Nezaměstnanost mladých a bankovní unie – poradí si s nimi summit EU?

Hlavním tématem nadcházející Evropské rady (27. a 28. 6. 2013) bude hospodářská politika. Konkrétně se zaměří na hodnocení snah členských států o posílení konkurenceschopnosti, povzbuzení hospodářského růstu a zvýšení zaměstnanosti, především s ohledem na palčivý problém nezaměstnanosti mladých.

Pozornost bude věnována také pokroku v budování hospodářské a měnové unie (EMU), zejména kontroverzní otázce bankovní unie. Jednou ze snah summitu bude i posílení sociálního rozměru EMU. Evropští představitelé navíc hodlají diskutovat o žádosti Lotyšska k přijetí eura jako jeho nové měny v příštím roce. Číst dále