Sputnik CZ

sputnik

WWW: Sputnik

Sociální sítě: Facebook, Twitter

Počet vydaných textů za duben 2016: 580

Vznik: Česká verze webu začala vydávat články v lednu 2015.

Poslání: Sputnik, který vychází kromě češtiny v dalších 30 světových jazycích, je jediným portálem, který otevřeně přiznává, že je financován Ruskou federací. Dle svých webových stránek je cílem Sputniku „ukazovat multipolární svět, kde každá země má svoje národní zájmy, kulturu, dějiny, tradice“, a dále „mluvit, o čem jiný mlčí.“

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Žádný celistvý seznam členů redakce na stránce nenalezneme, a to včetně jména šéfredaktora. Publikované texty jsou autorsky označené pouze občas, mezi takto podepsané autory se objevuje například Jana Petrova nebo Děnis Kločkov. Typické je pouze přebírání textů z anglicko-jazyčné verze Sputniku. Na portálu nenalezneme rovněž sídlo české redakce, popřípadě poštovní adresu. Pro kontakt slouží pouze dvě emailové adresy a kontaktní formulář. Sputnik, který se prezentuje jako seriózní médium a oficiální hlas ruského státu, postupuje značně netransparentně.

Jedná se o projekt ruského státního mediálního koncernu Rossija segodňa, jehož šéf Dmitrij Kiseljov se proslavil například větou „Ukrajina neexistuje“ nebo výzvami k pálení srdcí zemřelých homosexuálů.

Charakteristika obsahu:

Zpravodajství na stránkách je vysoce selektivní a popisuje mezinárodní dění výhradně z ruského pohledu. Na rozdíl od ostatních webů se ovšem velmi důkladně vyhýbá přímým dezinformacím a pouze vybírá události, které zapadají do kremelského narativu, a proto je vhodné je zveřejnit. Jde tak o přístup tendenční. Příkladem zavádějícího článku může být uvedeno „překroucené“ zamyšlení Saxo Bank nad možnými neočekávanými vývoji na světovém trhu na šokující prognózu. Dalším může být článek s názvem „Zrušit euro v hotovosti a umístit pod kůži čip?“, podle kterého chce Evropská unie v nejbližší době zrušit oběh peněz v hotovosti a umožnit pouze platbu kreditními kartami. Text se odkazuje na údajná slova bývalého prezidenta Václava Klause, která pro Sputnik komentoval prezident společnosti odborných konzultací “NEOKON“ Michail Chazin. Evropská unie nicméně v té době o ničem podobném nejednala.

Sputnik rovněž informoval o údajné podobnosti atentátníka Najima Laacharaoui, který spustil výbušné zařízení na bruselském letišti, s mužem, který se vyfotil s Angelou Merkelovou. Muž na fotografii byl ve skutečnosti Anas Modamani, syrský uprchlík, jehož podobnost atentátníkovi je při bližším zkoumání fotografií mizivá. Server poté vydal i text informující o rozhořčení Anase Modamaniho, ze kterého vyplývá, že informace byla klamná. Oprava nebo omluva se ovšem na webu neobjevila. Velmi volně rovněž Sputnik interpretoval mírně pochybně provedený průzkum veřejného mínění o názoru obyvatel některých evropských států na příslušnost Krymu k Rusku.

Selektivita informací je jasně pozorovatelná. Většinu obsahu netvoří komentáře a názorové články, ale faktická shrnutí událostí následovaná popisem oficiálních vyjádření ruských orgánů, funkcionářů a mluvčích, případně doplněná shrnutými články z převážně západních médií. Všeobecně na stránkách najdeme zejména pozitivní zprávy o Rusku a negativní zprávy o Ukrajině či USA, případně jiné zemi, která právě s Ruskem nemá dobré diplomatické vztahy. Specifickým formátem jsou živé blogy z různých ruských akcí či projevů ruského prezidenta.

Můžeme zde najít příspěvky a rozhovory s mnohými českými představiteli a osobnostmi veřejné sféry, mezi které patří např. Petr Hampl, místopředseda České pirátské strany Ivo Vašíček, Jiří Vyvadil, různí představitelé KSČM v čele s Alexandrem Černým, dále Miroslav Lidinský, Marek Černoch, Jan Veleba, či představitelé minoritních stran, mezi něž patří Demokratická strana zelených nebo NS-LEV21. Představitelé Národní demokracie zde většinou publikují pozvánky na demonstrace.

Stránka Sputniku působí na rozdíl od většiny alternativních webů graficky velice profesionálně a tak může být snadno zaměněna za seriózní zpravodajský server, který informuje o událostech nezaujatě. I proto patří Sputnik mezi nejnebezpečnější weby zmíněné v našem výčtu.