Česká republika by se měla připojit k lidskoprávním sankcím proti íránské diktatuře

. Téma: .
 • Více než 180 Íránců bylo íránským režimem zabito a přes 7000 lidí bylo uvězněno po masivních demonstracích reagujících na zoufalou ekonomickou situaci a režimní represivní kroky. Například na náměstí v městě Mahshahr Íránské revoluční gardy dle očitých svědků obklíčily a postřílely najednou 40­–100 demonstrantů.

Číst dále

Vláda by měla přijmout sérii opatření v návaznosti na alarmující výroční zprávu BIS

. Téma: .
 1. Ruské sítě okolo českých politiků

„Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv v oblastech zájmu RF.“ Zde BIS zcela evidentně mimo jiné poukazuje na Kancelář prezidenta republiky, která slouží jako hlavní orgán ruských i čínských zájmů. Příčina je již několik let jasná: „dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR“, která dle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům.

 1. Ruské ovládání českých dezinformátorů

Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje „přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami“. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény (dle BIS jsou „hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF”). Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci ještě v roce 2017. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci.

 1. Čeští představitelé na rekrutačních výletech do Číny

Hlavním sdělením BIS v oblasti varování před čínskými zpravodajskými službami je rozkrytí mechanismu cest do Číny, které organizují a platí čínské instituce a skrze něž si komunistický stát vytváří „kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny“, přičemž čínští zpravodajci k „oslovování pro spolupráci“ využívají právě pobyt českého občana v Číně, který mají plně pod kontrolou. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků a představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. Novinkou v čínské agendě je také varování před cíleným čínským narušování česko-taiwanských vztahů.

 1. Nástup čínských zpravodajců proti českým cílům

Další změnou je nárůst čínských zpravodajských aktivit během roku 2018 v intenzitě i rozsahu, což se evidentně změnilo od roku 2017, kdy „BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR“. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi ČR a ČLR ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka. BIS říká, že „čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými“ a dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme. Mezi čínskými službami působící v ČR je také opět uváděno „Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny“, se kterým se například nedávno při své cestě do Číny setkal a jednal o spolupráci předseda Poslanecké sněmovny, údajně na radu české ambasády v Pekingu.

 1. Ruské a čínské kybernetické vykrádání českých institucí

Kontrarozvědka rozsáhle upozorňuje na selhání státu v oblasti kybernetické bezpečnosti – poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády ČR.

Vláda ČR by měla přijmout následující opatření:

 1. Zavést funkční systém školení o zpravodajských rizicích nejen pro české politiky a bezpečnostní složky, ale také pro akademiky a obchodníky, kteří přicházejí do styku nebo cestují do rizikových zemí, jako je Rusko nebo Čína. Méně rozsáhlá verze toho školení už probíhá, nicméně rozsah proškolení i množství proškolených osob v různých kategoriích je zatím nedostatečný.
 2. Zásadně snížit personální obsazení ruské diplomatické mise v ČR a začít otevřeně vyhošťovat ruské i čínské zpravodajce, kteří se podílí na nepřátelských aktivitách proti zájmům ČR.
 3. Dořešit spory o podobě zákona o kybernetické obraně a tuto klíčovou normu přijmout, aby se stát dokázal bránit.
 4. Konečně vyměnit komunikační systém Ministerstva zahraničí, jehož dlouhodobá kompromitace zásadně snižuje bezpečnost a mezinárodní reputaci české diplomacie.
 5. Přijmout zákon zakazující existenci politicky motivovaných domobran neloajálních k ČR, který už připravuje Ministerstvo vnitra.
 6. Česká diplomacie by měla přestat vhánět české představitele do rukou rozvědky Komunistické strany Číny, jak to dle slov předsedy Sněmovny udělala, když mu doporučila se s „oddělením pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny sejít.“
 7. Vláda by měla každý rok připravovat zprávu obsahující návrhy opatření vůči jednotlivým problémům identifikovaných zpravodajskými službami, která by měla být zahrnuta do každoročního vyhodnocování Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti.

Vláda by měla odmítnout Macronovu nebezpečnou politiku appeasementu vůči Rusku

. Téma: .
 • Francie pod vedením prezidenta Macrona se v posledních měsících snaží nastavit nový kurz své politiky vůči Ruské federaci, který připomíná politiku ustupování neboli appeasementu. Francie bez výrazných předchozích konzultací se svými spojenci ve středovýchodní Evropě zahájila proces sbližovaní se s agresivní ruskou diktaturou, přičemž dochází k velkému množství francouzských prohlášení o návratu Ruska do evropských strategických debat.

Číst dále

Česká vláda by se měla postavit nebezpečným snahám vyšachovat NATO z pozice hlavního garanta obrany Evropy

. Téma: .
 • Česká vláda by měla k iniciativám na posílení evropské obranné a bezpečnostní politiky přijmout zásadový postoj vycházející ze třech hlavních principů:
  • Česká republika disponuje pouze jedním souborem sil, které lze nasadit v zahraničních misích (single set of forces)
  • V zájmu ČR není, aby v oblasti financí a kapacit docházelo k duplicitě mezi NATO a EU
  • Primárním garantem obrany českého státu a jeho občanů proti vnějšími nepřáteli je v rámci kolektivní obrany Severoatlantické Aliance.

Číst dále

Česká vláda by měla diplomaticky konfrontovat pro-ruské aktivity Maďarska

. Téma: .
 • Maďarská vláda systematicky bojkotuje praktický postup v pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Vláda Viktora Orbána argumentuje bilaterálním sporem s Ukrajinou ohledně jazykového zákona. Na kritický postoj v bilaterální relaci má plné právo, nicméně mezi spojenci je již rozšířeno hodnocení, že Orbánova vláda tento věcný spor přehnaně zveličuje. V uzavřených jednáních mezi spojenci již panuje výrazná frustrace z maďarského postoje, který není vnímán jako oprávněný a proporcionální.

