Česká vláda by měla provést stupňovanou reakci na ruské zasahování do vnitřních záležitostí ČR

. Téma: .

V minulém týdnu se Ruská federace rozhodla vztah s Českou republikou agresivně eskalovat:

  • Ruský ministr obrany začal vyhrožovat českým politikům – radním městské části Prahy 6 – za to, že přesunuli normalizační sochu maršála Koněva z náměstí do Muzea paměti 20. století.
  • Ruský Výbor pro vyšetřování zahájil „trestní stíhání“ českých politiků, protože přesunuli český majetek z českého náměstí do českého muzea. Rusko je tak bude moci začít šikanovat například skrze snahy nechat je zadržet ve třetích zemích zneužitím Interpolu, jako se to stalo v květnu 2018 lídrovi protikorupční kampaně za Magnistského zákon Billu Browderovi ve Španělsku.
  • Po fyzickém útoku ruských extremistů na český zastupitelský úřad v Moskvě a generální konzulát v Petrohradě ruské ministerstvo zahraničí útočníky nahlas ocenilo, tento agresivní čin neodmítlo.

Číst dále

Čeští zákonodárci by měli po Komisi požadovat vyhodnocení viny čínské vlády

. Téma: .
  • Skupiny britských, amerických a australských zákonodárců požadují vyšetření viny čínské vlády na rozsahu globální pandemie COVID-19. Dnes jsou již zmapovány kroky čínské vlády během prosince 2019 a ledna 2020, kdy docházelo k cílenému umlčování čínských lékařů, ničení laboratorních vzorků a systematickému lhaní čínských institucí o rozsahu a vážnosti nákazy. Londýnský think tank Henry Jackson Society nově vydal hodnocení právní a ekonomické odpovědnosti čínské vlády za tuto globální katastrofu.

Číst dále

Česká vláda by měla ustanovit koordinátora pro poskytování pomoci v boji s koronavirem v zahraničí

. Téma: .
  • V současné krizové situaci kolem šíření koronaviru v ČR jsme každodenně svědky nezištné občanské pomoci a solidarity mezi jedinci i různými skupinami obyvatel. Způsob, jak nejen řadoví občané, firmy, vědecká pracoviště a univerzity, nevládní organizace, umělci či sportovci na situaci kreativně a rychle zareagovali, je obdivuhodný a povzbuzující.

Číst dále

Vláda by měla transparentně zveřejňovat stav nabídek zdravotnických dodávek

. Téma: .
  • Úkolem české vlády v pandemické krizi je zajistit dostatečné množství zdravotních ochranných prostředků, jako jsou kvalitní roušky a respirátory vysoké kvality, a to zejména pro pracovníky integrovaného záchranného systému. Jelikož vláda v zajištění dostatečného množství těchto prostředků v době od prvních varování před začínající pandemií od letošního ledna selhala, dochází k urgentní snaze tyto prostředky zajistit.

Číst dále

Tisková zpráva: Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty v únoru 2020 oslavilo patnáct let své existence

Organizaci založila v roce 2005 skupina přátel, kteří se po vstupu České republiky do Evropské unie chtěli veřejně vyjadřovat ke směřování evropské politiky a formulování českých zájmů. Hned první projekt, který Evropské hodnoty zrealizovaly, byla mezinárodní petiční kampaň proti zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem. Důležitou motivací zakladatelů Evropských hodnot byla také frustrace z české politické reprezentace, která po vstupu do EU a do NATO nevedla strategickou debatu o zájmech Česka v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.

Růst Evropských hodnot ze spolku motivovaných studentů po profesionální bezpečnostní centrum lze rozdělit do tří etap, během nichž organizací prošlo na 500 spolupracovníků.

V počátcích organizace mezi lety 2005 a 2010 se mladý tým zaměřoval kromě veřejných debat, konferencí a letních škol také na celoevropské aktivity v rámci programu European Values Network, který učil mladé lidi formulovat konkrétní politická doporučení pro Evropskou unii. Malý tým tvořený převážně dobrovolníky s ročním rozpočtem okolo tří milionů korun se snažil především přispívat ke vzdělávání v oblasti evropské politiky a ke kultivaci české veřejné diskuze.

Mezi lety 2011 a 2014 došlo v Evropských hodnotách ke generační obměně a změně zaměření na mladé české experty jednotlivých sektorových politik v rámci českého členství v Evropské unii. Organizací prošly desítky mladých lidí, kteří se věnovali fungování institucí EH, vnitřní bezpečnosti a tématům spojených s migrací, radikalizací a terorismem či se zaměřili na zahraniční a bezpečnostní politiku. Řada z nich dnes působí v českých a mezinárodních institucích.

