Štítek - Doporučení týdne

Česká vláda by měla přehodnotit svou dosavadní pozici vůči Íránu

. Téma: .
 • Raketový útok na dvě spojenecké základny v Iráku v uplynulém týdnu ukázal, že Írán vylepšil přesnost a manévrovací schopnosti svých raket. Velmi pravděpodobně pokračuje také technologická spolupráce Íránu a Severní Koreje. Balistické rakety a střely s plochou dráhou letu vyvíjené Íránem mají parametry, které jim umožňují nést jaderné hlavice. To je v rozporu s rezolucí OSN č. 2231, která je napojená na tzv. jadernou dohodu a vyzývá Írán, aby se vyvaroval jakékoliv aktivity v oblasti raket, které takový potenciál mají.

Číst dále

Česká vláda by měla podpořit Polsko v historickém sporu s Ruskem ohledně druhé světové války

. Téma: .
 • Polský premiér Morawiecki zveřejnil 29. prosince 2019 rozsáhlé 4-stránkové prohlášení, ve kterém jednoznačně odsoudil výroky (doslovně „lži“) ruského prezidenta Putina týkající se příčin a začátku druhé světové války. Podobné prohlášení vydala i polská židovská obec v čele s zemským rabínem Schudrichem.

Číst dále

Česká vláda by měla přijmout národní verzi sankční legislativy Magnitsky Act

. Téma: .
 • Ministři zahraničí unijních států minulé pondělí schválili začátek prací na evropské verzi cílených lidskoprávních sankcí. Nástroj známý jako Magnitsky Act umožňuje zaměřit personalizované sankce na konkrétní osoby nebo organizace, které se podílejí na masivním porušování lidských práv a fakticky jim například zabránit v cestování na konkrétní území nebo spolupráci s bankami daného státu. Tento nástroj dnes již přijaly Spojené státy, Kanada, Velká Británie nebo baltské země.

Číst dále

Vláda i Sněmovna by měly vyšetřit vliv Číny a skupiny PPF na českou zahraniční politiku

. Téma: .

Odhalení deníku Aktuálně.cz prokázalo, že skupina PPF přes PR agenturu platila vlivové aktivity v rámci české veřejné diskuze o vztahu ke komunistické Číně. Mimo jiné šlo o přípravu a faktické řízení institutu Sinoskop, který se veřejně deklaroval jako nezávislý, přestože sloužil k změkčování negativního obrazu komunistické Číny a útoku na kritiky Číny.

Dle informací Aktuálně.cz (PR agentura placená skupinou PPF) „C&B jako výsledek své činnosti podle dokumentů účtovala i texty velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka, který post získal díky výrazné podpoře prezidenta Miloše Zemana či generálního konzula pro Hongkong Jana Juchelky“.

 1. Vláda by měla zpravodajským službám zadat vytvoření interního auditu, který by vyhodnotil míru a způsoby zasahování zájmů Čínské lidové republiky a skupiny PPF do výkonu české zahraniční politiky. Tato odhalení kompromitují nezávislost a reputaci české diplomacie před spojenci, proto je třeba důkladně vyšetřit, co vše skupina PPF a čínské zájmy v exekutivě ovlivňují.
 2. Sněmovna by okamžitě měla zřídit vyšetřovací komisi na zhodnocení vlivu Čínské lidové republiky a skupiny PPF na českou politiku a veřejnou debatu. Všechny potvrzené informace je potřeba podrobně roztřídit a vyhodnotit a přijmout systémová opatření, aby se to nemohlo opakovat.

Česká republika by se měla připojit k lidskoprávním sankcím proti íránské diktatuře

. Téma: .
 • Více než 180 Íránců bylo íránským režimem zabito a přes 7000 lidí bylo uvězněno po masivních demonstracích reagujících na zoufalou ekonomickou situaci a režimní represivní kroky. Například na náměstí v městě Mahshahr Íránské revoluční gardy dle očitých svědků obklíčily a postřílely najednou 40­–100 demonstrantů.

Číst dále

Vláda by měla přijmout sérii opatření v návaznosti na alarmující výroční zprávu BIS

. Téma: .
 1. Ruské sítě okolo českých politiků

„Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv v oblastech zájmu RF.“ Zde BIS zcela evidentně mimo jiné poukazuje na Kancelář prezidenta republiky, která slouží jako hlavní orgán ruských i čínských zájmů. Příčina je již několik let jasná: „dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR“, která dle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům.

 1. Ruské ovládání českých dezinformátorů

Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje „přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami“. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény (dle BIS jsou „hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF”). Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci ještě v roce 2017. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci.

 1. Čeští představitelé na rekrutačních výletech do Číny

Hlavním sdělením BIS v oblasti varování před čínskými zpravodajskými službami je rozkrytí mechanismu cest do Číny, které organizují a platí čínské instituce a skrze něž si komunistický stát vytváří „kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny“, přičemž čínští zpravodajci k „oslovování pro spolupráci“ využívají právě pobyt českého občana v Číně, který mají plně pod kontrolou. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků a představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. Novinkou v čínské agendě je také varování před cíleným čínským narušování česko-taiwanských vztahů.