Číst dále

Vláda by měla jasně usadit čínského velvyslance

. Téma: .
 • Předseda Senátu Jaroslav Kubera nejdříve ohlásil plán cesty s podnikateli na Taiwan během příštího jara, během úterý však po tlaku čínského velvyslance začal zvažovat její zrušení. Čínský velvyslanec opakovaně obchází české politiky a vyhrožuje jim odplatou komunistického státu, pokud nebudou jednat v souladu se zájmy Pekingu. Podobné schůzky čínský ambasador absolvoval s premiérem, ministrem zahraničí či ministrem kultury.

Číst dále

Evropská unie by měla na Blízkém východě převzít iniciativu

. Téma: .
 • Turecký vpád do severní Sýrie a následné diplomatické zásahy USA a Ruska, které přispěly k přerušení bojů, znovu připomněl pasivitu a neakceschopnost Evropské unie v regionu. Přitom právě země EU, na rozdíl od USA a Ruska, ponesou největší následky eskalace konfliktů na Blízkém východě v podobě migračních vln a radikalizace muslimské populace. Stabilita na Blízkém východě, prevence velkých migračních toků a potírání militantních islamistů by měly patřit mezi absolutní priority zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
 • Vzhledem k tomu, že USA se rozhodly k redukci a přeskupení své vojenské přítomnosti v regionu, kde narůstá riziko konfliktů mezi jednotlivými aktéry a zejména znovuobnovení bojeschopnosti a vojenských akcí Islámského státu v Sýrii a Iráku, Evropská unie se nemůže vyhýbat vlastnímu vojenskému angažmá. EU má k dispozici v rámci své bezpečnostní a obranné politiky nástroje pro takovéto situace, mnohdy jí ale chybí politická vůle je využít.
 • Pokud státy EU nechtějí za doprovodu nedostatečně účinných diplomatických a sankčních opatření pouze pasivně přihlížet eskalaci na Blízkém východě, měly by v úzké koordinaci s USA a mezinárodní koalicí proti IS vyslat konkrétně do Iráku vojenskou misi s odpovídajícím mandátem. Česká republika by takovou misi měla podpořit a aktivně se do ní zapojit. O bezpečnost v ulicích Evropy se dnes bojuje právě v Levantě.

Česká vláda by se měla spojit se státy požadujícími celkovou změnu vztahů s Tureckem

. Téma: .
 • Turecký prezident Erdogan invazí do severní Sýrie potvrdil svou pozici nedůvěryhodného a nebezpečného diktátora, který využívá vojenské síly ve snaze o dosažení svých politických cílů a revize mezinárodně-právního uspořádání v regionu. Takové jednání Turecka je v rozporu se zájmy Západu a České republiky, která by tudíž měla změnit svůj celkový přístup k této zemi.
 • Na tureckou invazi nelze nahlížet jako na jednorázový problém, který je možné vyřešit dílčími kroky, jako jsou diplomatické nóty, ostrá odsouzení tureckého jednání a částečné sankce. Erdoganovo Turecko se i v mnoha dalších ohledech chová jako revizionistická mocnost stavějící na rozdílných hodnotách a sledující odlišné zájmy, než které sdílí Západ. Jednání Ankary už dávno není slučitelné s jeho přístupovými rozhovoru o členství v EU a z dlouhodobého hlediska ani s členstvím v NATO.
 • Česká vláda by proto měla zahájit konzultace o celkové změně vztahů s Tureckem v rámci EU, s partnery v NATO i bilaterálně, a to zejména s USA. Konkrétně by měl předseda vlády ČR na zasedání Evropské rady nejen požadovat, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracování návrhů dílčích ekonomicko-politických opatření, ale i okamžité ukončení přístupových rozhovorů a vypracování nového strategického rámce pro vztahy mezi EU a Tureckem.

Vláda by měla odmítnout nebezpečné snahy prezidenta Zemana o destabilizaci západobalkánského regionu

. Téma: .
 • Prezident Zeman při návštěvě Srbska prohlásil, že by Česká republika měla přehodnotit své rozhodnutí z roku 2008 a zrušit uznání Kosova jako státu. V českém ústavním systému rozhodnutí o uznání států činí vláda vykonávající zahraniční politiku, přičemž v tomto případě se prezident Zeman snaží vydíráním vyvinout nátlak na Babišův kabinet.
 • Vláda by měla tyto prezidentovy snahy jednoznačně odmítnout, protože slouží pouze zájmům Srbska a Ruska v západobalkánském regionu. Zemanova snaha o oduznání Kosova působí destabilizačně v křehkém regionu, kde se ČR systematicky snaží snahy Kosova i Srbska o budoucí integraci do EU podporovat. Česká republika v tomto regionu kvůli Zemanovým výrokům ztrácí kredibilitu menších západobalkánských států, jako je Černá Hora, Severní Makedonie či Bosna a Hercegorina, když se její prezident snaží hodit jeden z místních křehkých států přes palubu, aby se zavděčil imperiálním ambicím Ruska a jeho de facto satelitu Srbska.
 • Nejde o to, že by stávající uspořádání na Západním Balkáně bylo ideální, ale za stávajících podmínek je dané uspořádání jediné udržitelné. Oduznání Kosova Českou republikou by nepodpořilo žádný český zájem a nepomohlo vyřešit žádný z problémů, se kterým se Kosovo, Srbsko a celý region potýká. Podpořilo by to jen ruské snahy o destabilizaci regionu, což je v přímém rozporu se zájmy České republiky.