiřování Evropské unie

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává pod názvem “Aktuální stav rozšiřování Evropské unie” odborný podklad, který se věnuje police rozšiřování EU. Shrnuje vývoj a podmínky v této oblasti, zaměřuje se na otázku členství Turecka, změny mechanismu přístupového procesu do EU, perspektivu členství Ukrajiny a postoj jednotlivých frakcí v Evropské parlamentu k tomuto tématu. Odborný podklad připravil autor Jakub Vlasák, juniorní analytik think-tanku Evropské hodnoty. V PDF verzi si ho můžete stáhnout ZDE.

 

Číst dále

Two-pack: podklad think-tanku Evropské hodnoty

. Téma: .

Think-tank Evropské hodnoty vydává pod názvem “Two pack” odborný podklad, který se věnuje nejnovějšímu vývoji v oblasti integrace fiskální politiky. Autoři Jan Famfule a Kamil Kovář analyzují tento nový legislativní balíček a zasahují ho do kontextu dalších opatřeních, kterými Evropská unie reaguje na finanční krizi. V PDF verzi si ho můžete stáhnout ZDE.

Studie: Jak mají politické strany čelit politickým extremistům?

. Téma: .

kniha

Think-tank Evropské hodnoty a Liga lidských práv za podpory Think Tank Fund Open Society Foundations dokončili mezinárodní výzkumný projekt Defining Responses to Rise of Extremism in Europe, jehož výstupem je čtyřsetstránková editovaná monografie.

Ta se zabývá dvěma oblastmi: její první polovina se zaměřuje na rovinu politického diskurzu týkajícího se integrace menšin a imigrantů, druhá polovina se věnuje evaluaci samotných integračních politik.  Studie se zaměřují na Rakousko, Maďarsko, Dánsko, Českou republiku, samostatné kapitoly jsou věnovány analýze unijní úrovně.

Číst dále

Jaká rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014-2019?

. Téma: .


prospektivNa základě jednoduchého metodologického rámce tato studie přichází s katalogem klíčových témat, o kterých se bude rozhodovat v Evropské unii v následujících letech. Jsou to otázky, o nichž budou přímo či nepřímo spolurozhodovat poslanci, které si zvolíme ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Podstatným prvkem je posílení role EP dle platné Lisabonské smlouvy ve volbě předsedy Komise, která bude následovat po ustavení nového parlamentu v červenci 2014. Volby do EP tak přeneseně mimo jiné rozhodnou o předsedovi Komise, jejích členech a dalších předních představitelích Unie. Další balík důležitých témat tvoří neutěšený stav evropských ekonomik. Boj s nezaměstnaností nejen mládeže, vleklá krize eurozóny, neschopnost některých států dostát svým finančním závazkům a vynucená úsporná opatření tvoří prostor pro soupeření různých politických konceptů a návrhů řešení. Toto soupeření se odehrává jak na tradičním pravolevém politickém spektru, tak i na specifické štěpící linii mezi posilováním společných řešení nebo naopak preferováním národní úrovně. Stranou by nezůstane ani budoucí vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by měla posílit vliv EU na globální úrovni, tak aby odpovídal její ekonomické síle. Podobně i spolupráce v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí v sobě obsahuje mnoho kontroverzních témat s výraznými ekonomickými dopady. Volby do EP mohou rozhodnout o budoucím směru EU a bylo by chybou v kampani zůstat pouze u domácích témat.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Studie: Jak pracovali čeští europoslanci v letech 2009 – 2013?

. Téma: .

