Doporučení týdne: EU by měla urychleně začít s realizací „regionálních platforem pro vylodění“

. Téma: .
  • I přes velmi odlišné zájmy a priority se lídrům členských států EU podařilo na čtvrtečním summitu přijmout společné závěry, které ve většině bodů jdou správným směrem – tedy k účinné a udržitelné prevenci masové, neregulérní imigrace do Evropy. Zatímco koncept dobrovolných „kontrolovaných středisek“ na území členských států se zdá být jen nutným ústupkem Itálii bez realistické budoucnosti, záměr vybudovat regionální vyloďovací stanoviště již na území severní Afriky je klíčem k převzetí kontroly nad migračními toky (článek 6).
  • Ministři zahraničí a vnitra členských států, jakož i Evropská komise by nyní měli vyslyšet explicitní požadavek Evropské rady a bezodkladně rozpracovat možnosti konkrétního fungování tohoto konceptu. Pod taktovkou energického rakouského předsednictví bychom do konce roku mohli mít realistický akční plán a začít s jeho realizací.
  • V zásadě jde o spuštění pátracích a záchranných operací, které budou realizovány ideálně již v teritoriálních vodách třetích zemí, díky čemuž bude účinněji zabráněno utonutí migrantů, kteří budou rychle dopravováni a vyloďováni na stanovištích třetích států. Zde budou ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) rozděleni na lidi v nouzi a pouhé nelegální ekonomické migranty. Oprávněným žadatelům o azyl a uprchlíkům bude poskytnuta pomoc přímo na místě nebo v zařízení pro uprchlíky v jejich regionu, zatímco nelegální migranti budou navráceni do zemí původu či tranzitu. To vše s intenzivní finanční, materiální i lidskou pomocí států EU, včetně agentury Frontex.
  • Hlavní překážkou, která bude muset být překonána, je dosavadní nechuť třetích států k budování takovýchto platforem a k aktivnímu zadržování migrantů na svém území. Aby státy EU tento odpor překonaly, budou muset využít nejen významné finanční prostředky a další pozitivní pobídky, ale i metody skryté diplomacie a negativní podněty

Doporučení týdne: Poslanci by měli přijmout zákon zavazující vládu k dodržování sankcí, dokud se Rusko nestáhne z Ukrajiny

. Téma: .

Poslanci by měli přijmout návrh zákona zavazujícího ČR k dodržování ekonomických sankcí, které byly na Rusko uvaleny kvůli invazi na Ukrajinu. Po vzoru Spojených států amerických by česká sněmovna ovšem neměla připustit, aby účast na těchto sankcích závisela na unáhlených vládních rozhodnutích. Sankce by měly být navázány na plnění konkrétních a předem daných podmínek ze strany Ruské federace, jako je stažení se z území Ukrajiny. Pokud by k tomuto plnění nedošlo, sankce by měly být Českou republikou dodržovány. Pokud by vláda chtěla od sankcí unáhleně odstoupit, musela by daný zákon zrušit.

Doporučení týdne: Komise by měla polský zákon o Nejvyšším soudu poslat k posouzení Evropskému soudnímu dvoru

. Téma: .
  • Situace v Polsku týkající se diskuse o nezávislosti polské justice na politické vůli je pro středoevropský region důležitá kvůli možnému precedentu, který nastaví pro budoucí jednání politických elit vůči justici. Jednou ze zásad liberální demokracie je dělení moci a to by mělo být dodržováno, aby nedocházelo k zneužívání justičních institucí pro aktuální politické zájmy vládnoucích politiků.

Číst dále

ČR by se měla připojit k polskému návrhu Trumpově administrativě ohledně stálé americké základny v Polsku

. Téma: .
  • Polská vláda navrhuje Trumpově administrativě, aby Američané umístili stálou vojenskou základnu na polském území. Polsko, motivované obavou z ruské agrese, také nabízí dvě miliardy dolarů na provoz takové základny. Nabídka krytí nákladů v takové výši navazuje na volání amerického prezidenta, jenž důrazně a oprávněně kritizuje evropské spojence, kteří dostatečně neplní své závazky ve výdajích na obranu a očekávají, že je americký obranný deštník bude chránit.

Číst dále

Doporučení týdne: Státy EU by měly vytvořit seznamy extremistických organizací

. Téma: .
  • Již existující seznam teroristických organizací by měl být rozšířen o národní seznamy extremistických osob, skupin a subjektů.
  • Jedná se o nutný krok pro rozšíření boje proti extremismu i na organizace, které sice odmítají násilí, ale prokazatelně usilují o erozi základních hodnot liberálně demokratické společnosti (např. islamistické hnutí Hizb ut-Tahrir).

Číst dále

Doporučení týdne: Parlament České republiky by měl začít vyšetřovat vazby Miloše Zemana a jeho poradců na Kreml

. Téma: .
  • Poslední prohlášení Miloše Zemana o údajné výrobě novičoku v České republice nejsou v zásadě překvapivá. Český prezident od počátku svého prvního volebního období propaguje postoje ruské vlády k mezinárodní situaci a obhajuje agresivní politiku Kremlu v Evropě. Tentokrát nicméně nejde pouze o jednotu západních spojenců nebo vážnost situace na Ukrajině, ale o samotnou důvěryhodnost České republiky, když Miloš Zeman bez jakéhokoliv kontextu obvinil české instituce z výroby chemických zbraní. Prezidentova slova byla také okamžitě využita ruskými kvazimediálními kanály za účelem diskreditace britských veřejných činitelů.

Číst dále