Mezinárodní spolupráce a interoperabilita: Smart Defence a Connected Forces jako řešení?

. Téma: , .

Málokterá dnešní armáda má dostatečné prostředky k tomu, aby byla schopna pokrýt široké spektrum možných hrozeb, a proto v případě rozsáhlé operace za účasti spojenců je pro její úspěch životně důležitá interoperabilita vojenského vybavení jednotlivých států. NATO definuje interoperabilitu jako „schopnost Spojenců jednat společně koherentně, efektivně a účinně k dosažení společných taktických, operačních a strategických výsledků.“ Bílá kniha o obraně definuje interoperabilitu podobně, jako „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout součinnosti.“ K jejímu dosažení není třeba používat vybavení od stejných výrobců, ale používat takovou techniku, která je schopna vzájemně interagovat, komunikovat a vyměňovat data s ostatním vybavením používaným v rámci operace, vyškolit personál v oblasti společné terminologie a definovat společnou doktrínu i postupy. Číst dále

Minister for European Union Affairs

On 25th April, Bohuslav Sobotka, leader of the Czech Social Democratic Party, introduced changes in his shadow cabinet after the party’s recent political conference. The task of Sobotka’s shadow cabinet is to prepare the party’s election program and a government plan in case Social Democrats should win the elections. Interestingly, a spokesperson for EU affairs no longer appears on the list, but instead there is a spokesperson for sport. Číst dále

Zanedbá ČSSD evropské záležitosti (?)

. Téma: .

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka ve čtvrtek 25. dubna 2013 představil změny ve své stínové vládě po posledním sjezdu sociálních demokratů. Jelikož úkolem Sobotkova stínového kabinetu má být příprava volebního programu a plánu případného vládnutí ČSSD, mělo by vzbudit pozornost, že ze seznamu vypadl mluvčí pro evropské záležitosti a nahradil ho například mluvčí pro sport. Číst dále