 1. Nástup čínských zpravodajců proti českým cílům

Další změnou je nárůst čínských zpravodajských aktivit během roku 2018 v intenzitě i rozsahu, což se evidentně změnilo od roku 2017, kdy „BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR“. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi ČR a ČLR ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka. BIS říká, že „čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými“ a dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme. Mezi čínskými službami působící v ČR je také opět uváděno „Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny“, se kterým se například nedávno při své cestě do Číny setkal a jednal o spolupráci předseda Poslanecké sněmovny, údajně na radu české ambasády v Pekingu.

 1. Ruské a čínské kybernetické vykrádání českých institucí

Kontrarozvědka rozsáhle upozorňuje na selhání státu v oblasti kybernetické bezpečnosti – poukazuje nejenom na notoricky známou děravou síť Ministerstva zahraničí, ale i na systematické útoky proti představitelům Armády ČR.

Vláda ČR by měla přijmout následující opatření:

 1. Zavést funkční systém školení o zpravodajských rizicích nejen pro české politiky a bezpečnostní složky, ale také pro akademiky a obchodníky, kteří přicházejí do styku nebo cestují do rizikových zemí, jako je Rusko nebo Čína. Méně rozsáhlá verze toho školení už probíhá, nicméně rozsah proškolení i množství proškolených osob v různých kategoriích je zatím nedostatečný.
 2. Zásadně snížit personální obsazení ruské diplomatické mise v ČR a začít otevřeně vyhošťovat ruské i čínské zpravodajce, kteří se podílí na nepřátelských aktivitách proti zájmům ČR.
 3. Dořešit spory o podobě zákona o kybernetické obraně a tuto klíčovou normu přijmout, aby se stát dokázal bránit.
 4. Konečně vyměnit komunikační systém Ministerstva zahraničí, jehož dlouhodobá kompromitace zásadně snižuje bezpečnost a mezinárodní reputaci české diplomacie.
 5. Přijmout zákon zakazující existenci politicky motivovaných domobran neloajálních k ČR, který už připravuje Ministerstvo vnitra.
 6. Česká diplomacie by měla přestat vhánět české představitele do rukou rozvědky Komunistické strany Číny, jak to dle slov předsedy Sněmovny udělala, když mu doporučila se s „oddělením pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny sejít.“
 7. Vláda by měla každý rok připravovat zprávu obsahující návrhy opatření vůči jednotlivým problémům identifikovaných zpravodajskými službami, která by měla být zahrnuta do každoročního vyhodnocování Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti.

Vláda by měla odmítnout Macronovu nebezpečnou politiku appeasementu vůči Rusku

. Téma: .
 • Francie pod vedením prezidenta Macrona se v posledních měsících snaží nastavit nový kurz své politiky vůči Ruské federaci, který připomíná politiku ustupování neboli appeasementu. Francie bez výrazných předchozích konzultací se svými spojenci ve středovýchodní Evropě zahájila proces sbližovaní se s agresivní ruskou diktaturou, přičemž dochází k velkému množství francouzských prohlášení o návratu Ruska do evropských strategických debat.

Číst dále

Česká vláda by se měla postavit nebezpečným snahám vyšachovat NATO z pozice hlavního garanta obrany Evropy

. Téma: .
 • Česká vláda by měla k iniciativám na posílení evropské obranné a bezpečnostní politiky přijmout zásadový postoj vycházející ze třech hlavních principů:
  • Česká republika disponuje pouze jedním souborem sil, které lze nasadit v zahraničních misích (single set of forces)
  • V zájmu ČR není, aby v oblasti financí a kapacit docházelo k duplicitě mezi NATO a EU
  • Primárním garantem obrany českého státu a jeho občanů proti vnějšími nepřáteli je v rámci kolektivní obrany Severoatlantické Aliance.

Číst dále

Česká vláda by měla diplomaticky konfrontovat pro-ruské aktivity Maďarska

. Téma: .
 • Maďarská vláda systematicky bojkotuje praktický postup v pomoci Ukrajině napadené Ruskem. Vláda Viktora Orbána argumentuje bilaterálním sporem s Ukrajinou ohledně jazykového zákona. Na kritický postoj v bilaterální relaci má plné právo, nicméně mezi spojenci je již rozšířeno hodnocení, že Orbánova vláda tento věcný spor přehnaně zveličuje. V uzavřených jednáních mezi spojenci již panuje výrazná frustrace z maďarského postoje, který není vnímán jako oprávněný a proporcionální.

Číst dále

Vláda by měla jasně usadit čínského velvyslance

. Téma: .
 • Předseda Senátu Jaroslav Kubera nejdříve ohlásil plán cesty s podnikateli na Taiwan během příštího jara, během úterý však po tlaku čínského velvyslance začal zvažovat její zrušení. Čínský velvyslanec opakovaně obchází české politiky a vyhrožuje jim odplatou komunistického státu, pokud nebudou jednat v souladu se zájmy Pekingu. Podobné schůzky čínský ambasador absolvoval s premiérem, ministrem zahraničí či ministrem kultury.

Číst dále