Štítek - Doporučení týdne

Doporučení týdne: Parlament ČR by měl vyšetřit nejasnosti ve financování kampaně Miloše Zemana

. Téma: .
 • Ohledně financování předvolební kampaně Miloše Zemana panují nejasnosti už od jejího počátku. Nejprve Miloš Zeman dlouhodobě tvrdil, že žádnou kampaň nevede. Ve chvíli, kdy bylo ze zákona nutné, aby prezidentští kandidáti doložili své náklady, přiznal inzerci a další služby pro kampaň v hodnotě celkem 17 milionů korun v podobě nepeněžitých darů. Iniciativa Rekonstrukce státu pak vyčíslila cenu kampaně před prvním kolem až na 34 milionů korun.

Číst dále

Doporučení týdne: Česká republika by měla důrazně požadovat propuštění Olega Sencova a dalších politických vězňů Ruské federace

. Téma: .
 • Ukrajinský režisér Oleg Sencov je ruským vězněm od roku 2014, kdy byl zatčen ruskou policií na Krymském poloostrově a na 20 let odsouzen za údajné plánování teroristických útoků. V současnosti již více než 90 dní drží protestní hladovku, jejíž ukončení podmiňuje propuštěním všech politických vězňů Ruské federace.

Číst dále

Doporučení týdne: Česká republika by měla přijmout zákon zakazující nošení burek a nikábů

. Téma: .
 • Vláda České republiky by měla následovat aktuálního příkladu Dánska a dalších evropských zemí, které již přijaly zákon zakazující zahalování tváře na veřejnosti. Toto opatření je namířeno primárně proti nošení burek a nikábů, které jsou projevem a zároveň i nástrojem propagace islámského fundamentalismu.

Číst dále

Doporučení týdne: Státy EU by měly důsledně monitorovat počty džihádistů, islamistů a islámských fundamentalistů

. Téma: .
 • Německá kontrarozvědka publikovala výroční zprávu, skrze kterou upozorňuje na přetrvávající hrozbu islámského extremismu. Podle zprávy může k dalším teroristickým útokům dojít kdykoliv. To potvrzuje, že vojenská porážka Islámského státu na Blízkém východě sama o sobě v žádném případě nevede ke snížení hrozby islámského extremismu v Evropě.

Číst dále

Doporučení týdne: Poslanci by měli od vlády požadovat pravidelné detailní informování o rozšiřování Temelína

. Téma: .
 • Vláda ve svém programovém prohlášení deklaruje, že hodlá „připravit výstavbu nových bloků pro jaderné elektrárny“, 22. června už kabinet přijal sérii přípravných rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že dnešní Rusko systematicky využívá projektů v jaderné energetice k prosazování svého geopolitického vlivu, české bezpečnostní instituce neformálně varují před výraznými riziky. 

Číst dále

Doporučení týdne: Česko by mělo podpořit vznik neformální koalice států pro rozkrývání vlivu autoritářských mocností

. Téma: .
 • Česká republika dlouhodobě podporuje přibližování zemí západního Balkánu k EU a NATO. Přestože EU masivně financuje reformní snahy v tomto regionu, geopolitický souboj zde prohrává nejen s vlivem Ruska a Turecka, ale i států Perského zálivu. Pokud se západní státy neprobudí a nezačnou tomuto vlivu důsledně čelit, geopolitický střet o tento velmi křehký region mohou v brzkých letech prohrát.

Číst dále

Doporučení týdne: EU by měla urychleně začít s realizací „regionálních platforem pro vylodění“

. Téma: .
 • I přes velmi odlišné zájmy a priority se lídrům členských států EU podařilo na čtvrtečním summitu přijmout společné závěry, které ve většině bodů jdou správným směrem – tedy k účinné a udržitelné prevenci masové, neregulérní imigrace do Evropy. Zatímco koncept dobrovolných „kontrolovaných středisek“ na území členských států se zdá být jen nutným ústupkem Itálii bez realistické budoucnosti, záměr vybudovat regionální vyloďovací stanoviště již na území severní Afriky je klíčem k převzetí kontroly nad migračními toky (článek 6).
 • Ministři zahraničí a vnitra členských států, jakož i Evropská komise by nyní měli vyslyšet explicitní požadavek Evropské rady a bezodkladně rozpracovat možnosti konkrétního fungování tohoto konceptu. Pod taktovkou energického rakouského předsednictví bychom do konce roku mohli mít realistický akční plán a začít s jeho realizací.
 • V zásadě jde o spuštění pátracích a záchranných operací, které budou realizovány ideálně již v teritoriálních vodách třetích zemí, díky čemuž bude účinněji zabráněno utonutí migrantů, kteří budou rychle dopravováni a vyloďováni na stanovištích třetích států. Zde budou ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) rozděleni na lidi v nouzi a pouhé nelegální ekonomické migranty. Oprávněným žadatelům o azyl a uprchlíkům bude poskytnuta pomoc přímo na místě nebo v zařízení pro uprchlíky v jejich regionu, zatímco nelegální migranti budou navráceni do zemí původu či tranzitu. To vše s intenzivní finanční, materiální i lidskou pomocí států EU, včetně agentury Frontex.
 • Hlavní překážkou, která bude muset být překonána, je dosavadní nechuť třetích států k budování takovýchto platforem a k aktivnímu zadržování migrantů na svém území. Aby státy EU tento odpor překonaly, budou muset využít nejen významné finanční prostředky a další pozitivní pobídky, ale i metody skryté diplomacie a negativní podněty

Doporučení týdne: Poslanci by měli přijmout zákon zavazující vládu k dodržování sankcí, dokud se Rusko nestáhne z Ukrajiny

. Téma: .

Poslanci by měli přijmout návrh zákona zavazujícího ČR k dodržování ekonomických sankcí, které byly na Rusko uvaleny kvůli invazi na Ukrajinu. Po vzoru Spojených států amerických by česká sněmovna ovšem neměla připustit, aby účast na těchto sankcích závisela na unáhlených vládních rozhodnutích. Sankce by měly být navázány na plnění konkrétních a předem daných podmínek ze strany Ruské federace, jako je stažení se z území Ukrajiny. Pokud by k tomuto plnění nedošlo, sankce by měly být Českou republikou dodržovány. Pokud by vláda chtěla od sankcí unáhleně odstoupit, musela by daný zákon zrušit.

Doporučení týdne: Komise by měla polský zákon o Nejvyšším soudu poslat k posouzení Evropskému soudnímu dvoru

. Téma: .
 • Situace v Polsku týkající se diskuse o nezávislosti polské justice na politické vůli je pro středoevropský region důležitá kvůli možnému precedentu, který nastaví pro budoucí jednání politických elit vůči justici. Jednou ze zásad liberální demokracie je dělení moci a to by mělo být dodržováno, aby nedocházelo k zneužívání justičních institucí pro aktuální politické zájmy vládnoucích politiků.

Číst dále