Po zahájení ruské války proti Ukrajině v roce 2014 jsme jako instituce strategicky přehodnotili naše aktivity. Dále jsme etablovali vnitro-bezpečnostní specializaci na radikalizaci, nelegální migraci a terorismus, ale zejména jsme založili program Kremlin Watch, který se věnuje tématu ruského vlivu a dezinformací. Náš úspěch v rámci této bezpečnostní agendy byl stvrzen roku 2016, kdy nás české bezpečnostní instituce přizvaly k tvorbě vládního Auditu národní bezpečnosti, v rámci něhož jsme se stali spoluautory české národní politiky v oblasti čelení vlivu cizí moci.

Zúžením naší specializace na téma nepřátelského zahraničního vlivu na evropské demokracie jsme sice zanechali řady dosavadních aktivit, avšak na druhou stranu jsme si v této úzce specializované agendě začali vytvářet hlubokou expertízu. Od roku 2016 jsou naše analýzy a doporučení užívány bezpečnostními institucemi našich spojenců, citovány zahraničním výborem amerického Senátu, pravidelně se nás dotazují největší globální média, briefovali jsme Politický výbor NATO a na naše akce pro komunitu specialistů jezdí každý rok vládní představitelé z více než 30 států. Přirozeně jsme se stali nepřáteli představitelů zájmů Ruské federace v ČR, jakým je například prezident Miloš Zeman, což však jen potvrdilo, že naše aktivity mají smysl a dopad, který nepřátelům suverenity Česka vadí.

Od roku 2019 jsme spustili nový Program bezpečnostních strategií a program Red Watch – oba zaměřené na čínský vliv v Evropě. Personálně jsme se rozrostli a z původně malé skupiny studentů jsme se stali profesionálním bezpečnostním centrem, které ve své úzce profilované oblasti patří k největším a nejvlivnějším v Evropě. Do této pozice se Evropské hodnoty dostaly nejenom díky nasazení desítek motivovaných mladých expertů, ale také díky strategické vizi generace zakladatelů.

Na počátku roku 2020 je Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty jedním z lídrů v oblasti čelení ruskému a čínskému vlivu v Evropě s aktivitami ve střední Evropě, Gruzii, Ukrajině a na západním Balkáně.

Koronavirus: Kde najít aktuální informace a jak lze pomoci ostatním?

. Téma: .
  • V reakci na šíření infekčního onemocnění COVID-19 vláda České republiky v noci z neděle na pondělí zakázala volný pohyb osob, a to až do 24. března. Rovněž byl aktivizován Ústřední krizový štáb, v jehož čele stane náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Jedním z důsledků tohoto opatření je, že mnoho občanů ČR, včetně rizikových skupin jako jsou například senioři, zůstává doma. Informačním prostorem se rovněž šíří mnoho mýtů a dezinformací, které mohou vyústit v šíření společenské paniky. Kde tedy hledat aktuální a ověřené informace o současné situaci?

Číst dále

Česká vláda by měla prosazovat zpřísnění sankcí proti Rusku

. Téma: .
  • Tento týden začal v Haagu dlouho očekávaný proces ohledně sestřelení letadla MH17. Ruská federace, která má podle všech dostupných indicií vazbu na pachatele tohoto teroristického útoku na civilní letadlo, na vyšetřování tohoto zločinu se 198 oběťmi odmítla spolupracovat, i když ji k tomu mezinárodní společenství a mezinárodní organizace mnohokrát vyzývaly.

Číst dále

Předseda Senátu Vystrčil by měl uskutečnit cestu na Tchaj-wan

. Téma: .
  • Čínská vláda se pokoušela zastrašit předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. V polovině ledna předala čínská ambasáda v Praze Kanceláři prezidenta republiky vyděračný dopis sdělující, že tři konkrétní české firmy „budou platit“ za plánovanou cestu předsedy Senátu na Tchajwan. Tato čínská vládní výhružka byla podpořena Kanceláří prezidenta republiky, jejíž ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák se postavil na čínskou stranu proti druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli. Po smrti Jaroslava Kubery se nový předseda Senátu Miloš Vystrčil rozhoduje, zdali na Tchaj-wan pojede.

Číst dále

Česká vlády by měla důrazně reagovat na čínské vydírání a vyhostit několik čínských zpravodajců

. Téma: .
  • Novináři Aktuálně.cz a Reuters zveřejnili čínskou diplomatickou nótu, odevzdanou počátkem ledna Kanceláří prezidenta republiky, v které čínská vláda vyhrožuje třem konkrétním českým firmám působících v Číně. Ty dle čínské ambasády „budou za cestu předsedy Senátu platit“.

Číst dále