Štítek - Odpovědné vládnutí

Mezi byznysem a státem

. Téma: , .

Evropské hodnoty se snaží přispět k tomu, aby mohli čeští malí a střední podnikatelé posilovat svoje postavení, podobně jako je tomu v Německu, a ztělesňovat tak přirozenou páteř ekonomiky. I v prvním kvartále roku 2013 vyrazil pokračující propad české ekonomiky analytikům dech, a tak je nad čím se zamýšlet. Nejen proto v roce 2013 pořádáme semináře o přidaných hodnotách a nástrahách, které mohou podnikatelům přinést evropské fondy nebo spolupráce s vědeckými a výzkumnými institucemi. Naše semináře se zaměřují také na to, jak mohou naopak malí a střední podnikatelé podpořit konkurenceschopnost a zaměstnanost. Smysl pro inovace a flexibilita i v době celosvětových finančních turbulencí svědčí právě jim. Tam, kde si státy i silní hráči v jiných oborech podnikání zapomněli pohlídat velké a vychytralé aktéry finančního sektoru,  je potřeba odspoda budovat, obnovovat nebo posilovat obchodní vztahy a lokální úrovně ekonomiky. Číst dále

Diskuze by měla Strategii předcházet

. Téma: .

Při psaní kritické analýzy nové vládní Strategie působení ČR v EU jsme předpokládali, že se jedná o finální podobu strategie, podle níž má být v horizontu několika následujících let prakticky realizována česká politika v Unii. Ostatně i sám dokument uvádí, že jeho cílem „je definovat podobu a nástroje k naplňování aktivní evropské politiky České republiky.“ O to více nás překvapilo tvrzení autora reakce na naší analýzu, která vyšla na portálu Úřadu vlády. Za jeden z hlavních cílů dokumentu totiž považuje „vyvolání společenské debaty na téma role našeho státu“ v Unii. Neměla by ale vážně míněná a prakticky použitelná strategie být až výsledkem takové debaty? Číst dále

Nečasova evropská Strategie: počkejme a uvidíme

. Téma: .

Vláda ve středu 15. května 2013 schválila Strategii působení ČR v EU – aktivní politika pro konkurenceschopnou Evropu, jejímž cílem je nastínit podobu formování aktivní evropské politiky České republiky. Po třech letech tak kabinet pod vedením Petra Nečase sice naplnil závazek ze svého programového prohlášení, ovšem těžko si lze představit, že by pětadvacetistránková strategie zamířila po volbách jinam, než do šuplíku, jelikož nebyla konzultována s opozicí a strategii rozhodně nepřipomíná.

Ke stažení v PDF: ZDE

Číst dále

Mezinárodní spolupráce a interoperabilita: Smart Defence a Connected Forces jako řešení?

. Téma: , .

Málokterá dnešní armáda má dostatečné prostředky k tomu, aby byla schopna pokrýt široké spektrum možných hrozeb, a proto v případě rozsáhlé operace za účasti spojenců je pro její úspěch životně důležitá interoperabilita vojenského vybavení jednotlivých států. NATO definuje interoperabilitu jako „schopnost Spojenců jednat společně koherentně, efektivně a účinně k dosažení společných taktických, operačních a strategických výsledků.“ Bílá kniha o obraně definuje interoperabilitu podobně, jako „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout součinnosti.“ K jejímu dosažení není třeba používat vybavení od stejných výrobců, ale používat takovou techniku, která je schopna vzájemně interagovat, komunikovat a vyměňovat data s ostatním vybavením používaným v rámci operace, vyškolit personál v oblasti společné terminologie a definovat společnou doktrínu i postupy. Číst dále