retrospektiv

Tato studie se zabývá systematickým hodnocením práce českých europoslanců za období od posledních voleb. Konkrétně tedy od počátku sedmého funkčního období až do posledního plenárního zasedání před začátkem zpracování této studie (14. 07. 2009–14. 07. 2013). Navazuje na obdobné odborné práce z jiných států EU a snaží se přinést relevantní argumenty pro rozhodování ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v květnu 2014. Nutnost podrobněji sledovat práci europoslanců je úzce svázána se zvyšujícími se pravomocemi EP. Studie pracuje s osmi kvantitativními indikátory činnosti poslanců EP. Jedná se o docházku na plenární zasedání a účast na jmenovitých hlasováních. Dále jsou to počty zpráv předložených zpravodajem, stanovisek (k legislativním návrhům) předložených navrhovatelem, pozměňovacích návrhů, parlamentních otázek (směřovaných na Radu a Komisi), písemných prohlášení, návrhů usnesení, o nichž se hlasuje na plenárním zasedání, a nakonec o počty vystoupení na plenárním zasedání. Tato data jsou následovně zpracována do tabulek a žebříčků, aby poslanci mohli být snadno porovnáni mezi sebou navzájem. Druhým srovnáním je vztažení výsledků českých europoslanců jako celku na kontrolní skupiny – například průměrné hodnoty daných indikátorů pro postkomunistické státy EU nebo původní EU – 15. Výsledky ukazují, že jednotliví čeští europoslanci se ve své pracovní aktivitě na půdě EP výrazně liší. Od velmi aktivních europoslanců, kteří snesou srovnání i s poslanci EU – 15, až po ty, kteří v oblastech vyžadujících větší osobní iniciativu zcela zaostávají a jejich práce se nejeví jako dostatečná. To představuje výrazný argument pro výběr nových kandidátů v příštím roce. Další významné zjištění je, že průměrné hodnoty pro české europoslance se zpravidla nacházejí pod průměry kontrolních skupin, což ještě podtrhává nutnost věnovat v nadcházející předvolební kampani pozornost i otázce pracovní aktivity českých europoslanců, zvláště u těch kandidátů, kteří usilují o znovuzvolení.

Samotná studie ke stažení ZDE.

Strategie působení ČR v EU: Kupředu ni krok

. Téma: .

Po třech letech svého působení naplnil bývalý kabinet Petra Nečase jeden ze závazků ze svého programového prohlášení, a to když 15. května roku 2013 schválil Strategii působení ČR v EU. Jan a Kamil Kovářovi společně s Lukášem Tichým jsou autory politického komentáře think-tanku Evropské hodnoty, jenž se věnuje postojům jeho vlády k vybraným celoevropským otázkám a rozebírá zmíněnou Strategii působení ČR v EU. Tuto osmistránkovou analýzu si můžete ve formátu pdf stáhnout ZDE. Číst dále

Background paper: Vyzbrojování Armády České republiky

. Téma: .

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o reformě armády České republiky a zvážit možnosti, které má armáda při vyzbrojování. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Bude sloužit jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádá 27. března 2013 v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu. Číst dále

Background paper: Česká imigrační politika – stát se stává vyhledávanou cílovou zemí?

. Téma: .

Cílem tohoto analytického textu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o směřování české imigrační politiky v evropském kontextu. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Tento dokument sloužil jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádal 13. února v Praze. Postoje prezentované v textu vyjadřují názor autorů a nemusejí se shodovat s postoji  organizátora (Evropské hodnoty) ani partnerů projektu.

DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

Background paper: Česká zahraniční politika – lidská práva, nebo ekonomické zájmy?

. Téma: .

Cílem tohoto analytického paperu je zmapovat veřejnou a odbornou diskuzi o směřování české zahraniční politiky mezi hodnotami, jakými jsou podpora dodržování lidských práv ve světě na jedné straně a primární podpora ekonomických zájmů na straně druhé. Tento dokument je dílčím výstupem Programu o českých zájmech v Evropě pro talentované studenty. Sloužil jako podklad pro veřejnou debatu, kterou think-tank Evropské hodnoty pořádal 6. prosince 2012 v Praze.

 DOKUMENT KE STAŽENÍ V PDF

Tajemství českého úspěchu?!

. Téma: .

11Může být Česká republika v Evropské unii úspěšnější? Můžeme lépe využít možností, které nám členství v Unii nabízí? Můžeme se dokonce zařadit mezi ty státy, které mají klíčové slovo při každodenním rozhodování a určování dalšího směřování evropské integrace? Rozhodně ano! Tato publikace přináší refl exe, analýzy a konkrétní doporučení předních odborníků na fungování EU, kteří odkrývají, v čem spočívá tajemství úspěchu České republiky v Evropské unii.

STAŽENÍ PUBLIKACE V PDF

Policy Papers Europe freer, safer stronger and more prosperous

. Téma: .

3Publikace policy paperů European Values Network 2009 přináší návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – forma spolupráce mezi EU a Ruskem, fungování evropské obranné politiky, stanovení společných norem pro integraci imigrantů, nastavení jednotného evropského trhu a zvýšení zájmu voličů o evropské volby. Policy papery jsou výsledkem třetího ročníku programu European Values Network.

 

 

STAŽENÍ PUBLIKACE V PDF

Europe freer, safer, stronger

. Téma: .

PP_Europe_freer_safer_stronger_08

Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, prevence ilegální imigrace, nové strategie pro transatlantické partnerství, konkurenceschopnost ekonomiky a sociální systémy v EU. Policy papery jsou výsledkem druhého ročníku programu European Values Network.

STAŽENÍ PUBLIKACE V PDF