Vlastenecké noviny

vlast

WWW: Vlastenecké noviny[1]

Počet vydaných textů za duben 2016: 264

Vznik: První článek na webu vyšel v listopadu 2012.

Poslání: Za svůj cíl web deklaruje „osvětu národní emancipace s úctou a tolerancí ostatním národům.“

Dostupné informace o redakci, vlastnické struktuře a financování:

Ředitelem a šéfredaktorem je Radek Velička, který o sobě na osobním webu tvrdí, že neuznává politickou korektnost. Na webu je uvedeno 5 dalších redaktorů různých národností, kteří jsou pak označeni i u konkrétních článků.

Financován je oficiálně pouze z reklamy a z finančních darů.

Držitelem domény je společnost Radka Veličky Alfa Libera, o. s., jejíž cílem má být vzdělávání a šíření osvěty v oblasti mediální gramotnosti. V září 2015 web absorboval server Stalo-se, na kterém vycházel velmi podobný obsah.

Charakteristika obsahu:

V současnosti na webu dominuje protiimigrační rétorika, publikované články jsou často také protizápadní a protiamerické. Běžně užívají pro Spojené státy zkratku SS místo USA a jejich prezidenta označují jako „vůdce SS Baracka Husseina Obamu“. Vystupují výrazně proti Evropské unii, sankce proti Rusku nazývají „imbecilními“. Obsah je velmi expresivní a emocionálně zabarvený, naprosto charakteristické je používání vulgarismů.

[1] V době sběru dat (počátek roku 2016) byla vlastníkem domény VlasteneckeNoviny.cz společnost Radka Veličky Alfa Libera, o. s., jejímž cílem mělo být vzdělávání a šíření osvěty v oblasti mediální gramotnosti.  K dnešnímu dni (28. 7. 2016) je vlastníkem domény Česká expedice, z. s. Ke změně došlo v květnu 2016 (píše o tom sám server VlasteneckeNoviny.cz: https://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=165915).